Diec. tarnowska. Poświęcenie sztandaru AK w parafii św. Elżbiety w Starym Sączu.

24 lipca 2015 odbyły się uroczystości odpustowe ku czci św. Kingi, podczas których Ks. Biskup Stanisław Salaterski poświęcił sztandar Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej parafii p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu.

Przed uroczystością odpustową członkowie POAK brali udział w nowennie ku czci Św. Kingi i słuchali kazań, które głosił Ks. Paweł Pająk – proboszcz parafii Olszanka. Ks. Paweł przybliżał postać Ojca Józefa Andrasza, duchowego przewodnika Św. Siostry Faustyny, pochodzącego z niedalekiego Wielopola. Pod jego kierunkiem, już po śmierci  Siostry Faustyny, powstał obraz Jezusa Miłosiernego pędzla Adolfa Hyły, słynący łaskami w Sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach. On też zapoczątkował nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Sama Siostra Faustyna w swoim ,,Dzienniczku? pisała: ?Dziś widziałam, jak ojciec Andrasz odprawiał Mszę świętą; przed podniesieniem ujrzałam maleńkiego Jezusa, który był bardzo rozradowany, z rączętami wyciągniętymi, i po chwili już nic nie widziałam. Byłam w swojej separatce i w dalszym ciągu odprawiałam dziękczynienie. Jednak później pomyślałam sobie: czemuż Dziecię Jezus było tak wesołe? Przecież nie zawsze jest tak wesołe, jak widzę. – Wtem usłyszałam te słowa wewnątrz: Bo dobrze Mi jest w sercu jego. I nie zdziwiło mnie to wcale, bo wiem, że bardzo kocha Jezusa. („Dzienniczek” nr 879). Po mszach św. zostały rozdawane obrazki z modlitwą o świętość  kapłanów i chwałę Bożego Miłosierdzia za wstawiennictwem Ojca Andrasza.

W piątek 24. VII o godz. 11 została odprawiona uroczysta suma odpustowa pod przewodnictwem Ks. Bp Stanisława Salaterskiego, z udziałem Ks. proboszcza Marka Tabora i kapłanów przybyłych na uroczystości odpustowe. Obecni byli: pani Prezes AK Diecezji Tarnowskiej Bożena Kwitowska z mężem, delegacje samorządowe, członkowie Akcji Katolickiej, pielgrzymi z Węgier i inni wierni.

Ks. Biskup w swej homilii  odwołał się do adhortacji apostolskiej Papieża Franciszka ?Evangelii gaudium” (?Radość Ewangelii?), w części odnoszącej się do nauczania Kościoła na temat kwestii społecznych. Ojciec św. podaje cztery zasady, w istotny sposób kierujące rozwojem współżycia społecznego. Ich zastosowanie może stanowić prawdziwą drogę wiodącą do pokoju w każdym narodzie i na całym świecie.

– Czas jest ważniejszy niż przestrzeń (zasada ta pozwala pracować na dłuższą metę, bez obsesji na punkcie natychmiastowych rezultatów)
– Jedność jest ważniejsza niż konflikt
– Rzeczywistość jest ważniejsza od idei (kryterium to związane jest z wcieleniem Słowa i wprowadzeniem go w życie)
– Całość jest ważniejsza niż część (nam, chrześcijanom, zasada ta mówi również o całości albo integralności Ewangelii, którą Kościół nam przekazuje i posyła nas, byśmy ją głosili).

Odnosząc się do aktualnej sytuacji w naszej Ojczyźnie, Kaznodzieja cytował fragmenty ?proroczego? artykułu pióra Franciszka Kucharczaka, który ukazał się przed dwoma laty w ?Gościu Niedzielnym? oraz tekstu Jana Marii Jackowskiego ?Katolicyzm antykatolicki”, traktujące o obłudzie i hipokryzji w polskim katolicyzmie

Na zakończenie mszy św. nastąpiła doniosła i długo oczekiwana chwila poświęcenia sztandaru Akcji Katolickiej parafii pod wezwaniem św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu. Sztandar jest symbolem naszego stowarzyszenia. Otaczamy go czcią i szacunkiem. Jesteśmy dumni z posiadania sztandaru.

Sztandar będzie godnie reprezentował naszą starosądecka Akcję Katolicką. Już w niedzielę 26 lipca wzięliśmy udział w centralnych uroczystościach odpustowych przy Ołtarzu Papieskim.

 Bogu niech będą dzięki!
Wszystkim, którzy poprzez modlitwę i wkład finansowy wsparli nas – bardzo dziękujemy .
Św. Wojciechu, patronie Akcji Katolickiej – módl się za nami;
Św. Elżbieto Węgierska, której wizerunek jest na naszym sztandarze – módl się za nami;
Św. Kingo, Ziem Sądeckich Pani – módl się za nami.

Agata Wolak-Kowalik, Prezes POAK par. św. Elżbiety w Starym Sączu

patrz – galeria

Diec. tarnowska. Poświęcenie sztandaru AK w parafii św. Elżbiety w Starym Sączu.2015-07-27_008

2015-07-27