Diec. tarnowska. ?Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu życiu ludzkiemu!? ? ogólnopolska konferencja naukowa.

Brzesko, 25 marca 2015 r., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia, w 20. rocznicę encykliki Papieża Jana Pawła II ?Evangelium vitae?, odbyła się w auli kościoła św. Jakuba Ap. w Brzesku ogólnopolska konferencja naukowa pod nazwą ?Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu życiu ludzkiemu!”. Honorowym patronatem konferencję objęli: J.E. Ks. Abp Zygmunt Zimowski – Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych, J.E. Ks. Bp Andrzej Jeż- Pasterz Diecezji Tarnowskiej, Andrzej Potępa – Starosta Powiatu Brzeskiego, Grzegorz Wawryka – Burmistrz Miasta i Gminy Brzesko. Organizatorem była Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej, a spotkanie prowadził Asystent Kościelny AK DT Ks. dr Jan Bartoszek.

Konferencję rozpoczął Biskup Tarnowski Andrzej Jeż, który m.in. powiedział: ?Evangelium vitae? ma na względzie podstawowe prawa osoby ludzkiej, a także zbawienie człowieka. Encyklika dostarcza refleksji o ogromnym znaczeniu teologicznym i praktycznym w odniesieniu do problemów życia i śmierci. To jest głos za cywilizacją życia. Jest ona coraz bardziej jest aktualna. Kiedy została napisana wśród papieskich krytyków podnosiły się głosy, że Papież podważa zasady demokracji, dzieli ludzkość, pogłębia podział między kulturą katolicką a laicką, a przede wszystkich stawia wiernych wobec nieustannego konfliktu sumienia. Jest w takim stawianiu problemu pewna przewrotność. Trzeba widzieć rzecz z drugiej strony. ?Evangelium vitae? uwrażliwia sumienia i pokazuje nowe formy zagrożenia życia.

Encyklika ?Evangelium vitae? jest stanowczym i jednoznacznym potwierdzeniem wartości ludzkiego życia i jego nienaruszalności, jest apelem skierowanym w imię Boże do wszystkich i do każdego: ?szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu ? każdemu życiu ludzkiemu!? (EV 5).

Podczas konferencji pierwszy wykład, przedstawiający główne przesłanie encykliki ?Evangelium vitae?, wygłosił Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż, nazywając tę encyklikę proroczą i dodając, iż była ona jednym z najdłużej pisanych przez Papieża dokumentów. Jak ważna dla św. Jana Pawła II była tematyka życia, uzmysławia fakt, iż pod koniec życia Papieża-Polaka, jego biografowie odnotowali ponad 200 wypowiedzi na ten temat.

Mówca zwrócił uwagę, iż żyjemy w kulturze antychrześcijańskich uprzedzeń i w czasach dyktatury relatywizmu, u której podstaw legło subiektywistyczne pojęcie wolności ? wolności wynaturzonej. Panuje swoista mentalność kainowa; u korzeni przemocy przeciw życiu jest zabójstwo i nienawiść.

Akademicki wykład ?Małżeństwo i rodzina miejscem szczególnej troski o życie? wygłosił Ks. Bp dr hab. Józef Wróbel. Przypominał Kartę Praw Rodziny, wydaną przez Papieską Radę ds. Rodziny w 1983 r., by następnie zaprezentować teologiczne i eklezjalne przesłanie na temat praw człowieka, powołując się na takie dokumenty, jak encyklika Jana XXIII ?Pacem in terris? czy konstytucja duszpasterska ?Gaudium et spes?. Prelegent omówił problemy bioetyczne małżonków w ich trosce o życie. Przypomniał, iż Objawienie Boże uznaje równą godność mężczyzny i kobiety oraz równe ich prawa.

Na koniec wystąpienia Ks. Biskup przekazał informacje dotyczące najświeższych odkryć nauki na temat początków życia- otóż procesy sterujące życiem, kształtujące nowego człowieka rozpoczynają się już z chwilą wniknięcia plemnika do komórki jajowej.

Następny wykładowca, Ks. dr Marek Kluz w referacie ?Troska o życie w doświadczeniu niepełnosprawności i cierpienia? skonstatował, iż słabość jest nieodzownym elementem życia; choroba i niepełnosprawność należą do kondycji człowieka. Osoby chore nie stanowią marginesu – dobitnie podkreślił wykładowca i zatrzymał się nad wartością życia z doświadczeniem niepełnosprawności. Zacytował ulubionego poetę św. Jana Pawła II- Cypriana Kamila Norwida: Mam przekonanie, że nic piękniejszego nie ma nad to, kiedy jeden człowiek wyzywa cały choćby świat do walki. (…) Jużci to tylko ci coś zrobili i są mężowie. Jużci cała Golgoty tajemnica – to tylko to…

Swoje wystąpienie zatytułowane ?Tajemnica ostatniego oddechu- współczesne zagrożenia? Ks. dr Jerzy Smoleń poświęcił odchodzeniu. Skupił uwagę słuchaczy, pochylając się nad zagadnieniem kryzysu życia- tendencji do rezygnacji z życia, kiedyś charakterystycznej dla osób między 35 a 45 rokiem życia; a dziś- bez granic wiekowych. Obalił mity narosłe wokół tematu samobójstw. Nie jest ono dziedziczne i to nie tylko bieda determinuje takie zachowania; statystyki podają, iż częstsze są one u osób bogatych, a 90 procent osób odbierających sobie życie stanowią osoby zdrowe psychicznie . Ksiądz psycholog zdefiniował pojęcie ?okna traumy? ? to 72 godziny od zaistnienia wydarzenia traumatycznego, i to wówczas trzeba pomóc, być blisko.

Mówca podał ? za prof. Pilecką, grupy o podwyższonym ryzyku: są to osoby, które miały już próbę samobójczą, osoby w procesie żałoby, z chorobą zagrażającą życiu, takie u których przeżycie traumatyczne nie zostało przepracowane, wyciszone; osoby uzależnione od narkotyków i alkoholu.

Ks. dr Smoleń przekazał doniesienie z ostatnich dni; oto francuski parlament przyjął 17 marca ustawę o eutanazji. W przepisach nie używa się słów ?eutanazja? czy ?śmierć?, lecz ?prawo do końca życia? oraz ?głębokie i trwałe uspokojenie pacjenta?. Mowa o głębokim śnie, głębokiej sedacji.

Wykładowca skupił się na naszym leku przed śmiercią. Uciekamy przed śmiercią, jest ona ukrywana, nierzadko banalizowana. Jakże ważne jest podejście do celebracji śmierci na pogrzebie. Wszak śmierć ? to przejście?

Konferencję podsumował Biskup Tarnowski Andrzej Jeż, stwierdzając, iż obserwujemy subiektywne podejście do obiektywnej prawdy – człowiek ?tworzy? prawdę, a nie ją odkrywa! Pasterz diecezji przypomniał historyczne uwarunkowania eugeniki- tworzenie ubermenscha, działania zmierzające ku ulepszeniu człowieka oraz zagrożenia wynikające z redukcjonizmu, uderzające w godność człowieka i jego życie. Według tego poglądu dusza ludzka jest pochodną procesów mentalnych, fizjologicznych, a Bóg nie istnieje, jest tylko wytworem naszego umysłu.

A przecież tylko człowiek związany z Bogiem jest bezpieczny. Jeżeli odrzucimy Boga, to jesteśmy skazani na drugiego człowieka; jesteśmy w zagrożeniu – przestrzegał Biskup Jeż i zakończył podnoszącą na duch prawdą: ?jesteśmy wspaniali, bo jesteśmy dziećmi Bożymi?.

Konferencję zakończyła Eucharystia, podczas której wiele osób zadeklarowało duchową adopcję dziecka poczętego.

Bożena Kwitowska, prezes DIAK

zdj.: Grzegorz Brożek, „Gość Niedzielny” (kliknij – powiększ)

?Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu - każdemu życiu ludzkiemu!? ? ogólnopolska konferencja naukowa.

2015-03-28