Diec. tarnowska. UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA. Tarnów, 22 XI 2015 r.

       Centralnym punktem obchodów w diecezji tarnowskiej święta patronalnego Akcji Katolickiej – uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, była Msza św. odprawiona w bazylice katedralnej pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża w koncelebrze z Asystentem diecezjalnym AK DT ks. Janem Bartoszkiem i Asystentem diecezjalnym KSM ks. Pawłem Górskim oraz księżmi Asystentami dekanalnych i parafialnych struktur stowarzyszenia.

            Podczas Mszy św. w tarnowskiej katedrze 70 nowych członków KSM złożyło przyrzeczenia służby Bogu i Ojczyźnie.

           Przed Mszą św. w sali im. Jana Pawła II domu katechetycznego obok katedry odbyło się spotkanie członków AK DT.

Zebrani, po powitaniu przez Asystenta diecezjalnego ks. Jana Bartoszka i wspólnej modlitwie, wysłuchali interesującego wykładu połączonego z prezentacją multimedialną pt. ?Kult św. Wojciecha w Polsce i w diecezji tarnowskiej?, wygłoszonego przez ks. Piotra Paska, wicedyrektora Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie.

            Po wykładzie Prezes Zarządu DIAK Bożena Kwitowska przedstawiła informacje na temat kierunków działania i kalendarium Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2016, relacjonując posiedzenie Rady KIAK. Zasygnalizowała najbliższe wydarzenia dotyczące Akcji, m.in. Radę diecezjalną (23. I 2016r.); zaprosiła ? w imieniu prof. Zbigniewa Trybuły, prezesa DIAK diecezji kaliskiej na spotkanie AK w dniu 3 marca do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

            Skarbnik DIAK Janusz Górecki podziękował tym oddziałom parafialnym, które dokonały wpłaty na stacje Drogi Krzyżowej. Materialnym bowiem wymiarem jubileuszu 20 ? lecia istnienia odrodzonej Akcji Katolickiej w diecezji tarnowskiej jest fundacja stacji Drogi Krzyżowej dla parafii w Kazachstanie, gdzie pracuje i buduje kościół nasz rodak – ks. Piotr Kluza. Jedną z płaskorzeźb członkowie AK DT ponieśli podczas Mszy w procesji z darami, obok publikacji wydanej z okazji III Kongresu AK DT pt. ?Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej w trosce o dobro wspólne ? dokumenty?.

            Po Mszy św. Bp Andrzej Jeż mianował ks. Jana Bartoszka Diecezjalnym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej na kolejną, pięcioletnią kadencję. Następnie Biskup Tarnowski odznaczył medalem ?Dei Regno Servire? 40 osób, wśród nich 18 członków AK. ?Jest to względem nich znak uznania, wdzięczności i podziękowania naszego lokalnego Kościoła? – powiedział Pasterz diecezji, uzasadniając, że ?idąc za wzorem Chrystusa Króla [osoby te] starają się budować Jego królestwo na ziemi oraz dawać czytelne świadectwo wiary?.

          Po zakończeniu mszy św. delegacja AK DT z Ks. Asystentem, Prezes i Członkami Zarządu DIAK oraz przedstawicielami POAK-ów udała się do tarnowskiego kościoła pw. Św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej, by na sarkofagu Bp Karola Pękali ? przedwojennego dyrektora Tarnowskiej Akcji Katolickiej, złożyć wiązankę kwiatów i pomodlić się za zmarłych twórców i członków naszego stowarzyszenia.

 Bożena Kwitowska, prezes DIAK

patrz -galeria

Diec. tarnowska. UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA. Tarnów, 22 XI 2015 r._07

Zdjęcia również na stronie ?Gościa Niedzielnego?: http://tarnow.gosc.pl/gal/spis/2836642.Medale-dla-diecezjan

2015-11-24