Diec. zamojsko-lubaczowska. Spotkanie Wakacyjne Akcji Katolickiej.

W dniu 12 lipca 2014 w Starym Dzikowie i na terenie byłej wsi Miłków odbyło się tegoroczne spotkanie wakacyjne Akcji Katolickiej Diecezji Zamojsko ? Lubaczowskiej. Mszę Świętą rozpoczynającą spotkanie koncelebrowali:  Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej  ks. Krzysztof Świta, proboszcz parafii p.w. Świętej Trójcy w Starym Dzikowie ks. Piotr Podborny i proboszcz parafii p.w. Świętego Jerzego w Biłgoraju ks. Stanisław Budzyński. W wygłoszonej homilii na temat roli i znaczenia rodziny ks. Krzysztof Świta przypomniał zgromadzonym między innymi nauczanie świętego Jana Pawła II patrona rodzin.  Na zakończenie Mszy Św. skierował do zebranych słowo ks. Piotr Podborny  zwracając uwagę na zagrożenia płynące ze strony współczesnych mediów promujących ?ideologię gender?.

Drugą część spotkania rozpoczęliśmy od zwiedzenia dawnej cerkwi grekokatolickiej p.w. św. Dymitra w Starym Dzikowie gdzie kręcone były sceny do filmu ?Katyń? Andrzeja Wajdy. Wewnątrz budowli została zachowana scenografia na której umieszczone są fotosy z filmu, jak również zdjęcia statystów ? miejscowych mieszkańców z aktorami grającymi główne role w tym filmie. Historię budowli przedstawił ks. Piotr Podborny. Po krótkiej modlitwie za pomordowanych na wschodzie uczestnicy spotkania przeszli pod ruiny synagogi, gdzie Piotr Puchalski prezes miejscowego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej prowadzący spotkanie przedstawił krótką historię ludności żydowskiej mieszkającej na tych terenach. Między innymi wspomniał, że ojciec znanego pisarza Isaaca Bashevis Singera, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1978, został w roku 1921 roku rabinem w Starym Dzikowie. Przedstawił też  losy swojej babci Emilii, która będąc wdową wychowującą siedmioro swoich dzieci nie zważając na grożące niebezpieczeństwa ratowała życie małego Żyda. Kolejnym etapem spotkania było zwiedzanie  byłej wsi Miłków, której tereny porasta las i obecnie są we władaniu Nadleśnictwa Oleszyce. Po tej wsi pozostały już nieliczne ślady. Dzięki staraniom dawnych mieszkańców ogrodzono miejscowy cmentarz i odnowiono kilka grobów. Inne szczególne miejsca, jak między innymi teren  po cerkwi grekokatolickiej, są chronione przez miejscowych leśników. Los Miłkowa został przesądzony podczas srogich mrozów w styczniu 1941 roku. W tym czasie wszystkich mieszkańców wysiedlono na tereny dzisiejszej Mołdawii do miejscowości Manża i Furatówka rejon Borodino.  Wieś miała to nieszczęście, że znalazła się w pasie granicznym, przy granicy wyznaczonej na mocy paktu Ribbentrop- Mołotow. Piotr Puchalski przedstawił również uczestnikom spotkania historię wsi i życie jej mieszkańców przed II wojną światową .

Udając się na ścieżkę przyrodniczo edukacyjną ?Na Laszce? gdzie czekał na wszystkich ciepły posiłek uczestnicy spotkania zatrzymali się na krótką chwilę przy bunkrze betonowym stanowiącym ciąg umocnień linii Mołotowa. Podczas posiłku o sekretach zdrowego odżywiania mówił Alfred Strzęciwilk prezes POAK w Soli k/Biłgoraja. Natomiast o osobliwościach miejscowej przyrody opowiadał prowadzący spotkanie prezes miejscowego POAK. Na zakończenie wszyscy uczestnicy pod przewodnictwem ks. Stanisława Budzyńskiego zaśpiewali kilka pieśni religijnych i turystycznych.

Piotr Puchalski, Prezes POAK w Starym Dzikowie

patrz – galeria
Diec. zamojsko-lubaczowska. Spotkanie Wakacyjne AK.2014-08-01_005

2014-08-01