Diec. tarnowska. Słowo wdzięczności i solidarności członków Akcji Katolickiej z kapłanami Diecezji Tarnowskiej

?Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znowu kapłan… ? – Jan Maria Vianney.

W ostatnim czasie zauważamy w przestrzeni medialnej dominujący nurt, jaki tworzą informacje dotyczące przestępstw seksualnych, popełnionych przez kapłanów wobec osób nieletnich. Jako Akcja Katolicka zdecydowanie potępiamy takie zachowania, które godzą zarówno w godność stanu kapłańskiego, jak i są przyczyną ogromnego cierpienia ofiar. Ufni w moc Bożej łaski, będącej źródłem przebaczenia, otaczamy modlitwą pokrzywdzonych, a także wyrażamy głębokie przekonanie 0 konieczności przywrócenia naruszonej sprawiedliwości. Dostrzegamy bowiem bardzo niepokojące zjawisko, będące instrumentalnym wykorzystaniem wspomnianych wyżej nielicznych i marginalnych zachowań jako próbę całkowitego zdyskredytowania wartości posługi kapłańskiej.

W obliczu tych bolesnych wydarzeń zauważamy, jak bardzo są potrzebni Kościołowi dobrzy i święci kapłani, prowadzący nas prostą drogą do Pana. O takich kapłanów, którzy wywodzą się także z naszych rodzin, chcemy w tym szczególnym czasie się modlić.

My, wierni świeccy, zrzeszeni w stowarzyszeniu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, świadomi dobrych doświadczeń ze współpracy z kapłanami, pragniemy docenić świadectwo życia i posługi kapłanów w naszej diecezji. Dziękujemy Wam, że jesteście, dziękujemy za Wasze zaangażowanie, trud i poświęcenie dla Kościoła

1 nas, wiernych świeckich. Za każdą ofiarę Mszy Świętej, sakramenty, nauczanie i wszelką ofiarność oraz opiekę. Wyrażamy Wam naszą wdzięczność w tym trudnym czasie i jako stowarzyszenie wiernych świeckich chcemy zapewnić Was o naszym wsparciu i modlitwie za Was. Dlatego, zgromadzeni 6 kwietnia 2019 roku na posiedzeniu Rady Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, podjęliśmy decyzję, że począwszy od Wielkiego Czwartku, który jest dniem ustanowienia przez Jezusa Chrystusa Eucharystii i sakramentu święceń, rozpoczniemy wspólną modlitwę za wszystkich kapłanów naszej diecezji. Każdy z członków Akcji Katolickiej otrzyma tekst modlitwy wraz z imieniem i nazwiskiem kapłana, którego będzie polecał Bogu od Wielkiego Czwartku 18 kwietnia 2019 roku do 18 maja 2019 roku. Zwieńczeniem tej modlitwy będzie spotkanie członków Akcji Katolickiej z naszym Pasterzem, biskupem Andrzejem Jeżem, oraz księżmi asystentami przy ołtarzu papieskim w Starym Sączu. Wtedy też rozpoczniemy peregrynację relikwii i obrazu Świętego Jana Pawła II po parafialnych oddziałach Akcji Katolickiej.

Święty Jan Paweł II mówił do kapłanów: ?Świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych! Tylko kapłan święty może stać się w dzisiejszym, coraz bardziej zsekularyzowanym świecie przejrzystym świadkiem Chrystusa i Ewangelii.

I o tę świętość kapłanów jako Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej chcemy prosić Boga, by nie brakło pracowników w winnicy Pańskiej.

Tarnów, 6 kwietnia 2019 r.
PREZES
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej
mgr Robert Rybak

33-100 Tarnów, ul. Legionów 30 tel. 14-631-73-47
e-mail: ak(3) diecezja.tarnow.pl www.ak.diecezja.tarnow.pl
Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej

tekst w PDF- słowo wdzięczności