Diec. tarnowska. Pielgrzymka Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej do źródeł chrześcijaństwa w Polsce.

W roku jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski, w dniach od 4 do 6 lipca Akcja Katolicka pielgrzymowała do źródeł chrześcijaństwa w Polsce. Na trasie trzydniowej wędrówki po miejscach związanych z początkiem chrześcijaństwa na ziemiach polskich, znalazły się: Gniezno, Ostrów Lednicki, Pola Lednickie, Poznań, a także Kalisz i Licheń.

80 – osobowej grupie członków i sympatyków AK DT towarzyszył Asystent diecezjalny ks. dr Jan Bartoszek i dwóch kapłanów. Pierwsza msza św. została odprawiona w Bazylice kolegiackiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu – Sanktuarium św. Józefa, pod przewodnictwem i z homilią ks. Asystenta. Po zakończeniu Eucharystii nawiedziliśmy kaplicę Męczeństwa i Wdzięczności. Rokrocznie spotykali się tu księża – byli więźniowie niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau, których św. Józef wsparł swoim orędownictwem u Boga. Poznaliśmy też historię kościoła, a następnie udaliśmy się na dalsze zwiedzanie miasta z prezesem AK tamtejszej parafii mgr inż. Romualdem Zarębą.

Następnym etapem peregrynacji był Licheń. Zdążyliśmy na Apel Maryjny w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej i krótki odpoczynek dla duszy i ciała, m.in. w rozległych ogrodach, które poprzez eksponowane tam pomniki i inne obiekty pełnią również rolę historyczno ? edukacyjną.

Drugiego dnia uczestniczyliśmy w gnieźnieńskiej katedrze we mszy św. koncelebrowanej, m.in. przez towarzyszących nam kapłanów, modląc się przy konfesji św. Wojciecha – Patrona AK w Polsce i odnawiając przyrzeczenia chrzcielne. Przeszliśmy przez Bramę Miłosierdzia – słynne Drzwi Gnieźnieńskie, zwiedzili katedrę oraz spotkali się z ks. dr Zbigniewem Przybylskim, kanclerzem i rzecznikiem prasowym kurii gnieźnieńskiej. Przekazaliśmy wyrazy szacunku i podziękowania Prymasowi Polski, arcybiskupowi Wojciechowi Polakowi za relikwie św. Wojciecha, które ofiarował z okazji 20-lecia reaktywacji AK naszej diecezji,  goszcząc w Tarnowie w październiku ub. roku.

Kolejnym miejscem, w jakim dotknęliśmy początków państwa polskiego był Ostrów Lednicki, do którego dotarliśmy promem. Na tej największej z pięciu wysp jeziora Lednickiego, w centrum plemienia Polan, zachowały się pozostałości grodu oraz relikty architektury pałacowo-sakralnej, z basenami do chrztu, a także wolno stojącego kościoła cmentarnego z grobami. Obydwa obiekty wzniesiono w czasach panowania Mieszka I, przed 966 rokiem.

Stamtąd dotarliśmy na Pola Lednickie, na których od 10 lat odbywają się doroczne modlitewne spotkania młodzieży ? Lednica 2000.  Przeszliśmy przez Bramę Rybę, zwana Bramą Trzeciego Tysiąclecia, stanowiącą w tym roku bramę miłosierdzia; modliliśmy się przy grobie o. Jana Góry.

Wieczorem znów powróciliśmy do naszej Matki, czczonej w imponującej bazylice licheńskiej, a następnego dnia udaliśmy się do Poznania. Przeszliśmy traktem królewsko ? cesarskim, obejrzeliśmy charakterystyczne dla tego jednego z najstarszych lokowanych miast w Polsce budowle, m.in. zamek królewski, zamek cesarski, bibliotekę Raczyńskich, hotel Bazar, Teatr Polski, renesansowy ratusz, Stary Browar. W barokowym pojezuickim kościele farnym wysłuchaliśmy koncertu organowego, a w nowoczesnym, interaktywnym muzeum, zwanym Bramą Poznania, obejrzeliśmy multimedialną interpretację naszego dziedzictwa. Kulminacyjnym punktem programu był Ostrów Tumski – nawiedzenie pierwszej polskiej katedry z X w. Warte uwagi są tu płyty nagrobne z XV- XVI w., ołtarz główny gotycki z 1512 r. oraz XIX-wieczna Złota Kaplica, w której znajduje się sarkofag oraz pomnik pierwszych władców: Mieszka I i Bolesława Chrobrego. W podziemiach można zobaczyć grobowce pierwszych władców oraz baptysterium.

?Gdzie chrzest, tam nadzieja? ? hasło jubileuszowe 1050-lecia istnienia Polski to także zawołanie przyświecające pielgrzymce AK DT. Wskazuje nam, żyjącym w XXI wieku – kiedy to zatraca się tożsamość narodowa i zaciera pamięć o chrześcijańskim dziedzictwie narodu polskiego, właściwą drogę. Ufamy, iż powrót do źródeł chrześcijaństwa, przypomnienie chrztu Polski i osobistego przyjęcia tego sakramentu oraz jego wzniosłych zobowiązań przyczyni się do odnowienia przymierza z Jezusem Chrystusem i Bogurodzicą – Maryją Królową Polski, wymiarze osobistym i wspólnotowym.

Bożena Kwitowska, Prezes DIAK diec. tarnowskiej

patrz ? galeria

Diec. tarnowska. Pielgrzymka Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej do źródeł chrześcijaństwa w Polsce.013

2016-07-14