Diec. włocławska. 1. 95. rocznica święceń kapłańskich Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Włocławek 2. 37. Pielgrzymka Ludzi Pracy do Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski. 3. Polska pod Krzyżem.

1. 5. rocznica święceń kapłańskich Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Włocławek

  W katedrze włocławskiej, 3 sierpnia 2019 roku odbyły się obchody 95. rocznicy święceń kapłańskich Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Na zaproszenie Biskupa Włocławskiego w  uroczystościach uczestniczyli członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej.

Późniejszy kardynał i prymas Polski Stefan Wyszyński święcenia kapłańskie przyjął 3 sierpnia 1924 r. we włocławskiej bazylice katedralnej, w kaplicy Matki Bożej, z rąk bp. Wojciecha Owczarka. Tego samego dnia obchodził swoje 23. urodziny.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. bp Wiesław Mering. Pasterz diecezji zwrócił się w specjalnej modlitwie do Prymasa Tysiąclecia.?Naucz nas służyć Kościołowi. Nie Kościołowi, który sobie tworzymy, wymyślamy, który chcemy reformować w niewierności do nauki Jezusa, tylko Kościołowi takiemu, jaki został nam przekazany? ? prosił. ?Naucz nas tego ?non possumus?, kiedy kształt i duch Kościoła zaczyna się chwiać niebezpiecznie. Jesteśmy na wzburzonych falach, ale tacy jak ty przypominają, jaką powinniśmy przyjmować postawę? ? podkreślał ks. bp Wiesław Mering. Podczas Mszy św.  Biskup Włocławski poświęcił portret Prymasa Tysiąclecia, który na stałe zawiśnie w kaplicy święceń Sługi Bożego. Po błogosławieństwie zebrani we włocławskiej katedrze odmówili modlitwę o rychłą beatyfikację ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Tekst: M. Rakiewicz

======================

2. 37. Pielgrzymka Ludzi Pracy do Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski.

W  niedzielę, 25 sierpnia 2019 roku, po raz 37 do Matki Bożej Bolesnej w Licheniu pielgrzymowali uczestnicy pieszej  Pielgrzymki Ludzi Pracy Regionu Konińskiego by modlić się w intencji Ojczyzny oraz przebłagania za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i świętokradztwa przeciw Bogu i Królowej Polski .

Pielgrzymka zapoczątkowana tuż po stanie wojennym przez Ks. Jerzego Popiełuszkę, stała się tradycją trwania w modlitwie za Ojczyznę ludzi pracy konińskiej ziemi.

Od wielu lat jej organizatorem jest Akcja Katolicka Diecezji Włocławskiej wspólnie z Oddziałem Akcji Katolickiej i Konfraternią im. Ks. Jerzego Popiełuszki  działającymi przy parafii św. Wojciecha w Koninie oraz z NSZZ ?Solidarność? Kopalni Konin.

Pątniczy szlak rozpoczął się przed konińskim kościołem pw. św. Wojciecha, tam pożegnał i pobłogosławił pielgrzymów proboszcz parafii,  ks. prał. Józef Wysocki. W licheńskim sanktuarium, 200 osobowa grupę pątników, przed pomnikiem Jana Pawła II usytuowanym przy kościele św. Doroty, powitał ks. Henryk Kulik MIC, proboszcz licheńskiej parafii.

Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało: ?Maryjo, w Twoim wstawiennictwie pokładamy naszą ufność?. Główną częścią uroczystości był udział w Eucharystii sprawowanej w bazylice przed Cudownym Obrazem Bolesnej Królowej Polski, w duchowej bliskości z bł. ks. Jerzym obecnym w relikwiach. Mszę koncelebrowało 5 kapłanów, m.in. przewodniczący liturgii ks. prał. Józef Wysocki, proboszcz parafii św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika w Koninie, ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium oraz ks. prał. Wojciech Kochański, wikariusz biskupi i proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe w Koninie.

Zgromadzonych powitał kustosz sanktuarium, zwracając uwagę na obecność przy ołtarzu relikwii Patrona Ludzi Pracy, bł. ks. Jerzego Popiełuszki. ?Kluczem wyzwań przed którymi stoimy są słowa Popiełuszki, te które tak często powtarzał, owo ewangeliczne wezwanie – zło dobrem zwyciężaj? ? podkreślił marianin. Po rozpoczęciu mszy świętej, ks. prałat Kochański odczytał list biskupa ordynariusza diecezji włocławskiej, Wiesława Alojzego Meringa, który Pasterz skierował  do pielgrzymów. ?Przybywacie tutaj, aby zawierzyć swoje życie i pracę Najświętszej Maryi Pannie Bolesnej Królowej Polski. To świadectwo wiary jest szczególnie ważne i potrzebne zwłaszcza dziś, gdy tak często jesteśmy świadkami profanacji? ? napisał ksiądz biskup.

?Przychodzimy tutaj , do Domu Matki,  bo gdzież pójdziemy jak nie do Matki, która czułe serce ma? –  mówił w wygłoszonej homilii ks. prał. Józef Wysocki. ?Wstyd nam Maryjo za naszych braci i siostry, którzy wiedzeni Złym Duchem, zaślepieni i otumanieni egoizmem i pychą opluwają Twoje przenajświętsze Oblicze. Jakże musi być wyrodne dziecko, które szydzi z własnej matki  i jej wizerunek znieważa i wystawia na pośmiewisko. Z matki nie można szydzić .(?)Przynosimy Ci Maryjo to wszystko, co nas boli, zawstydza przed  światem? ? ze smutkiem głosił ks. prałat Wysocki, wyrażając poruszenie i troskę z powodu znieważeń i profanacji, które miały ostatnio miejsce w naszym kraju. ?Są granice wolności, których nie wolno przekraczać, by szargać człowiekiem, kimkolwiek by był. W Twoim wstawiennictwie Maryjo pokładamy całą naszą ufność. To nie tylko hasło naszej pielgrzymki. Gdzież pójdziemy, jak nie do Matki? ? mówił kapłan. Jednocześnie zachęcał do szukania duchowej mocy u Boga, u którego poszukiwali jej nasi przodkowie, otrzymując pokój i największą miłość wyrażoną poprzez krzyż.

Po Eucharystii pielgrzymi wraz z kapłanami zebrali się przed pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki. Zostały odmówione modlitwy, w których wzywano wstawiennictwa błogosławionego oraz św. Jana Pawła II oraz złożono kwiaty.

W imieniu organizatorów głos zabrała prezes Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej, Mariola Rakiewicz. ?Od 37 lat przychodzimy prosić za Ojczyznę, dzisiaj znowu larum grają, bo to trudny i bolesny czas. Naznaczonym pogardą,  poniżaniem i szyderstwem z najświętszych dla nas, katolików znaków. Jesteśmy by przebłagać za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i świętokradztwa wymierzone przeciw Bogu i Królowej Polski? ? mówiła.

?Musimy bronić Kościół, żarliwą modlitwą i życiem w wierze. Musimy bronić polskie rodziny, stawiając opór i trwając w sprzeciwie wobec szerzącej się agresywnej, totalitarnej ideologii, ?tęczowej zarazy?. Minęła epoka Wielkich Prymasów, dzisiaj my zobowiązani jesteśmy, pomni ich nauczania, wołać głośne ?non possumus? – tym wszystkim, którzy jednoczą się by deptać wszystko co polskie, co patriotyczne i katolickie. Nie pozwólmy opanować dusz, serc i umysłów naszych i naszych dzieci? ? przekonywała prezes DIAK. ?Bądźmy zawsze wierni i autentycznie wolni z Maryją. Wracajmy do naszych rodzin, do zakładów pracy, środowisk i wspólnot – niosąc przesłanie, że Kościół to my, a Ojczyzna to nasza Matka, że być Polakiem to duma, ale i powinność sumiennego podążania za wartościami i dokonywania przemyślanych wyborów? ? apelowała do uczestników pielgrzymki.

Na zakończenie, prezes DIAK, złożyła w imieniu organizatorów podziękowania kapłanom i pątnikom za dar obecności i wspólnej modlitwy. Pocztom sztandarowym i chórowi ?Soli Deo? za uświetnienie uroczystości.

Tekst : M.Rakiewicz

=====================

3. Polska pod Krzyżem , Włocławek – Kruszyn

„Nauka bowiem krzyża, która jest głupstwem dla świata, dla nas jest mocą Bożą” (por. 1 Kor 1,18).

14 września, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, na lotnisku w Kruszynie k. Włocławka odbyło się niezwykłe wydarzenie modlitewne ?Polska pod Krzyżem?.

?Jeżeli chcemy doprowadzić w naszym kraju do polepszenia sytuacji, tej osobistej i tej społecznej, to musimy zacząć od nawracania własnych serc; potrzeba nam do tego siły, która bije z krzyża? ? powiedział biskup włocławski Wiesław Mering, zachęcając do jak najliczniejszej obecności pod krzyżem. Na ten apel odpowiedziało ponad 60 tysięcy Polaków, uczestniczących we Mszy Świętej odprawionej przez Pasterza diecezji. Wśród modlących się i klęczących przed drzewem Krzyża byli także członkowie Akcji Katolickiej. Pozostali członkowie POAK, którzy nie mogli przybyć do Włocławka, łączyli się duchowo, trwając na modlitwie w swoich parafiach ? przy krzyżu misyjnym.

?Krzyż Jezusa prowadzi człowieka do wiary. Widok Jezusowej męki potrafi zmienić ludzkie  serce. Rodzi uznanie winy, prośbę o przebaczenie i zapewnia przebaczenie człowiekowi. Stający pod krzyżem uczą się od Jezusa wielkodusznego miłosierdzia? ? powiedział głoszący homilię bp Mering. Biskup włocławski dodał, że Matkę Jezusa i św. Jana na Golgotę przyprowadziła miłość, którą kierowali się w swoim postępowaniu wobec Jezusa. ?Właśnie takich kobiet, takich mężczyzn, z odwaga i miłością stających pod krzyżem Jezusa, potrzebuje Polska, Europa, a nawet świat? –  przekonywał. ?Musimy ratować wartości, o których mówił Jan Paweł II, musimy ratować nasze rodziny, i o to apelował również papież Franciszek. Musimy mieć odwagę wybierać prawdę, dobro, piękno. Wybierając życie, zwłaszcza jeszcze nienarodzonego człowieka! Prawda, dobro i życie to królestwo Jezusa? ? nauczał Pasterz diecezji. ?Twój Syn Boże zwyciężył śmierć niech także i nam pozwoli zwyciężyć małość i dojść do niego w świętości? ? zakończył biskup włocławski.

Wieczorem, przy świetle bijącym od tysięcy świec, które w dłoniach trzymali wierni, rozpoczęła się Droga Krzyżowa ? kolejna część akcji ?Polska pod Krzyżem?. Modlitwie przewodniczył Biskup Włocławski. Poza słowami Pisma Świętego, zebrani wysłuchali świadectw osób świeckich i duchownych, którzy mówili o swoim doświadczeniu krzyża. Przy dwunastej stacji bp. Wiesław Mering odmówił modlitwę: ?oto my, Polacy, stajemy przed Tobą, by uznać Twoje panowanie, oddać się Twemu prawu. Uznajemy Twoje panowanie nad Polską i całym naszym narodem rozsianym po całym świecie?, i zawierzył całą Ojczyznę Chrystusowi Królowi. Kiedy wybrzmiało uroczyste Te Deum ? Ciebie Boga wysławiamy, Pasterz diecezji udzielił błogosławieństwa kończącego Drogę Krzyżową. Wierni trwali na nocnej adoracji, którą zakończyła Msza Święta z niedzieli.

Tekst : M.Rakiewicz