Diec. toruńska. Dni Formacyjne na Zamku Bierzgłowskim.

W historycznych wnętrzach gotyckiego zamku i pięknej scenerii Bierzgłowa odbyły się w dniach 19-21 września, tradycyjne o tej porze roku Dni Formacyjne, zorganizawane przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Toruniu. Dopisała pogoda, dopisali również uczestnicy spotkania, którzy licznie przybyli do Diecezjalnego Centrum Kultury na Zamku Bierzgłowskim na zaproszenie prezes Zarządu DIAK Lidii Gliwy.

  ?Przez wiarę i chrzest  do świadectwa?. Takim tytułem opatrzył swoje rekolekcje dla diecezjalnej  Akcji Katolickiej ks. Krzysztof Mudlaff, podczas których mówił o sposobach ożywienia życia duchowego i społecznego w środowisku świeckich związanych ze stowarzyszeniem. Proces ten odbywa się poprzez krzewienie wiary, która wskazuje nam drogę życia, oświeca w cierpieniach i słabościach, a także otwiera na kierunki życia społecznego. Ważną rolę pełni tu Biblia, jako skarbnica Słowa Bożego, której miejsca w życiu chrześcijańskim nie sposób przecenić. Ksiądz rekolekcjonista mówił również o aktualnych metodach działania Akcji Katolickiej na przykładzie pracy stowarzyszenia w diecezji toruńskiej.

Czym Akcja Katolicka powinna się odróżniać od innych stowarzyszeń i wspólnot kościelnych? – pytał rekolekcjonista. Na pewno tym, że chcemy czegoś więcej. Mamy ambicję, aby nasze siły, środki i modlitwę poświęcić ludziom niosąc im prawdę o Bogu i nauczanie Kościoła. Jesteście wspólnotą, która ma ewangelizować cały świat. Wszystko zaczyna się od chrztu, który jest, owszem, ważnym wydarzeniem, ale nie zawsze  staje się fundamentem naszego życia. A przecież życie chrześcijanina nie może odbiegać od prawd wiary.

Ksiądz Mudlaff przypomniał słowa papieża Benedykta XVI: ?Mamy chrześcijaństwo odmitologizować, oduczyć bezmyślności?. Zastanówmy się, co wynika z przyjmowanych przez nas sakramentów? Czy przemieniają nasze życie? Czy pogłębiają naszą wiarę w Chrystusa? Współczesny świat pogański przyjął sprytną strategię, która zasadza się na następującej tezie: ?Ty sobie wierz w Chrystusa, ale nie oddawaj Mu serca?. A taka wiara z czasem po prostu gaśnie. Wiara to nie jest proces zamknięty ? lecz zaproszenie do ciągłego poszukiwania. W wierze ważna jest ciekawość, chęć poszukiwania Boga w przestrzeni naszego życia, medytacja nad Słowem Bożym. Z tej chęci zbliżenia się do Boga rodzi się szczera, autentyczna modlitwa.

Program trzydniowego spotkania wypełniły również: ciekawa konferencja Agnieszki Komorowskiej na temat dramatów Karola Wojtyły poprzedzona prezentacją fragmentów sztuki ?Promieniowanie ojcostwa?. W części roboczej prezes Zarządu DIAK Lidia Gliwa spotkała się z zarządami parafialnymi przekazując kalendarium na rok 2015 oraz omawiając sprawy bieżące. Przedstawiciele POAK-ów otrzymali także materiały formacyjne: Nowennę Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej przygotowaną przez asystenta kościelnego ks. Wiesława Łużyńskiego i Lidię Gliwę oraz wydany przez DIAK ?Modlitewnik?. Każdego dnia miała miejsce Eucharystia i Apel Jasnogórski. Mszy św. kończącej Dni Formacyjne przewodniczył ks. biskup Andrzej Suski ? ordynariusz diecezji Toruńskiej .Zarząd Krajowy stowarzyszenia reprezentowali wiceprezes Wiesław Smereczyński i Bożena Ulewicz, którzy poinformowali o konkursie literackim z okazji 30. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz o działaniach podejmowanych przez KIAK w celu przeciwstawieniu się przyjęciu przez Sejm RP ustawy ratyfikującej tzw. Konwencję przemocową.

(bu)

patrz – galeria
Diec. toruńska. Dni Formacyjne na Zamku Bierzgłowskim.2014-10-12_004

2014-10-12