Diec. zamojsko-lubaczowska. 75. rocznica śmierci bł. Stanisława Starowieyskiego – 1050. rocznica Chrztu Polski.

75. rocznica śmierci bł. Stanisława Starowieyskiego - 1050. rocznica Chrztu Polski.001 Bł. Stanisław Starowieyski, który na początku XX w. żył i działał na terenie naszej diecezji, został beatyfikowany przez Św. Jana Pawła II  13 czerwca 1999 r. w Warszawie w gronie 108 męczenników z lat II wojny światowej i jest jednym z patronów Akcji Katolickiej w Polsce.

J.E. Bp dr hab. Mariusz Leszczyński na temat jego męczeńskiej śmierci napisał: ?Działalność S. Starowieyskiego w Akcji Katolickiej przerwał wybuch II wojny światowej. 19 czerwca 1940 r. został on aresztowany, wraz z ks. D. Majem i A. Szeptyckim, przez gestapo i przewieziony do Rotundy Zamojskiej. Następnie przez Zamek Lubelski i obóz w Sachsenhausen trafił, we wrześniu t.r. do Dachau. Ks. D. Maj, który wkrótce dołączył do więźniów tegoż obozu, o S. Starowieyskim pisał: ?Swoją niezwykłą pogodą ducha i męstwem umacniał innych. Wokół niego skupiało się wszystko, co mogło uchronić od rozpaczy i podtrzymać siły. Był apostołem i w obozie. Iluż ludziom ułatwił spowiedź (?). I nie tylko był ośrodkiem samopomocy duchowej, ale wielu z nas zaświadczyć może, jak organizował i pomoc materialną, wielkodusznie dzieląc się z najbardziej potrzebującymi? (M. Starowieyski, s. 32). Złożony ciężką chorobą i skatowany w Wielki Piątek 1941 r. przez oprawców obozowych, wyspowiadał się u ks. Maja, przyjął Komunię św. i zmarł w nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną, 12/13 kwietnia 1941 r.? (bp M. Leszczyński Szkice o Akcji Katolickiej Wyd. KIAK Warszawa 2006 s. 67-68).

Akcja Katolicka naszej diecezji chlubi się, że na jej terenie żył bł. Stanisław Starowieyski i uczy się od niego zaangażowania w działalność społeczną. W 10. rocznicę powstania Akcji Katolickiej w naszej diecezji został poświęcony przez J.E. Bpa Jana Śrutwę sztandar Akcji Katolickiej naszej diecezji, na którym widnieje postać bł. Stanisława Starowieyskiego. W święto Patronalne Akcji Katolickiej w 2015 r. została w Zamościu zorganizowana w 120 rocz. ur. Bł. S. Starowieyskiego konferencja, na której przybliżono nam historię jego życia i działalności w Akcji Katolickiej. Także w Łabuniach, gdzie znajduje się grób bł. S. Starowieyskiego, Akcja Katolicka często spotyka się na modlitwie. 13 kwietnia 2016 r. przypadła 75 rocznica Jego męczeńskiej śmierci  w obozie w Dachau. Z tej okazji w Łaszczowie, gdzie bł. S. Starowieyski żył wraz ze swą rodziną oraz działał w Akcji Katolickiej, miała miejsce w kościele parafialnym św. Apostołów Piotra i Pawła uroczysta Eucharystia z prośbą o rychłą kanonizację Bł. S. Starowieyskiego i wyproszenie za jego wstawiennictwem potrzebnych łask dla Akcji Katolickiej, Szkoły Ponadgimnazjalnej i mieszkańców Łaszczowa. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił Kościelny Asystent Akcji Katolickiej diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej ks. Krzysztof Świta. W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele – wraz z pocztami sztandarowymi – Rady i Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej naszej diecezji na czele z P. Prezesem Andrzejem Juszczakiem, uczniowie, nauczyciele i dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. bł. Stanisława Starowiejskiego z Łaszczowa, którzy przygotowali oprawę liturgii oraz mieszkańcy Łaszczowa i okolic.

W wygłoszonej homilii ks. Asystent przypomniał historię życia bł. S. Starowieyskiego, ukazując go jako zatroskanego ojca rodziny, ziemianina, działacza społeczno-katolickiego, prezesa przedwojennej Akcji Katolickiej w diecezji lubelskiej, a następnie męczennika. Ks. Asystent wskazał nam, że postać Bł. S. Starowieyskiego pięknie wpisuje się w obchodzoną w tych dniach 1050 r. rocznicę Chrztu Polski, bowiem swoim życiem osobistym, rodzinnym i społecznym ukazywał, że chrystianizacja Polski, którą w 966 r. rozpoczął Mieszko I wymaga w każdym okresie historii naszego narodu świadectwa życia ludzi, którzy trwają mocni w wierze. 1050 rocznica Chrztu Polski, przypomina nam – dodał ks. Asystent – że Chrystusowe wezwanie misyjne jest ciągle aktualne i odnosi się ono także do naszych czasów oraz do naszego życia osobistego, że wpisuje się ono do zadań jakie ma szkoła oraz organizacje katolickie w tym szczególnie Akcja Katolicka.

Po zakończonej Mszy Św. miała miejsce nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a następnie ks. Asystent odmówił modlitwę do bł. Stanisława Starowieyskiego przed jego obrazem, który znajduje się w tym kościele.

Nasz spotkanie zakończyło się posiedzeniem Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z udziałem ks. Asystenta i całego Zarządu DIAK.

Prezes Zarządu DIAK, A. Juszczak

2016-05-08