Diec. tarnowska. Pielgrzymka AK do Tuchowa.

Do Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej – Pani Ziemi Tarnowskiej oo. Redemptorystów w Tuchowie przybywają rokrocznie w lipcu liczne pielgrzymki wiernych z całej Polski i spoza jej granic. Tegoroczny Wielki Odpust Tuchowski, odbywający się w dniach 1- 9 lipca, przebiegał pod hasłem: ?Maryja z nami na drogach nawrócenia?.

Akcja Katolicka została zaproszona na 2 lipca – dzień liturgicznego wspomnienia NMP Tuchowskiej. Przy ołtarzu polowym zgromadzili się członkowie stowarzyszenia, przybyli z całej diecezji wraz z księżmi Asystentami dekanalnymi i parafialnymi.

O godzinie 18.00 wierni uczestniczyli w nieszporach. Po wieczornej modlitwie ludu Bożego, której przewodniczył redemptorysta neoprezbiter o. Szczepan Hebda, została odprawiona Msza św. koncelebrowana z udziałem dotychczasowych, trzech Kościelnych Asystentów Diecezjalnych AK DT: ks. Jana Siedlarza, ks. Ireneusza Stolarczyka, ks. Jana Bartoszka.

Głównym celebransem Eucharystii był ks. dr Jan Siedlarz, pierwszy Asystent diecezjalny AK DT, obecnie proboszcz par. św. Kazimierza w Nowym Sączu. Homilię wygłosił ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ? drugi Asystent diecezjalny. Kaznodzieja u początków rozważania zacytował codzienną modlitwę członka Akcji Katolickiej, m.in. słowa: ?dziękuję Ci, Panie, za powołanie i umocnienie mnie do apostolstwa.? Wzorem dla tej misji apostolskiej jest z pewnością Maryja, ta, która po anielskim zwiastowaniu ruszyła jak najszybciej, by podzielić się radosną nowiną ze swą krewną Elżbietą. Maryja przypomina nam, że (?) w świecie potrzeba ludzi bogatych Bogiem, wiernych swemu powołaniu. Taki człowiek jest dyspozycyjny dla innych, tak jak dyspozycyjny był Chrystus, oddający swe życie dla zbawienia ludzi. Kaznodzieja powołał się też na przykład św. Piotra, który dał proszącemu człowiekowi chromemu nie srebro i złoto, ale samego Jezusa Chrystusa, udzielającego mu daru uzdrowienia. Ten czyn jest wzorem dla chrześcijan, wezwanych do życia prawdziwie apostolskiego, a zwłaszcza dla członków Akcji Katolickiej, głoszących Ewangelię na wielu różnych płaszczyznach życia społecznego.

Po Mszy św. licznie zgromadzeni członkowie Akcji Katolickiej z pocztami sztandarowymi uczestniczyli w procesji eucharystycznej, zakończonej modlitwą przed cudownym obrazem ? wizerunkiem Matki Bożej Tuchowskiej.

Bożena Kwitowska, prezes DIAK

patrz – galeria

Diec. tarnowska. Pielgrzymka AK do Tuchowa.2015-07-12_008

2015-07-12