Diec. tarnowska. Pierwszy semestr UNS JP II zakończony.

I co dalej? Będzie kontynuacja, kolejny semestr rozpoczniemy we wrześniu  ? poinformował ku ogólnej radości słuchaczy zebranych 6 czerwca 2018 r. w bocheńskim ośrodku Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II w auli przy bazylice św. Mikołaja ks. dr Jan Bartoszek, Dyrektor UNS JP II. – ?Dotarliśmy wspólnie do końca I semestru naszych zajęć. Był to błogosławiony czas i bardzo przydatny, jak wynika z Waszych wypowiedzi, które zamieściliście w ankiecie przeprowadzonej podczas majowych zajęć? – powiedział ksiądz Jan Bartoszek. Podziękował uczestnikom za udział, za uwagi i ciepłe słowa oraz pogratulował ciekawych  propozycji tematów do realizacji w nowym semestrze. Poinformował, że taką postawą słuchaczy i efektami projektu cieszy się również ksiądz Biskup Ordynariusz Andrzej Jeż. ? W październiku spodziewać się można kilku wykładów prowadzonych przez gości ze Stanów Zjednoczonych lub Włoch, ponieważ najprawdopodobniej nawiążemy współpracę z Instytutem Acton z USA, który propaguje nauczanie społeczne Kościoła ? podzielił się nowinami ksiądz Dyrektor.

Dobrej decyzji i bycia razem w ramach Uniwersytetu pogratulował słuchaczom dr Grzegorz Sudoł, Sekretarz Rady Programowej UNS JP II, Dyrektor Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA z Tarnowa, który wygłosił na tym spotkaniu wykład ?Czy prywatne i społeczne są w konflikcie??. Już samo sformułowanie tematu wzbudziło lekką konsternację i zaciekawienie, ale szybko okazało się, że to celowy zabieg i miejsce brakującego rzeczownika wypełniły propozycje padające z sali: życie, poglądy, postawy czy wreszcie: dobro, własność, itd. Następnie dr Sudoł omówił zasady pomocne w rozumieniu tego co prywatne, a co społeczne tj. moralne zasady życia społecznego, takie jak sprawiedliwość i miłość oraz podstawowe zasady społeczne w sensie ścisłym tj.: dobro wspólne, pomocniczość i solidarność. Opierając wywody na Piśmie Świętym, nauczaniu ojców Kościoła, w szczególności św. Jana Pawła II, mówił o funkcji społecznej posiadania dóbr oraz istocie bycia ?obrazem Boga? przez człowieka i wynikających stąd konsekwencjach. – ?Przez swoją kreatywność człowiek przejawia swoje podobieństwo do Boga, ale ponieważ ta cała funkcja płynie z ?obrazu?, nie może to być panowanie autonomiczne. Zatem Imago Dei wyznacza właściwą relację człowieka do Boga i jego pozycję wśród stworzeń? – konkludował wykładowca.

Natomiast ?Czy bierność społeczna jest grzechem?? wyjaśniał słuchaczom w pierwszym wykładzie ks. dr Jan Bartoszek. Wykładowca zwrócił uwagę, że w wielu aspektach życia wspólnotowego stajemy się społeczeństwem biernym, a przyczyną panoszącego się w świecie zła jest aktywny lub bierny, poprzez zaniechanie działania, wybór człowieka. Mówił o tym w swoim nauczaniu Jan Paweł II, zastanawiając się nad występującymi w świecie podziałami, sprzecznościami, rażącą niesprawiedliwością, biernością obywateli. Aby ułatwić indywidualną odpowiedź na postawione w temacie wykładu pytanie, ksiądz Jan Bartoszek doprecyzował pojęcia grzechu i bierności oraz omówił negatywne i pozytywne konotacje drugiego z tych pojęć. Zdiagnozował także przyczyny bierności naszego społeczeństwa, a na podstawie konkretnych przykładów uświadomił, że bierność może rodzić zło skuteczniej niż przemoc.

Punktem kulminacyjnym spotkania kończącego I semestr tego nowatorskiego projektu, jakim jest Uniwersytet Nauczania Społecznego zainicjowany przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Tarnowie, było rozdanie świadectw. W Bochni ksiądz Dyrektor wręczył je około 100 słuchaczom. W pozostałych czterech ośrodkach: w Tarnowie, w Nowym Sączu, w Mielcu oraz w Krużlowej otrzymało je około 600 osób. 95% z nich wyraziło wolę kontynuacji uczestnictwa w zajęciach w kolejnym semestrze, co świadczy, że formuła działania Uniwersytetu i podejmowana tematyka wykładów spełniła oczekiwania słuchaczy. Jest już możliwość dołączenia do ich grona, ponieważ ruszyła  rejestracja elektroniczna na kolejny semestr zajęć na stronie internetowej UNS JP II pod adresem: http://unsjp2.edu.pl/rejestracja/. Są tutaj  również dostępne formularze do rejestracji tradycyjną pocztą.

Główna uroczystość zakończenia I semestru Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II w miała miejsce w Krużlowej 8 czerwca na Mszy św., podczas której w intencji mszalnej ksiądz Dyrektor Jan Bartoszek polecał wszystkich uczestników wykładów.

Małgorzata Toboła

zobacz