Diec. zielonogórsko-gorzowska. 20-lecie POAK-u Tuplice.

Dnia 25 listopada w Uroczystość Chrystusa Króla oddział Akcji Katolickiej z Tuplic świętował Jubileusz 20-lecia swojej działalności.

Jubileuszowe spotkanie rozpoczęto Eucharystią. Uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył Asystent Diecezjalny AK ks. kan. Zbigniew Samociak w koncelebrze z ks. kan. Jerzym Loch proboszczem parafii i asystentem oddziału AK w Tuplicach. W liturgii Mszy Św. czynnie uczestniczyli członkowie Akcji Katolickiej.

W Słowie Bożym skierowanym do wszystkich zebranych ks. kan. Zbigniew Samociak pogratulował jubileuszu i przypomniał, że Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej ? wiernych świeckich gotowych poświęcić czas apostolstwu i ewangelizacji. Wspomniał również o początkach powstania Akcji Katolickiej i powołaniu jej do życia w roku 1928 przez Papieża Piusa XI.

W uroczystości udział wzięli: Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Pan Ryszard Furtak, Wójt Gminy Tuplice Pani Katarzyna Kromp, księża z Dekanatu Łęknica z ks. dziekanem, przedstawiciele grup i zespołów z parafii, zaproszeni goście oraz parafianie.

Uroczystość uświetnił występ scholi prowadzonej przez Pana Piotra Haracza.

Druga część uroczystości miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Tuplicach.

Prezes Małgorzata Polak wraz z księdzem proboszczem, podziękowała wszystkim członkom Akcji Katolickiej, przyjaciołom, darczyńcom, sympatykom za pomoc, współpracę, za życzliwość i wyraziła nadzieję, że Akcja Katolicka w dalszym ciągu będzie się rozwijać a dzieło odnowione na prośbę św. Jana Pawła II będzie przynosić dobre owoce w życiu całego naszego społeczeństwa.

Następnie głos zabrali goście, którzy złożyli życzenia i wyrazy uznania za dotychczasową pracę.

Wspólna agapa uczestników uroczystości jubileuszowej Akcji Katolickiej była doskonałym momentem do wzajemnego poznania się oraz wymiany doświadczeń. Tomasz Plichta – wiceprezes POAK

2018-12-06

galeria – patrz