Diec. zielonogórsko-gorzowska. Dziękczynienie za czas pasterzowania i diecezjalne spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej.

W dniu 9 stycznia 2016 r. odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej z naszej diecezji, a gościli nas tym razem członkowie Parafialnego Oddziału przy Parafii p.w. Narodzenia NMP w Nowym Kramsku wraz z ks. proboszczem Waldemarem Sołtysiakiem. Spotkanie rozpoczęliśmy przedpołudniową Mszą św. pod przewodnictwem JE Biskupa Stefana Regmunta, któremu przy ołtarzu towarzyszyli ks. asystenci z: Łęknicy, Nowego Kramska, Zbąszynka, dwóch parafii z Zielonej Góry i Żarek Wielkich. W wygłoszonej homilii  ks. biskup przypomniał najważniejsze wydarzenia w Kościele powszechnym w mijającym roku oraz wskazał zadania dla członków AK na 2016 r. Tymi zadaniami są między innymi dobre przeżycie Roku Miłosierdzia i włączenie się we wsparcie Światowych Dni Młodzieży, choćby poprzez przyjęcie do swoich domów młodzieży z zagranicy. Ks. biskup Stefan podziękował też członkom AK za  modlitwy w Jego intencji, w czasie kiedy potrzebował duchowego wstawiennictwa ze względu na stan zdrowia. Uroczystą Mszę Św. dziękczynną za łaskę zdrowia oraz czas pasterzowania bp. Stefana zakończyło uroczyste Te Deum. Członkowie AK spotykający się w przeddzień święta niedzieli Chrztu Pańskiego odnowili swój chrzest poprzez zanurzenie dłoni w XVIII wiecznej chrzcielnicy z piękną postacią anioła.

Po Mszy św. gospodarze, pod wodzą prezes POAK ? Krystyny Koszylowskiej, ugościli blisko 150 osób z dwudziestu POAK-ów w pięknej i obszernej sali. Po przywitaniu wszystkich przybyłych przez prezes DIAK ? Urszulę Furtak, podziękowano ks. biskupowi, już seniorowi, za to, że zawsze był blisko AK i wielokrotnie podczas swojej posługi duszpasterskiej inspirował nas do podejmowania kolejnych dzieł. Spotkanie ubogacił występ dzieci z Zespołu Edukacyjnego z Nowego Kramska. Młodych artystów przygotowały panie: Irena Niewiadomska i Renata Adamczak. Zachęcił on do wspólnego śpiewu kolęd i pastorałek. Łamanie się opłatkiem i wymiana radosnych życzeń, umocniły nas do pracy w bieżącym roku. Gospodarze ugościli nas iście po królewsku, nie żałując nam przeobfitej strawy oraz słodkiego poczęstunku. W radosnym nastroju kontynuowaliśmy śpiewanie kolęd a prawdziwą niespodziankę sprawił nam ks. biskup przygrywając na akordeonie do śpiewu kolęd proponowanych przez kolejne osoby!

Tego dnia kapłani podkreślali, że cieszą się i nadal liczą na pomoc AK w pracy w swoich parafiach, życząc by starczyło nam sił do czynienia dobra w atmosferze miłości i odpowiedzialności za Kościół. W czasie spotkania jeden z członków miejscowego Oddziału przybliżył nam życiorys mieszkańca Nowego Kramska benedyktyna o. Leandera – Henryka Kubika, zamordowanego  przez niemieckiego okupanta podczas II wojny światowej w roku 1942 a pochowanego na miejscowym cmentarzu parafialnym. Trwają starania o beatyfikację tego miejscowego męczennika za wiarę. Nasze spotkanie stało się też okazją by wspomnieć rocznicę święceń biskupich naszego gościa. Biskup Stefan podzielił się wspomnieniami z czasu gdy nasz patron – Ojciec Św. Jan Paweł II udzielił mu 21 lat temu święceń biskupich. Wszyscy bez wyjątku cieszyli się radosnymi doznaniami z tego spotkania opłatkowego a przede wszystkim z radosnej atmosfery panującej wśród zgromadzonych.

Barbara Kowalczyk i Ryszard Furtak

patrz – galeria

??????????????????????

2016-01-10