Arch. poznańska. Życiem uczyć.

W sobotę 24 listopada 2018 r. w Centrum Duchowości Bł. E. Bojanowskiego w Luboniu w ramach trwających IX Dni Kultury Solidarności przebiegających w tym roku pod hasłem ?Polski fenomen wolności? odbyło się IV Forum Dzieł Społecznych Bł. Edmunda Bojanowskiego. Tegoroczne spotkanie organizowano we współpracy z Katedrą Pedagogiki Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a jego gościem była s. dr hab. M. Loyola Opiela, służebniczka dębicka, profesor KUL. ?Osoba i rodzina wobec wyzwań cywilizacyjnych. Pedagogia integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji ochrony Edmunda Bojanowskiego? ? takiego tematu podjęła się s. Loyola. Temat trudny, ale jakże potrzebny. Dotyka każdego z nas, niezależnie od wykonywanego zawodu. Wszak każdy zakorzeniony w rodzinie ma wpływ na wychowanie. Jak mówił Błogosławiony: Nie idee wychowują, a osoba. oraz: Słowa nauki tu nie wystarczą: dzieci, lud, nie słowem, lecz życiem uczyć trzeba, jak żyć mają.

Ponadczasowość myśli i koncepcji bł. Edmunda wprost szokowała. Minęło 150 lat od jego działalności, a problemy pozostały te same. Dzieci w naturalny sposób lgną do dobra. Widząc kochających się rodziców ? otrzymują najpiękniejszą lekcję. System edukacji oparty na rodzinie ? to podstawa wychowania. August Cieszkowski, który mawiał, że najdoskonalsze seminarium narodu mieści się pod wiejską strzechą, tam, gdzie płonie ognisko domowe. Zainspirował on Bojanowskiego do tworzenia ochron wiejskich jako narodowego systemu wczesnej edukacji. I tak przybliżając idee i działania bł. Edmunda, s. Loyola wskazywała na analogie życia i pracy w XIX i XXI wieku.

Wśród zebranych w lubońskim domu duchowych córek Bojanowskiego były osoby, dla których ten wielkopolski błogosławiony jest w szczególny sposób bliski. Znaleźli się również przedstawiciele Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej, której patronuje bł. Edmund Bojanowski. Ile można od niego zaczerpnąć ? stale można i należy odkrywać. W Testamencie Założyciel Sióstr Służebniczek prosił: Siostry moje, kochajcie się i kochajcie się. To możesz powtórzyć wszystkim, a resztę Duch Święty nauczy was. Słowa te, jakże aktualne, możemy również i my przyjąć, członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej.

Jolanta Horowska

2018-11-26

galeria – patrz (J. Horowska)