Diec. włocławska. Do Ludzi Pracy Regionu Konińskiego ?IDŹMY I GŁOŚMY Z MARYJĄ?.

Akcja Katolicka Diecezji Włocławskiej oraz współorganizatorzy:

Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha, NSZZ ?Solidarność? Kopalni Konin, Konfraternia im. Ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Wojciecha ?

zapraszają na doroczną,

  1. Pieszą Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Matki Bożej Bolesnej w Licheniu w dniu 27 sierpnia 2017 roku (w niedzielę)

Rok 2017 jest rokiem maryjnym, który niesie ważne wydarzenia dla Kościoła w Polsce: trzechsetlecie Koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie, 140. rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie oraz 50. rocznicę  Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej.

W tym szczególnym Roku, pragniemy z naszymi duchowymi darami stanąć w bliskości Boga i być świadkami Jego wielkiego miłosierdzia. Zanieśmy Maryi wkład naszego życia, by chrześcijaństwo  w naszej Ojczyźnie było żywe i pociągające. Nasze wszelkie działania zawierzmy orędownictwu Matki Bożej Bolesnej.

Chcemy nieść ewangelię nadziei. ?Idźmy i głośmy z Maryją?!

Modlitwą w czasie Mszy Świętej obejmiemy naszą Ojczyznę i Rodziny, prosząc o odnowę        w Ojczyźnie, w narodzie polskim, w każdym z nas, czci i ufności wobec Boga.

Program Pielgrzymki:

11.30 ? zbiórka i wymarsz, kościół św. Wojciecha

16.00 ? Msza Święta w intencji Ojczyzny i Rodzin w licheńskiej bazylice.

Na szlak pielgrzymi zapraszamy poczty sztandarowe.

Duszpasterze konińskich parafii oraz Organizatorzy serdecznie zapraszają rodziny, ludzi młodych oraz ludzi pracy do Wspólnoty oddającej się pod opiekę Maryi.

Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej
Mariola Rakiewicz

2017-08-19

Plakat do pobrania (PDF):

plakat-akcja-katolicka