Diec. tarnowska. Patriotycznie na Sądecczyźnie.

Droga Krzyżowa w intencji Ojczyzny. Wielogłowy k/Nowego Sącza, 31 sierpnia 2018r.

Od kilkunastu już lat, 31 sierpnia w przeddzień wybuchu II wojny światowej w parafii Wielogłowy organizowana jest plenerowa Droga Krzyżowa w intencji Ojczyzny.

Aktu poświęcenia stacji Drogi Krzyżowej dokonał Biskup ks. dr Andrzej Jeż, obecny Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, w dniu 31 sierpnia 2011 roku.

Droga Krzyżowa dedykowana jest Prymasowi Tysiąclecia kard. Stefanowi Wyszyńskiemu; to swoisty hołd wdzięczności za Jego pasterską troskę o Naród Polski, Jego niezłomną postawę i przykład umiłowania Boga i Ojczyzny. Słowa kard. Wyszyńskiego Dla nas po Bogu największa miłość to Polska doskonale odzwierciedlają naszą narodową tożsamość.

31 sierpnia 2018 roku, w którym obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego została odprawiona msza św. Po Eucharystii, podążyliśmy Drogą Krzyżową na górę Kożuch. Mijając kolejne stacje, przez modlitwę i ofiarę dziękowaliśmy Bogu za otrzymany dar wolności i osobę kardynała Stefana Wyszyńskiego. We wspólnotowej modlitwie wypraszaliśmy łaskę pomyślności dla naszej Ojczyzny, prosząc Miłosiernego Boga o zgodę i jedność w narodzie. Uroczystość zakończyła się Apelem Poległych.

Niezwykle starannie opracowane i utrzymane stacje – obeliski, głębokie treści  rozważań, oprawa muzyczna i scenograficzna, głosy lektorów, a także doskonałe nagłośnienie i poziom techniczno-logistycznych rozwiązań budzą wielki respekt dla organizatorów. Optymizmem napawa fakt licznego udziału w nabożeństwie dzieci i młodzieży. Widać wymierne rezultaty budzenia postaw  patriotycznych wśród młodego pokolenia w myśl sentencji: „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

Wśród licznej rzeszy pielgrzymów było również wielu członków Akcji Katolickiej, w tym prezes i wiceprezes zarządu diecezjalnego DIAK. Obecność na tej uroczystości była wyrazem naszej wierności zasadom wypływającym z Ewangelii i wyrazem umiłowania ojczystej polskiej ziemi.

Msza św. w intencji ks. Władysława Gurgacza TJ oraz Żołnierzy Niezłomnych. Hala Łabowska 8 września 2018r.

Od dwudziestu lat, we wrześniu spotyka się na Hali Łabowskiej (1061 m npm.) w Beskidzie Sądeckim kilkaset osób, aby wziąć udział w niezwykłej lekcji patriotyzmu i uczcić pamięć zamordowanego przez UB niezłomnego kapłana – ks. Władysława Gurgacza TJ oraz Żołnierzy Wyklętych z oddziału Żandarmeria Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej.

W roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości mszy św. odprawionej przy ołtarzu polowym na Hali Łabowskiej przewodniczył ks. bp Jan Szkodoń, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Nabożeństwo poprzedził krótki program artystyczny, przygotowany przez społeczność szkoły z Maciejowej, a całość uroczystości uświetniła młodzieżowa orkiestra dęta z Barcic. Po Eucharystii, przy pomniku niezłomnego kapłana i partyzantów PPAN został odczytany apel pamięci, po czym złożono wieńce.

Uroczystość została sfilmowana: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3137&v=EOY2NecdvtU

Ks. Władysław Gurgacz (1914-1949) był kapelanem oddziału partyzanckiego Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej PPAN, działającej na Sądecczyźnie w latach 1947-1949. Partyzanci mieli kryjówki w Beskidzie Sądeckim, a jeden z obozów leśnych znajdował się pod Halą Łabowską. Większość partyzantów z oddziału zginęła podczas zasadzek w 1948 roku przygotowywanych przez ubecję. Ks. Gurgacza aresztowano w Krakowie w 1948 roku, i  po kilku miesiącach skazano na śmierć. Obecni na sali rozpraw przed komunistycznym sądem usłyszeli słowa skazanego: ?Nie żałuję tego, co czyniłem. Moje czyny były zgodne z tym, o czym myślą miliony Polaków, tych Polaków, o których obecnym losie zadecydowały bagnety NKWD. Na śmierć pójdę chętnie. Cóż to jest zresztą śmierć? Wierzę, że każda kropla krwi niewinnie przelana zrodzi tysiące przeciwników i obróci się wam na zgubę?. Wyrok wykonano 14 września 1949 roku strzałem w tył głowy w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. Ciało zamordowanego spoczęło na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. (źródło: IPN).

W 2008 r. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie ks. Gurgacza Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość przekazania orderu odbyła się 14 czerwca 2008 r. w kościele jezuickim w Nowym Sączu, a order trafił ostatecznie do muzeum jezuitów w Starej Wsi. W okolicznościowym liście Lech Kaczyński napisał m. in.: ?Ojciec Gurgacz wiedział, że przystępując do Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, zamyka przed sobą wszelkie możliwości powrotu do normalnego życia. W imię miłości Boga i Ojczyzny wybrał los ludzi wyklętych przez komunistyczną propagandę i wyjętych spod prawa, nieustannie tropionych przez aparat bezpieczeństwa, zaciekle zwalczanych, a w razie aresztowania okrutnie torturowanych i skazywanych na śmierć. I nie zawahał się pójść tą drogą aż do samego końca?.

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/57610,Pontyfikalna-Msza-Swieta-w-intencji-ks-kapelana-Wladyslawa-Gurgacza-8-wrzesnia.html

Opracowała: Bożena Kwitowska

2018-09-13

galeria – tekst i zdjęcia z Drogi Krzyżowej

Zdjęcia z uroczystości na Hali Łabowskiej – msza sw. w intencji ks. W. Gurgacza i Żołnierzy Niezłomnych