Diec. toruńska. Dni formacyjne AK Diecezji Toruńskiej w Zamku Bierzgłowskim.

 ? w społeczeństwie zadufanym w swoją samowystarczalność, świadectwo modlącego się człowieka jest jak promień światła pośród mroków. /św. Jan Paweł II -2003r./

 DNI FORMACYJNE AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI TORUŃSKIEJ W  ZAMKU  BIERZGŁOWSKIM

w dniach 19, 20, 21 września  2014 r.

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej zaprasza do wzięcia udziału w Dniach Formacyjnych wszystkich  księży asystentów, prezesów, członków  i sympatyków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.

Temat główny: PRZEZ WIARĘ I CHRZEST DO ŚWIADECTWA                                                           

poprowadzi KS.  KRZYSZTOF  MUDLAFF

Celem spotkania jest: OŻYWIENIE ŻYCIA DUCHOWEGO I  SPOŁECZNEGO   AKCJI  KATOLICKIEJ

Poprzez:         

  • krzewienie wiary, która daje nam drogę życia, przybliża do świata, oświeca w cierpieniach i słabościach oraz wskazuje kierunek życia społecznego,       
  • przypomnienie o chrzcie św.  dającym nam  odrodzenie ze śmierci grzechu pierworodnego i stanie się członkiem Kościoła  
  • ukazanie Biblii jako słowa Bożego i wskazanie Jej ważności w życiu chrześcijańskim.
  • omówienie aktualnych metod działania  Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej.    

PROGRAM

                 Piątek 19 września

17,00–  recepcja

18,00 ? powitanie, kolacja

19,00-  I konferencja:- Promieniowanie ojcostwa ? fragment dramatu przedstawi  Agnieszka Komorowska z aktorami

20,30 –  Eucharystia: –  zakończona  Apelem Jasnogórskim – ks. Krzysztof Mudlaff

                      Sobota 20 września

  7,30 ? modlitwa poranna: godzinki o NMP

8,00 – śniadanie

   9,00 ? II konferencja; Dramaty Karola Wojtyły ? Agnieszka Komorowska

10,00-  kawa

10,30 – III konferencja: Wiara jako odpowiedź człowieka na powołanie Boga ? ks. Krzysztof  Mudlaff

12,00 ?Eucharystia:  ks.  Krzysztof  Mudlaff

  13,00 ? obiad

15,00 ? koronka do Miłosierdzia Bożego

  15,15 ? IV konferencja: ?Biblijni świadkowie wiary: Abraham, Mojżesz, św. Paweł? – Ks. Krzysztof  Mudlaff

16,15 – kawa

  17,00 ? V konferencja : Świadectwo formą wyrażania Wiary? – ks. Krzysztof  Mudlaff

  17,45 spotkanie informacyjne z prezesem DIAK: sprawy bieżące, kalendarium na rok 2015  – nowenna  2014/15 – literatura wspomagająca pracę AK, modlitewnik  Akcji Katolickiej

18,00 –  kolacja

  19,00 ? praca w grupach ? wymiana doświadczeń spotkanie z przedstawicielem KIAK – agapa, spotkanie integracyjne

  21,00 –  akatyst i Apel Jasnogórski

                        Niedziela 21 września

  7,30 –    jutrznia

8,00 ?    śniadanie

9,00 ?    VI konferencja: ?Składanie świadectwa wiary w realiach współczesnego Kościoła polskiego?- ks. Krzysztof  Mudlaff

 10,30 ?   VII konferencja: ?Akcja katolicka jako przestrzeń permanentnego formowania postaw wiary? – ks. Krzysztof  Mudlaff

12,00 –    Eucharystia: ks. Biskup Andrzej Suski

13,00 –    obiad

Zakończenie i rozesłanie.

 

Tematy konferencji w czasie rekolekcji dla Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej – Zamek Bierzgłowski 19-21 września 2014 r.

Temat rekolekcji: PRZEZ WIARĘ DO ŚWIADECTWA

  1. Wiara jako odpowiedź człowieka na powołanie Boga.
  2. Biblijni świadkowie wiary: Abraham, Mojżesz, św. Paweł.
  3. Świadectwo ? formą wyrażania wiary.
  4. Składanie świadectwa wiary w realiach współczesnego Kościoła polskiego.
  5. Akcja Katolicka jako przestrzeń permanentnego formowania postawy wiary.

Lidia Gliwa, prezes DIAK

2014-10-10