Diec. tarnowska. Wielkopostne rekolekcje Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej ?Być obliczem miłosierdzia?.

U progu Wielkiego Postu i w trwającym Roku Miłosierdzia od 12 do 14 lutego br., przeszło stuosobowa grupa członków Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej pod kierownictwem duchowym Diecezjalnego Asystenta Kościelnego AK ks. dr Jana Bartoszka przeżywała rekolekcje o Bożym Miłosierdziu. Uczestnicy tegorocznego spotkania wraz z kapłanem prowadzącym zastanawiali się nad miłosierdziem w kontekście własnego życia, zwracali uwagę na grzech samowystarczalności, który zamyka na miłosierdzie, rozważali uczynki miłosierne co do duszy i co do ciała jako wyzwanie na Wielki Post i na całe życie. Wspólne refleksje w czasie kolejnej z zaplanowanych konferencji dotyczyły również tematu: być mściwym czy miłosiernym, a o konkretnym praktykowaniu miłości miłosiernej ks. Asystent wygłosił kazanie w czasie niedzielnej Mszy św.

Oprócz codziennych konferencji, przeżywaliśmy w sobotę po południu pielgrzymkę do Sanktuarium Jezusa Miłosiernego w Ciężkowicach ? jednego z dwunastu kościołów ustanowionych w Roku Miłosierdzia dla naszej diecezji jubileuszowymi. W tej pięknej neogotyckiej świątyni, powitani przez Proboszcza parafii ks. Jana Zająca, przeszliśmy przez Bramę Miłosierdzia i uczestniczyliśmy we Mszy św. z kazaniem ? refleksją o tajemnicy Bożego Miłosierdzia, wygłoszonym przez ks. Jana Bartoszka. Pojednani wcześniej z Bogiem w sakramencie pokuty uczestniczyliśmy w pełni w Eucharystii. Towarzyszyła nam Modlitwa Jubileuszowa, postaraliśmy się także wypełnić pozostałe warunki niezbędne do uzyskania w tym szczególnym momencie,  jakim było nawiedzenia kościoła jubileuszowego ? odpustu zupełnego. Wpisaliśmy się także do specjalnej, jubileuszowej księgi pamiątkowej.

W Domu Rekolekcyjnym rozważaniom o miłosierdziu i kontemplacji Słowa Bożego w czasie tradycyjnego świętego milczenia również towarzyszyła modlitwa wspólnotowa i indywidualna, nakierowana na przemianę naszego myślenia i naszych serc, abyśmy mając świadomość własnej grzeszności, umieli dzielić się miłosierdziem. Przeżywaliśmy nabożeństwa pasyjne ? piątkową Drogę Krzyżową, ilustrowaną obrazami Męki Pańskiej oraz realistycznym opisem jej miejsc i przebiegu, prowadzoną przez ks. Dyrektora Marcina Krępę, a w niedzielę ? Gorzkie Żale. Adorowaliśmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie, przygotowując się do spowiedzi i modliliśmy się za Ojczyznę.

Na zakończenie tych trzech dni wielkopostnego zamyślenia ks. Jan powiedział, że chciałby rozesłać nas jako apostołów miłosierdzia. Zaproponował, abyśmy próbowali zmierzyć się na co dzień z tym wyzwaniem, jakim są uczynki miłosierne co do duszy i co do ciała oraz abyśmy przemienieni i umocnieni sakramentami, a także pielgrzymką do ciężkowickiego sanktuarium, dawali świadectwo miłości miłosiernej.  ? Niech przylgnie do Was hasło tych rekolekcji: ?Być obliczem miłosierdzia? ? życzył wszystkim ks. Asystent, który w trwającym Roku Miłosierdzia został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka Misjonarzem Miłosierdzia. Przeżywający w tym roku swoje doroczne rekolekcje my, członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, mieliśmy zatem wyjątkową okazję i zaszczyt wsłuchiwać się w Słowo Boże głoszone przez naszego Asystenta. Ksiądz doktor, jako jeden z czterdziestu kapłanów z Polski, uczestniczył tuż przed rekolekcjami w spotkaniu z papieżem Franciszkiem w Watykanie. Bezpośrednio po powrocie ks. Jan Bartoszek dzielił się z nami emocjami i wrażeniami z tego wyjazdu oraz nauczaniem Ojca Świętego, dotyczącym posługi misjonarzy miłosierdzia – w szczególności w sakramencie pokuty. Podkreślał, jak ważne jest uznanie własnej grzeszności, które warunkuje otwarcie się na miłosierdzie Boże i przyjęcie go. ? Stoi przed wami człowiek, któremu wybaczono wiele grzechów ? cytował ksiądz rekolekcjonista słowa papieża Franciszka jako przykład i motywację do praktykowania takiej postawy.

Naszemu Misjonarzowi Miłosierdzia za wygłoszone nauki, wsparte przesłaniem Ojca Świętego, wyrazy wdzięczności złożyła Prezes DIAK pani Bożena Kwitowska. Podsumowała również rekolekcje wielkopostne Akcji Katolickiej, odbywające się co roku w tym wyjątkowym, urokliwym zakątku ziemi tarnowskiej, w ciepłej, domowej atmosferze tworzonej przez pracowników Domu Rekolekcyjnego.  ? Cóż powiedzieć, żal odjeżdżać ? wyraziła odczucia wszystkich uczestników pani Prezes, parafrazując słowa św. Jana Pawła II.

Ks. dr Jan Bartoszek przypomniał i zaprosił chętnych na kolejne rekolekcje o miłosierdziu, które odbędą się jeszcze tego roku od 1 do 3 kwietnia w Gródku nad Dunajcem.

Małgorzata Toboła

patrz ? galeria

Diec. tarnowska. Wielkopostne rekolekcje Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej ?Być obliczem miłosierdzia?.010

2016-02-18