Diec. włocławska. „Nieśmy Ewangelię Nadziei” – pielgrzymka do Lichenia.

Do Bolesnej Królowej Polski, Matki Bożej Licheńskiej ? tradycyjnie w ostatnia niedzielę sierpnia, przybyła 33.Piesza Pielgrzymka Ludzi Pracy Regionu Konińskiego, zorganizowana przez Akcję Katolicką, Konfraternię im. Ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Wojciecha w Koninie oraz NSZZ ?Solidarność? Kopalni Konin. Na modlitewny szlak, wydeptany przez te wszystkie lata od parafii św. Wojciecha, wyruszyła  prawie 250 osobowa, wielopokoleniowa rodzina pątników, wśród nich, już po raz drugi 16 miesięczny Antoś, pod opieką swojej mamy. Starsi i bardziej schorowani dotarli do sanktuarium samochodami, grupa młodzieży wybrała rowery. Po wspólnej modlitwie, wszystkich serdecznym słowem pożegnał i udzielił błogosławieństwa proboszcz parafii ks. prałat Józef Wysocki, oddając pielgrzymów pod opiekę kapłana, ks. Krzysztofa Kuranta. Pieśń, modlitwa różańcowa, trud     i radość wspólnoty wynagradzały spiekotę w drodze. Trwając w przygotowaniu do  1050. rocznicy Chrztu Polski, w tym roku pielgrzymi nieśli do stóp Maryi świadectwo chrześcijańskiego życia, z wielką zachętą i przesłaniem dla pogubionych ?do powrotu do Chrystusa, źródła wszelkiej nadziei? (EE 18-22). Zatroskani o Ojczyznę i polskie rodziny, pątnicy nieśli przed oblicze swojej Matki ból i dziękczynienie.

Przy pomniku Św. Jana Pawła II, w licheńskim Sanktuarium powitał przybyłych w imieniu Gospodarzy, ks. Marek Kordaszewski. Nawiązując do hasła: ?Nieśmy Ewangelię Nadziei?, które było drogowskazem dorocznej pielgrzymki, przywołał słowa modlitwy Jana Pawła II, ciągle aktualnej: ?Maryjo,Królowo Polski, proszę Cię dla wszystkich moich rodaków o taką zwycięską nadzieję. Może w tej chwili, w tym dziejowym momencie, nadzieje jest najbardziej potrzebna. Nadzieja, która jest mocą człowieka, która czyni go mocnym również wśród cierpień i doświadczeń. Matko Boża, spraw, aby człowiek, na polskiej ziemi zwyciężał mocą tej nadziei, która rodzi się z Chrystusa, z Eucharystii?.

Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny i Rodzin sprawowana była przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Bolesnej w licheńskiej bazylice, w bliskości w relikwiach Błogosławionego ks. Jerzego ? patrona Solidarności. Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże głosił Pasterz Diecezji Włocławskiej, Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering. W koncelebrze uczestniczyli Duszpasterze konińskich parafii: ks. prałat Wojciech Kochański, ks. prałat Józef Wysocki, ks. prałat Tomasz Michalski, ks. prałat Maciej Dyoniziak oraz ks. Wiktor Gumienny, kustosz sanktuarium, który serdecznie powitał pątników u stóp Maryi.

Głosząc homilię, Ks. Biskup pozdrowił pielgrzymów, wyrażając radość oraz wdzięczność za 33 lata modlitewnego spotkania w drodze ludzi pracy i rodzin. Cytując Goethego, przypomniał, że ?Europa zrodziła się z pielgrzymek, a jej językiem jest chrześcijaństwo?. Podkreślił, że każda pielgrzymka, nawet ta najkrótsza, zawsze stanowi rekolekcje w drodze i jest podróżą do miejsca świętego. A chrześcijanin, to  człowiek w podróży, zmierzający do samego Boga. Nawiązując do tematu przewodniego czytań ? prawa, które w ludzkich sercach zapisał Pan ? zachęcał żeby żyć uczciwie, zawsze kierować się prawem Bożym, a słowa wprowadzać w czyn. Chodzi przede wszystkim o życie zgodne z głoszonymi wartościami, o bycie czytelnym znakiem, o dawanie świadectwa ? nauczał Pasterz Diecezji.

Przypominając rocznicę porozumień sierpniowych, mówił o idei Solidarności i godności pracy. Zaakcentował, że idea solidarności jest niezmiernie potrzebna narodowi polskiemu, bez niej życie staje się niemożliwe, dlatego wezwał do jej budowania i umacniania.   Zwracając się do pielgrzymów, ludzi pracy, przypomniał sens i cel pracy, która ma pomóc człowiekowi odnaleźć się w życiu, zapewnić godziwe warunki życia dla siebie i rodziny. ?Wartość pracy umocowana jest w samym Bogu? ? podkreślił Ks. Biskup. Jest jak woda, bez której schną rośliny, giną ludzie i zwierzęta. Solidarność jest zaprzeczeniem egoizmu i obojętności – wskazywał. Jego zdaniem, idea jest drogowskazem i musi wyprzedzać rzeczywistość.

Przywołując słowa Ewangelii według św. Marka ?Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym? ? Pasterz Diecezji wyraził potrzebę odbudowy Wspólnoty krzewiącej prawdziwe wartości, znającej swoją tożsamość, odważnie przyznającej się do przynależności do Chrystusa i miłości Ojczyzny.

W swoich modlitwach pielgrzymi prosili za Kościół Święty, Papieża Franciszka, i za Bp Wiesława, aby wspierał ich w realizacji duszpasterskich przedsięwzięć. Szczególną modlitwą objęli Ojczyznę, prosząc o Ducha męstwa i bojaźni Bożej, aby wiarę w niej ocalić mogli oraz Prezydenta Andrzeja Dudę, by jego decyzje zawsze były zgodne z tradycją przodków i naturą Rzeczypospolitej. A także za świat pracy, aby pozostał wierny Solidarności i autentycznej służbie.

Następnie ks. Janusz Bartczak, kapelan Biskupa Włocławskiego odczytał list Pana Jarosława Kaczyńskiego, Prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który skierował do pielgrzymów. Dziękując za  zaproszenie, napisał m.in.: ? Jestem pewien, że chrześcijańskie przesłanie jest nam niezbędne szczególnie dziś, w świecie zanikających wartości, w świecie pogoni za ulotnymi korzyściami, potrzebne jest naszemu krajowi. Każdego dnia winniśmy pamiętać jak istotne jest to, żebyśmy nie wyrzekli się narodowej spuścizny i że nasza wiara, nasza postawa, którą przyjmujemy w obronie zasad, to świadectwo dla wszystkich dochowujących wierności Bogu i Rzeczypospolitej, to ważna lekcja dla ludzi młodych?. Słowa te stały się również przesłaniem dla licznie zgromadzonej młodzieży, która uczestniczyła we Mszy Św., by przyjąć błogosławieństwo na rozpoczynający się nowy rok szkolny.

W imieniu Organizatorów, Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej, ks. dyrektor Łukasz Grabiasz, skierował do Ojca Diecezji słowa wdzięczności za dar wspólnej modlitwy, głoszone Słowo Boże, za odwagę wiary i duszpasterską troskę.

Na zakończenie Eucharystii, pielgrzymi  przyjęli z rąk Biskupa Ordynariusza błogosławieństwo, którego udzielił wiernym, zawierzając z ufnością sprawy Ojczyzny i ich codzienne troski najlepszej Opiekunce, Matce Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski. Wybrzmiała pieśń ?Boże coś Polskę?.

Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie udali się: Ks. Bp Wiesław Mering, kapłani, uczestnicy pielgrzymki, poczty sztandarowe oraz chór między  parafialny     z Konina ? Soli Deo?, który uświetnił uroczystości. Odśpiewano hymn państwowy, litanię do Bł. ks. Jerzego poprowadził ks. Józef Wysocki, proboszcz parafii św. Wojciecha. Biskup Ordynariusz wraz z Organizatorami oddał hołd Patronowi Solidarności, złożył kwiaty, zapalono znicz.

Na zakończenie tego szczególna dnia, wyjątkowego dla pielgrzymów, serdeczne słowa podziękowania i szacunku wyraziła Mariola Rakiewicz, prezes Akcji Katolickiej w diecezji. W sposób szczególny, dziękowała Pasterzowi Diecezji za dar Wspólnoty, mówiąc jak wielką radość sprawił pątnikom swoją obecnością i trwaniem przy nich. Dziękowała za solidarność, za troskę i za nieustanne zwracanie wiernych ku Chrystusowi i Jego Ewangelii. Na ręce Ks. Kustosza złożyła podziękowanie Księżom Marianom, strażnikom Matki Bożej Licheńskiej za ich gościnność i za radość z jaką oddają pielgrzymów, każdego roku, pod opiekę Maryi. Dziękowała również Duszpasterzom konińskich parafii, za ich życzliwą posługę i wieloletnią przyjaźń i wszystkim zaangażowanym w dzieło nadziei na modlitewnym szlaku. Tak bardzo potrzebne, gdy niestety, wielu Polaków stara się przemilczeć, a nawet wykluczyć z życia społecznego dziedzictwo chrześcijańskie. Przekonują, że nauka Kościoła jest przeżytkiem i blokuje postęp ? podkreśliła. Wyraziła nadzieję, że podejmując zadanie odbudowy Wspólnoty, która uznaje  wartość osoby ludzkiej, świętość życia, fundamentalną rolę rodziny i godność pracy ? spełniając prawa i nakazy, które otrzymaliśmy od Pana ? będziemy narodem prawdziwie wielkim i mądrym.

Żegnając pątników ks. Wiktor Gumienny, wspomniał raz jeszcze w obecności Pasterza czas, gdy jako młody kapłan był przy Pielgrzymkach Ludzi Pracy, pamięta je jako manifestacje wiary, i to, że szczególne zainteresowanie wykazywali wtedy panowie w skórzanych płaszczach – agenci SB, fotografując uczestników. Podziękował pielgrzymom i Organizatorom, i ponowił serdeczne zaproszenie do licheńskiego Sanktuarium w przyszłym roku.

Mariola Rakiewicz

kliknij – powiększ

Diec. włocławska. ''Nieśmy Ewangelię Nadziei'' - pielgrzymka do Lichenia_1  Diec. włocławska. ''Nieśmy Ewangelię Nadziei'' - pielgrzymka do Lichenia_2

2015-09-08