Diec. zielonogórsko-gorzowska. Komunikat Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

W Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu, w sobotę 27.05.2017 r., obradowała na swoim zwyczajnym posiedzeniu Rada Diecezjalnego Instytutu AK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Spotkanie rozpoczęto Mszą św. oraz wprowadzeniem formacyjnym Asystenta DIAK – ks. Zbigniewa Samociaka. Stało się ono okazją do podziękowań za wszelkie dobro apostolskiego trudu, realizowanego w wielu POAK-ach. Podczas spotkania Rady, zgodnie ze wskazaniem Pasterzy Kościoła, potwierdzono podjęty kierunek naszej misji w Kościele, któremu towarzyszy hasło i szczególna zachęta: ?Idźcie i głoście?. Rada podsumowała realizację dotychczasowych przedsięwzięć ale także przygotowanie do inicjatyw z założeń kalendarium Akcji Katolickiej w Polsce i naszej Diecezji na rok 2017. Zachęcono do pogłębienia formacji poprzez zgłębienie i upowszechnienie praktyki Apelu Jasnogórskiego, wieczornej modlitwy do Matki Bożej w intencji Kościoła i Ojczyzny. ?Stańmy do Apelu Jasnogórskiego jako wspólnoty POAK? ? zapisano w kierunkach.

Podzielono się radością z uroczystości udzielenia święceń kapłańskich, tego samego dnia w katedrze w Gorzowie Wlkp., oraz ustanowienia uroczystości NMP z Rokitna z uwzględnieniem widocznego udziału Akcji Katolickiej. Przekazano informacje o bieżących sprawach Kościoła w naszej Diecezji i obszarach szczególnej troski do realizacji przez Akcję Katolicką.

Rada w sposób szczególny zaznaczyła zbliżający się jubileusz 60-lecia kapłaństwa JE ks. Biskupa Adama Dyczkowskiego, tak bardzo związanego z naszym stowarzyszeniem. Ponadto omówiono udział DIAK w dorocznej krajowej pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę oraz zapoznano się z informacjami z II Międzynarodowego Kongresu AK w Rzymie i słowem Papieża Franciszka, skierowanym do jego uczestników w dniu 27.04.2017 r. Ważnym punktem Rady była informacja dotycząca przygotowań do uroczystości ustanowienia Św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej w całej Polsce, który to patronuje już naszej diecezjalnej AK od października 2014 roku! Rada Oświatowa przekazała informację ze swoich prac i bieżących spraw Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze, którego organem prowadzącym jest AK.

Króluj nam Chryste!

Paradyż, 27.05.2017
W imieniu Rady DIAK
Przewodniczący zebrania Rady DIAK
 Ryszard Furtak
patrz – galeria
??????????????????????
Komunikat PDF – Komunikat Rady DIAK
2017-05-29