Diec. tarnowska. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Grybowie uczcił swojego wielkiego Rodaka.

W drugą sobotę września w Grybowie odbyło się dekanalne spotkanie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej celem uczczenia swojego wielkiego Rodaka śp. Księdza Biskupa Karola Pękali w 50 rocznicę Jego śmierci. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Zarządu DIAK z Ks. Asystentem dr Janem Bartoszkiem i Prezesem Robertem Rybakiem.

Uroczystość rozpoczęto od zwiedzenia Muzeum parafialnego, po którym oprowadzała gości społeczna dyrektor mgr Maria Solarz. Następnie została odprawiona Msza św. w intencji Biskupa Karola Pękali pod przewodnictwem Ks. dra Jana Bartoszka w koncelebrze z Ks. Prałatem Proboszczem naszej parafii Ryszardem Sorotą. Po nabożeństwie ciekawą prelekcję na temat życia i działalności śp. stryja Biskupa Pękali wygłosiła Pani Anna Pękala-Capik. Ksiądz Proboszcz, Kustosz Bazyliki Mniejszej w Grybowie. zapoznał zebranych z historią naszego kościoła. Goście obejrzeli również parafialne przedszkole im. ,,Świętych dzieci fatimskich?, które staraniem całej parafii zostało wybudowane i oddane do użytku w ciągu jednego roku. Na zakończenie spotkania w miłej i przyjaznej atmosferze goście spożyli wspólną agapę.

Prezes POAK
Barbara Machaczek

O życiu i dziele Ks. Bp Karola Pękali, przedwojennego dyrektora Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej czytaj na stronie AK DT: http://www.ak.diecezja.tarnow.pl/?p=6484

2018-09-17

galeria patrz