Diec. tarnowska. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Finał diecezjalny konkursu.

W ostatnią niedzielę mijającego roku liturgicznego Akcja Katolicka przeżywała uroczyście swoje patronalne święto.

Członkowie Akcji Katolickiej z naszej diecezji tradycyjnie pielgrzymowali do Tarnowa, by w bazylice katedralnej podczas uroczystej Mszy św. oddać cześć Chrystusowi Królowi. Nasza obecność w sercu diecezji jest zawsze wyrazem jedności z Biskupem Tarnowskim, a także podkreśla kościelny charakter stowarzyszenia. Ten pełen wrażeń dzień obfitował w wydarzenia, skłaniające do głębokich przeżyć duchowych i pogłębionej refleksji nad bezpośrednią współpracą z hierarchią kościelną w dziele zbawienia i uświęcania świata, co stanowi charyzmat stowarzyszenia.

Spotkanie w auli im. Jana Pawła II przy tarnowskiej katedrze rozpoczął modlitwą ks. dr Jan Bartoszek, Diecezjalny Asystent Kościelny AK.

Bożena Kwitowska – Prezes Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej przedstawiła informacje z posiedzenia Rady Krajowego Instytutu AK, jakie odbyło się w dniach 14-16 listopada w Warszawie, a na którym przyjęto m.in. kierunki działania AK w Polsce oraz kalendarium na rok 2015. Szczególnie ważnym wydarzeniem w skali całego kraju będzie II Kongres AK w Krakowie zaplanowany na 17-20 września.

Kulminacyjnym punktem spotkania był diecezjalny finał ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej, organizowanego przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce we współpracy z Telewizją Polską S.A. pn. ?Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce, jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz?. Na tę część spotkania przybył Biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Stanisław Salaterski.

Prezes DIAK Bożena Kwitowska przypomniała życie i działalność Błogosławionego, podała dane świadczące o rozwijającym się kulcie ks. Jerzego Popiełuszki, zacytowała fragmenty homilii wygłoszonej przez bpa Józefa Guzdka, który nazwał ks. Popiełuszkę ?jednym z największych proroków drugiej połowy XX wieku? i ?symbolem moralnej, ewangelicznej odwagi, ważnej w każdym czasie i w każdym miejscu?.

Licznie zgromadzeni laureaci konkursu wraz z rodzinami oraz asystenci i członkowie POAK-ów mieli możliwość obejrzeć prezentację multimedialną poświęconą Błogosławionemu, po czym nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie dyplomów oraz  nagród, wręczanych laureatom przez bpa Stanisława Salaterskiego.

Fundatorami nagród byli: Biskup Tarnowski Andrzej Jeż, Instytut Pamięci Narodowej oddział Kraków, Wydział Katechetyczny i Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii diecezjalnej w Tarnowie, Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej, Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

Za największy sukces konkursu jury uznało fakt, iż młodzi ludzie tak licznie wzięli w nim udział. Budzi to nadzieję, że nieugięta postawa Błogosławionego pozostanie wzorem dla młodych ludzi, a Jego nauczanie, świadectwo życia i męczeńskiej śmierci wyda obfity plon.

Wyniki są dostępne tutaj: http://www.ak.diecezja.tarnow.pl/2014_konkurs.htm

Po spotkaniu zebrani przeszli do katedry, by uczestniczyć w uroczystej mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem i z homilią Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża, podczas której dziękował za posługę Biskupa Jana Piotrowskiego (dotychczasowy biskup pomocniczy przejmie 29. XI br. obowiązki biskupa diecezjalnego w Kielcach).

Pasterz diecezji podkreślił, czym w dzisiejszych czasach jest biskupia posługa: to posługa współczesnego apostoła, który sięgając do skarbca rzeczy starych i nowych wydobywa z niego zawsze właściwe słowo krzepiące na trudną drogę ludzkiego życia. Poprzez niezliczone spotkania z wiernymi, głoszone słowo Boże, sprawowane sakramenty święte oraz pasterską miłość wyrażoną zarówno w prostym uścisku dłoni, jak i w bardzo konkretnej pomocy w obliczu ludzkich dramatów, wypełnia się powołanie Pasterza, który w pełni żyje dla owiec.

W imieniu diecezjan biskupa Jana Piotrowskiego żegnał ks. dr Jan Bartoszek, Asystent diecezjalny AK, mówiąc: ?Chcemy zachować w pamięci Twoją życzliwość i serce oddane posłudze Kościołowi w Tarnowie. Dziękujemy za głoszenie Ewangelii w miłości, której aktualność i uniwersalizm wnosiłeś w różne wymiary duszpasterskiego posługiwania, za budzenie wiary, i za celebrowanie sakramentów świętych. Za otwarte serce na ludzi świeckich i kapłanów. Naszą wdzięczność wypowiadamy nie tyle słowami, ile modlitwą – Eucharystią. I nasza modlitwa – ta dzisiejsza i ta, która w Kościele Tarnowskim będzie trwała w intencjach Księdza Biskupa – stanowi nasz dar-ekwipunek na drogę biskupiego posługiwania na stolicy biskupiej w Kielcach. Życzymy Ci, księże biskupie Janie, abyś krocząc wytrwale za Chrystusem ?w miłości głosił Ewangelię? ludziom, którzy tak bardzo potrzebują orędzia nadziei, która zawieść nie może. Życzymy i modlimy się też o to, aby Bóg obdarzał Cię zdrowiem i potrzebnymi siłami w podejmowaniu nowych duszpasterskich wyzwań w kościele, który jest w Kielcach.?

Członkowie Akcji Katolickiej włączyli się w oprawę liturgiczną mszy św. Szli także w procesji z darami ofiarnymi, przekazując bp Janowi Piotrowskiemu kielich mszalny.

Podczas Mszy św. 56 młodych osób złożyło przyrzeczenia, stając się członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży ? organizacji,  która przed II wojną światową była częścią Akcji Katolickiej. Łączą nas wspólne tradycje i historia; razem obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla jako święto patronalne.

Po Mszy św. Biskup Tarnowski wręczył medale Dei Regno Servire w dowód uznania za dzieło urzeczywistniania Królestwa Bożego na tym świecie. Wśród wyróżnionych znaleźli się członkowie AK DT:   http://tarnow.gosc.pl/doc/2256119.Biskupie-medale

Tarnów, 23 listopada 2014r.

Bożena Kwitowska, prezes DIAK

2014-11-27

patrz ? galeria
Diec. tarnowska. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Finał diecezjalny konkursu.2014-11-27_007

więcej zdjęć: http://www.ak.diecezja.tarnow.pl/2014_Uroczystosc%20Chrystusa%20Krola/index.html