Diec. tarnowska. Rada Diecezjalnego Instytutu AK.

23 stycznia 2016 r. na Mszę św. w tarnowskiej bazylice katedralnej sprawowaną pod przewodnictwem ks. bp Stanisława Salaterskiego, z udziałem Asystenta Diecezjalnego AK ks. Jana Bartoszka, przybyli Prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z całej diecezji tarnowskiej. Nawiązując do słów Ewangelii (Mk 3,20-21) i radykalnej postawy patrona Akcji Katolickiej św. Wojciecha, ks. Biskup podkreślił znaczenie stałego pogłębiania życia religijnego oraz aktywności w życiu parafialnym i społecznym członków naszego stowarzyszenia. Po zakończonej Eucharystii w auli Jana Pawła II odbyło się posiedzenie Rady Instytutu AKDT. Prezes Bożena Kwitowska w imieniu wszystkich zebranych podziękowała ks. bp Stanisławowi za dar Eucharystii i wygłoszone Słowo oraz wręczyła kilkunastostronicowe pisemne sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej w roku 2015.

Ks. Biskup, dziękując za zaproszenie, nawiązał do 20-lecia reaktywacji AK w naszej diecezji i swoich doświadczeń dobrej wieloletniej współpracy z Akcją Katolicką w czasie, gdy był proboszczem parafii katedralnej. Podkreślił także konieczność współdziałania i wzajemnego uzupełniania się wszystkich grup i dzieł podejmowanych przez katolików świeckich. Mówił też o potrzebie otwarcia na nowych członków i kadencyjności w parafialnych Zarządach AK, aby mogła zachodzić naturalna wymiana pokoleń. Otrzymane kwiaty ks. Biskup przekazał na ręce obecnych na sesji pań – byłej i aktualnej Prezes POAK parafii katedralnej.

Prezes DIAK Bożena Kwitowska w imieniu Rady Instytutu złożyła gratulacje i życzenia owocnej posługi Asystentowi Diecezjalnemu ks. dr Janowi Bartoszkowi, którego papież Franciszek mianował Misjonarzem Miłosierdzia na czas Jubileuszu Miłosierdzia. Ks. Asystent dziękując za życzenia powiedział, że jedzie wkrótce do Rzymu na spotkanie z Ojcem Świętym, który 10 lutego w Środę Popielcową roześle Misjonarzy Miłosierdzia do nowych zadań w Kościele. Tak więc na tegoroczne rekolekcje wielkopostne Akcji Katolickiej w Ciężkowicach ks. Jan przybędzie prosto z Rzymu.

W dalszej części posiedzenia Rady Prezes Bożena Kwitowska przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności AKDT w roku 2015. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 przedstawił Janusz Górecki, skarbnik DIAK. W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie przedstawiła jej przewodnicząca – Lucyna Gawełczyk. Następnie Prezes Bożena Kwitowska przedstawiła Aneks do Regulaminu AKDT dotyczący przyznawania tytułu członka honorowego. Wniosek w sprawie przyznania tytułu członka honorowego ks. Franciszkowi Bondkowi został przyjęty jednogłośnie.

Omawiając ramowy program działania AK na rok 2016, Prezes Bożena Kwitowska zachęcała do rozpropagowania we wszystkich parafiach konkursu związanego z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski (jego regulamin można znaleźć na stronie AKDT). Asystent Diecezjalny ks. Jan Bartoszek przedstawił najnowszą inicjatywę dotyczącą jubileuszu, w którą włączył Akcję Katolicką: wydanie i promocję albumu ze zdjęciami chrzcielnic kościołów diecezji, z biogramami wybitnych Polaków przy nich ochrzczonych. Ks. Asystent omówił też program pielgrzymki AKDT do źródeł chrześcijaństwa w Polsce, planowanej na lipiec br.

Następnie Asystent Diecezjalny wraz z Prezes DIAK wręczyli podziękowania dla oddziałów parafialnych, które włączyły się w dzieło ufundowania stacji Drogi Krzyżowej dla parafii w Kazachstanie.

Podczas spotkania można było nabywać materiały formacyjne, a także uzupełniać składki członkowskie. Na zakończenie posiedzenia Rady DIAK, na wszystkie dzieła i zaplanowane zadania, które w Roku Miłosierdzia stoją przed Akcją Katolicką naszej diecezji, zebrani przyjęli błogosławieństwo z rąk Asystenta Diecezjalnego ks. dr Jana Bartoszka.

Teresa Tracz

kliknij zdjęcie ? GALERIA

2016-02-09