Diec. włocławska. „Moc Rodziny i Narodu w Chrystusie i Maryi”

Po raz 38. odbyła się Pielgrzymka Ludzi Pracy do Matki Bożej Licheńskiej pod hasłem: „Moc Rodziny i Narodu w Chrystusie i Maryi”.

Uroczystość zorganizowali: Akcja Katolicka Diecezji Włocławskiej, Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha w Koninie, NSZZ „Solidarność” Kopalni Konin, Konfraternia bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Wojciecha.

Przed mszą św. pielgrzymi przy pomniku św. Jana Pawła II odmówili Różaniec w intencji Ojczyzny. Po modlitwie różańcowej, prowadzonej przez ks. prałata Józefa Wysockiego, prezes DIAK złożyła kwiaty pod pomnikiem Patrona Akcji Katolickiej św. Jana Pawła II.

U stóp Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski, przywitał zgromadzonych ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium. – Chcemy dziś powierzyć nasze rodziny i ojczyznę Chrystusowi i Maryi. Chcemy modlić się z ludźmi pracy i za ludzi pracy, szczególnie naszej diecezji, a także – u progu roku szkolnego – za dzieci i młodzież, zawierzając ich Patronce, Matce Bożej Licheńskiej – mówił ks. Janusz Kumala.

Mszy św. w bazylice licheńskiej przewodniczył i homilię głosił ks. bp Wiesław Mering, Pasterz Diecezji Włocławskiej. W koncelebrze uczestniczyli: kustosz licheńskiego sanktuarium ks. Janusz Kumala, ks. prał. wikariusz biskupi Zbigniew Cabański , ks. prał. Józef Wysocki Asystent Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha oraz ks. kan. Łukasz Grabiasz Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej.

Eucharystia sprawowana była w obecności relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki w intencji Ojczyzny oraz przebłagania za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i świętokradztwa przeciw Bogu i Królowej Polski. Ksiądz kustosz modlił się za pielgrzymów, szczególnie dzieci i młodzież rozpoczynających rok szkolny.

Podczas homilii Biskup Włocławski przywołał osobiste doświadczenia sierpnia 1980 r., kiedy posługiwał w Gdyni. Przytoczył historię i realia tamtych czasów, także autorytety ruchu solidarnościowego, z których nie wszyscy zostali wierni ideałom, niektórzy z nich okazali się bezideowcami i oszustami. Jak zaznaczył, to były trudne czasy, ale serce rosło na widok biało-czerwonych chorągiewek, ale także obrazy Matki Bożej i papieża Jana Pawła II, którymi dekorowane były miasta. – Najważniejsze były dla nas informacje, stąd kontakty z robotnikami, biuletyny ze stoczni i tygodnik „Solidarność”. (…) Myślę czasem z perspektywy 40 lat o wielu kwestiach nie wiedzieliśmy. Może chcieliśmy ulec zbyt łatwym złudzeniom, że wszystko zmienia się na lepsze? (…) Przepychanki trwały cały rok – wspominał hierarcha włocławski. Szczególną rolę odegrał wtedy Kościół. – To był czas, kiedy Bóg błogosławił obecnością m.in. św. Jana Pawła II, który jednoznacznie stanął po stronie „Solidarności”. On poruszał tematy, których my nie mieliśmy odwagi poruszyć. Coraz głośniej słychać było o młodym księdzu Jerzym Popiełuszce, wielkim duchem – ks. bp Mering przypomniał także wielu zaangażowanych duszpasterzy, świadków Jezusa i gesty życzliwości płynące zza granicy. – Jeden niesamowity element tamtej „Solidarności” to troska o kwestie intelektualne i kulturowe. Książki solidarnościowe są dziś czymś na kształt relikwii tamtych czasów. (…) Wielkość „Solidarności” staje się coraz wyraźniejsza z upływem lat. Potrzeba związku grupującego ludzi, Polaków, stawiającego im przed oczy trzy największe wartości: Boga, honor i ojczyznę. Ta potrzeba jest dziś tak aktualna. (…) Nie osiągnie się wyzwolenia i wolności, jeżeli odrzuci się Boży porządek zbawienia – zakończył ksiądz biskup, zachęcając by świadkowie tamtych wydarzeń dzielili się historią, doświadczeniem z młodymi.

We mszy św. uczestniczył chór „Soli Deo” pod dyrekcją Katarzyny Jaworskiej oraz poczty sztandarowe NSSZ „Solidarność „PAK i Kopalni Konin oraz NSSZ „Solidarność” Huty Aluminium.

Ks. kan. Łukasz Grabiasz, Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej w imieniu pielgrzymów podziękował księżom Marianom za życzliwe przyjęcie, a ks. Biskupowi za dar obecności, przewodniczenie Eucharystii i wygłoszoną homilię.

 Po odmówieniu Modlitwy za Ojczyznę i udzieleniu Pasterskiego Błogosławieństwa pielgrzymi przeszli pod pomnik bł. ks. Jerzego. Tam zgromadzeni odśpiewali Hymn Polski, odmówili Litanię do bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz modlitwę do św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce.

Kwiaty pod pomnikiem złożyli ks. biskup Wiesław Mering z kapłanami, prezes Akcji Katolickiej, Radni Miasta Konina, Klub Gazety Polskiej im. Marii i Lecha Kaczyńskich, członkowie Konfraterni im. ks. Jerzego Popieluszki oraz Radny Sejmiku Wielkopolskiego.

 Ten rok jest czasem wielkich Polaków, ludzi „Solidarności”, bohaterów Bitwy Warszawskiej, świętych kapłanów: Prymasa Tysiąclecia, św. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki, którzy napominali, że tylko rodzina Bogiem silna może być mocą narodu, a Ojczyzna jest naszą matką. Teraz to czas sprawdzianu dla nas, wiernych, gdy zagraża nam wroga ideologia, swoista wojna cywilizacji. Musimy chronić nasze rodziny, wartości, tożsamość narodową i kulturę. Bronić wiary naszych przodków, pamiętając skąd nasz ród. Modlitwa i dobry czyn w obronie Ojczyzny i Kościoła jest naszą drogą – mówiła Mariola Rakiewicz prezes diecezjalnej Akcji Katolickiej.

Konin, 30 sierpnia 2020 r.