Diec. zamojsko-lubaczowska. 20- lecie Akcji Katolickiej w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

W doroczne Święto Akcji Katolickiej, obchodzone w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, wpisały się w bieżącym roku ważne dla tego stowarzyszenia rocznice. Pierwsza to 85 lat ustanowienia Akcji Katolickiej w Polsce. Druga to 20 – lecie erygowania Akcji Katolickiej w diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, a w obchody tych jubileuszy wpisała się 120 rocznica urodzin bł. Stanisława Starowieyskiego patrona naszego stowarzyszenia i 50 – lecie dekretu o apostolstwie świeckich uchwalonego na soborze Watykańskim II, który bywa nawet nazywany kartą konstytucyjną laikatu katolickiego. Z tej okazji 22 listopada została odprawiona Msza Święta koncelebrowana w Zamojskiej Katedrze, której przewodniczył ksiądz Biskup Marian Rojek. Na uroczystość przybyli kapłani – asystenci na czele z Kanclerzem Kurii ks. Michałem Maciołkiem oraz przedstawiciele Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z terenu całej diecezji, którzy czynnie włączyli się w przebieg liturgii. Eucharystię uświetnił śpiew chóru z Wielączy pod dyrekcją Andrzeja Białowolskiego – członka Akcji Katolickiej.

W wygłoszonym kazaniu ks. Biskup na przykładzie życia bł. Stanisława Starowieyskiego – patrioty, ojca sześciorga dzieci, zaangażowanego w działalność  Akcji Katolickiej przed II wojną światową, działacza charytatywnego i społecznego nawiązał do opisu ewangelii osoby Jezusa Chrystusa Króla. Ks. Biskup zadał sobie i nam pytanie: Kim Chrystus Król jest dla mnie? Jakie on ma osobiście dla mnie znaczenie? Ks. Biskup zachęcał nas także byśmy bliźnich dostrzegali wzrokiem Chrystusa, byśmy patrzyli na drugiego człowieka spojrzeniem Chrystusa, byśmy się już więcej nie dopytywali  w ziemskiej perspektywie ?czego ten człowiek dokonał , co on osiągnął, ile uzbierał, jak wiele zarobił, jaką wartość posiada jego konto w banku? ale dostrzegali w nim człowieka, w którym króluje Jezus Chrystus.

Na zakończenie Mszy Św. Pan Adam Kułaj otrzymał z rąk ks. Biskupa ?Medal za Dzieło Ewangelizacji w diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej?. Został on przyznany za zaangażowanie w budowanie struktur Akcji Katolickiej w diecezji i jej działalność, pracę społeczną w parafii oraz za prezentowanie postaw zgodnych z nauką Kościoła zarówno w pracy zawodowej, życiu społecznym jak i rodzinnym.

Po uroczystej Eucharystii, która była centralnym punktem uroczystości, odbyła się wspólna agapa przygotowana przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej działający przy parafii Katedralnej.

Następnie Prezes DIAK podsumowując mijające 20 lat działalności Akcji Katolickiej w diecezji przypomniał wydarzenia poczynając od tych związanych z jej powstaniem i zaangażowaniem pierwszego Prezesa DIAK P. Adama Kułaja i pierwszego Asystenta Kościelnego ks. Prałata Czesława Grzyba poprzez różne wydarzenia i podejmowane inicjatywy Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej i Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, aż do ważnego wydarzenia jakim był tegoroczny II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej w Krakowie.

Po wystąpieniu Prezesa Zarządu DIAK, głos zabrał ksiądz Michał Maciołek, kanclerz kurii, przedstawiając referat pt.: ?Rodzina kolebką miłości?. Została nam tu przybliżona biografia bł. Stanisława Starowiejskiego patrona Akcji Katolickiej, którego obchodziliśmy w bieżącym roku 120 rocznicę urodzin.  Na podstawie przekazanych informacji można stwierdzić, że bł. Stanisław Starowieyski żył w zwyczajnej rodzinie, która miała swe codzienne problemy, starała się żyć zgodnie z zasadami wiary chrześcijańskiej oraz pielęgnowała wychowanie patriotyczne. W takiej rodzinie dorastał późniejszy błogosławiony Stanisław wraz ze swym rodzeństwem, w niej uczył się szacunku dla innych ludzi, rodzina była dla niego najważniejsza. Nawet będąc w obozie, pisał listy, w których wykazywał wielką troskę o wychowanie i życie swojej rodziny.

Ostatnim prelegentem był diecezjalny asystent Akcji Katolickiej ks. Dziekan Krzysztof Świta, który wskazał ważne kierunki działań jakie stoją przed Akcją Katolicką. Za najważniejszy uznał stałą, systematyczną i wszechstronną formację świeckich, a w niej osobiste i wspólnotowe życie liturgiczne i modlitewne. Następnie przypomniał, że Akcja Katolicka jest urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania się laikatu będącego w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną i realizującym cele apostolskie Kościoła Katolickiego. Dlatego zachęcił nas byśmy podjęli współpracę z młodymi ludźmi, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży oraz innymi organizacjami katolickimi, szczególnie, że przed nami stoją ważne wydarzenia którymi są Światowe Dni Młodzieży i 1050 rocznica chrztu Polski. Ks. Asystent zachęcał nas także, że w planowanych kierunkach działań nie powinno zabraknąć w Akcji Katolickiej strategicznych działań, które pozwolą innym świeckim (a może nie tylko świeckim) zauważyć i docenić działalność stowarzyszenia. Warto także byśmy szukali nowych pól i metod działalności Akcji Katolickiej.

Andrzej Juszczak, Prezes DIAK

patrz ? galeria

Diec. zamojsko-lubaczowska. 20- lecie Akcji Katolickiej w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej_019

2015-11-26