Diec. zielonogórsko-gorzowska. 100. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II w Zbąszynku.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku włączył się do obchodów 100. rocznicy Urodzin św. Jana Pawła II.  Przygotowania do uroczystych obchodów poprzedziło odmawianie, w dniach 09.05. – 17.05.2020., przez członków AK nowenny do św. Jana Pawła II, o co zwróciła się Prezes Akcji Katolickiej w Polsce Urszula Furtak. Teksty do odmawiania Nowenny zostały rozesłane do Parafialnych Oddziałów POAK.

18.05.2020 r. nasza parafia włączyła się w obchody 100. rocznicy Urodzin śp. Papieża Jana Pawła II, któremu dodajemy tytuł Wielki. Nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przygotował w kościele wystawę pod hasłem „W obronie życia człowieka”, o które nieustannie zabiegał św. Jan Paweł II.

Członkowie Akcji katolickiej animowali o godz. 18:30 wieczorną, wotywną Mszę św. – lekcję czytała Mariola Szukalska, a modlitwę wiernych prezes POAK Jan Greczycho. Głównym celebransem Eucharystii był Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak, a koncelebrans ks. Jakub Świątek wygłosił również homilię. Przed ołtarzem wystawiony był baner przedstawiający św. Papieża Polaka i jedno z Jego przesłań „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest”,  a przed rozpoczęciem Mszy św. wierni z kapłanami wyśpiewali Litanię do św. Jana Pawła II, dziękując Panu Bogu za wielki dar Polaka, jednego z największych  naszych rodaków w historii Polski i Kościoła.

Jan Greczycho ? Wiceprezes Zarządu DIAK