Diec. tarnowska. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Gdy myślę Ojczyzna –
By zamknąć ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak go pomnożyć,
Jak poszerzyć tę przestrzeń,
Którą wypełnia.

Karol Wojtyła

 Obchody święta patronalnego – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (25 listopada 2018) Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej rozpoczęła w auli Jana Pawła II przy tarnowskiej katedrze. Pierwszą część spotkania stanowił wykład ks. Krzysztofa Kamieńskiego, dyrektora Archiwum Diecezji Tarnowskiej o życiu i działalności prymasa Augusta Hlonda, założyciela przedwojennej Akcji Katolickiej w Polsce. Drugą część, poświęconą rozstrzygnięciu konkursu literackiego i plastycznego pn. ?Myśląc Ojczyzna? – Jan Paweł II do Polaków, poprowadziła Bożena Kwitowska, wiceprezes DIAK. Kolejny już konkurs AK DT, skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej, ogłoszony został w szczególnym  roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 40. rocznicy wyboru naszego Rodaka kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Jego tytuł zaczerpnięto z poematu Karola Wojtyły, pełnego głębokich i nie tracących na aktualności myśli, odnoszących się do dziejów Ojczyzny i powinności wobec niej.

Ojczyzna: wyzwanie tej ziemi rzucone przodkom i nam, by stanowić o wspólnym dobru i mową własną jak sztandar wyśpiewać dzieje. To właśnie czynili uczestnicy konkursu: mową własną i swą twórczością plastyczną przedstawiali spuściznę św. Jana Pawła II, Patrona Akcji Katolickiej w Polsce. Spuściznę szczególną, bo odnoszącą się do naszej wspólnej matki ? Ojczyzny.

W konkursie, którego celem było promowanie wśród uczniów nauczania św. Jana Pawła II w odniesieniu do Ojczyzny z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz ustanowienia go patronem Akcji Katolickiej w Polsce, wzięło udział  162 uczestników. Byli to laureaci etapów parafialnych i dekanalnych tego konkursu. Uczniowie wykonywali prace plastyczne w formacie A3 i pisali prace literackie nawiązujące  do zaproponowanego  tematu. Komisja Konkursowa w składzie: Grażyna Sęk – przewodnicząca,  członkowie: Bożena Kwitowska, Joanna Gaweł, Teresa Suda i Anna Bakalarska, oceniała nadesłane prace w IV grupach wiekowych: uczniowie klas 0-III, klas IV-VIII szkoły podstawowej, uczniowie klas gimnazjalnych, uczniowie szkół średnich.

W kategorii literackiej zgłoszono 20 prac. Jury oceniło ich wartość, biorąc pod uwagę: zgodność z tematem, zawartość merytoryczną, styl wypowiedzi, poprawność językową, poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, kompozycję i stronę graficzną oraz oryginalność. W kategorii plastycznej Komisja Konkursowa oceniała 142 nadesłane prace, biorąc  pod uwagę: zgodność z tematem, samodzielność, pomysłowość, technikę wykonania, estetykę  oraz inne  walory artystyczne.

Wyniki: http://www.ak.diecezja.tarnow.pl/?p=6923

Po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród, uczestnicy konkursu wraz z opiekunami i licznie zgromadzeni członkowie Akcji Katolickiej z całej diecezji udali do katedry, by wspólnie z członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży uczestniczyć we mszy św. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił biskup tarnowski Andrzej Jeż. Wśród koncelebrantów znaleźli się asystenci dekanalni i parafialni świętujących stowarzyszeń, z asystentem diecezjalnym AK ks. Janem Bartoszkiem na czele.

? Dziś nasz kraj i świat rządzą się ustrojem demokratycznym. Winston Churchill zauważył, że demokracja nie jest najlepszym systemem władzy, ale póki co nikt nie wymyślił lepszego. (?) Czy w tym naszym świecie, w rzeczywistości, w której żyjemy, jest miejsce dla Chrystusa Króla? Królestwo i królowanie Jezusa nie należą do porządku tego świata, ale są zarazem już tu obecne i temu światu bardzo potrzebne. Dlatego jesteśmy temu światu jako chrześcijanie bardzo potrzebni. Wiemy doskonale, jeśli idziemy drogą Chrystusa, a jest to służba, troska o bliźniego, przebaczenie, poświęcenie, miłosierdzie, życie w oparciu o prawdę i wartości, wtedy rzeczywiście zmieniamy oblicze tego świata ? mówił Pasterz diecezji. Ci, którzy zmieniają oblicze świata, służąc na ziemi królestwu Bożemu to m.in. te osoby, które po mszy św. otrzymały z rąk bpa Andrzeja Jeża medale ?Dei Regno Servire?. Wśród 48 uhonorowanych było wielu członków Akcji Katolickiej, w tym prezes DIAK Robert Rybak.

Bożena Kwitowska

2018-11-28

galeria – patrz