Diec. zielonogórsko-gorzowska.Komunikat Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

??????????????????????Członkowie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, zebrani w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Zielonej Górze, obradowali nad  bieżącymi sprawami dotyczącymi potrzeby zaangażowania świeckich w życie Kościoła. Biskup Diecezjalny Tadeusz Lityński, przekazał Radzie decyzję biskupów zebranych w Poznaniu na 372 KEP o wyborze w dniu 16.04.2016 Urszuli Furtak na prezesa zarządu krajowego AK. W spotkaniu uczestniczył  Asystent Diecezjalny ks. kan. Zbigniew Samociak. Zebrani wyrazili swoją radość z wyboru prezes DIAK na osobę sprawującą najwyższy urząd we władzach krajowych AK.

Biskup Diecezjalny nawiązując do dziejów Kościoła i trwającego Jubileuszu 1050 rocznicy chrztu Polski, zwrócił uwagę na ciągłość misji. Działalność misyjna powierzona została również Akcji Katolickiej. Nakreślił oczekiwania i zadania do realizacji przez świeckich, zarówno na poziomie diecezjalnym jak i tym, którym biskup miejsca powierza do realizacji w swoich parafiach. Ponadto ks. Biskup przybliżył program duszpasterski zaplanowany do realizacji na najbliższy czas.

Rada podsumowała i przyjęła sprawozdanie z działalności DIAK za ubiegły rok. Omówiono przygotowania do konkursu patriotycznego ?Ojczyzno Ma? oraz zaplanowanego na jesień Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Zatrzymano się nad priorytetami diecezjalnymi oraz zadaniami dla naszego stowarzyszenia oraz nad kierunkami jego rozwoju. Omówiono przygotowanie do krajowej pielgrzymki AK na Jasną Górę, oraz jesiennych rekolekcji w Gościkowie-Paradyżu. Poinformowano o kontynuacji zawodów wędkarskich. Podsumowano wysiłki we wsparciu naszej młodzieży w ich przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży. Pochylono się również nad tegorocznym planowanym na 09 października Dniem Papieskim oraz nauczaniem i wskazaniami naszego patrona – Św. Jana Pawła II.  Rada zapoznała się ze stanem prowadzonego Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze. Szkoła pomyślnie się rozwija, troską jednak pozostaje skromna baza lokalowa. Wśród tematów ponad diecezjalnych poruszono powrót do inicjatywy starań o wolną niedzielę i zmianę przepisów prawa. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Akcja Katolicka, podejmuje szeroką akcję edukacyjną i apostolską aby jak najszerzej pokazać właściwą troskę o ochronę życia poczętego dziecka, bez wyjątków, przy jednoczesnej opiece nad matką i rodziną poczętego dziecka. Zapoznano się z akcją ?Kochamy każde dziecko?. Jednym z sygnalizowanych tematów było uczestnictwo w przygotowywanym Poznańskim Forum Duszpasterskim, podczas którego omawiane będą kierunki duszpasterskie Kościoła w Polsce.

Króluj nam Chryste!

W imieniu członków Rady DIAK
Ryszard Furtak, Przewodniczący zebrania Rady DIAK

ikona_pdf

kliknij zdjęcie – powiększ

2016.05.01