Diec. zielonogórsko-gorzowska. ?Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej: żywej, silnej i pięknej??.

Tegoroczne, wrześniowe rekolekcje AK w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu poprowadził ks. kanonik Zbigniew Samociak ? asystent AK naszej Diecezji. Rekolekcje skierowane były zarówno do osób od lat działających w naszym stowarzyszeniu ale też do tych, którzy dopiero od niedawna poznają istotę AK. Rekolekcjonista, sięgając po bogate przykłady, dzielił się z nami tym czym powinna być AK w nauczaniu Św. Jana Pawła II ale sięgał też głębiej, np. do Świętej Rodziny. Ponieważ 08 września jest wspomnienie narodzenia Matki Bożej, to czy Jej narodzenie nie zakładało Bożej współpracy?, pytał ks. Zbigniew. My do takiej współpracy przygotowujemy się w naszych rodzinach, dobrze byłoby aby były to rodziny święte, mające też czas na wspólną modlitwę. Ale czasami w życiu jest tak, że gdy popełnimy grzech, tak jak syn marnotrawny mamy szansę wrócić do Boga Ojca. Tutaj rekolekcjonista, na podstawie przykładu życia słynnego malarza Rambrandta van Rijn, przybliżył nam etapy odejścia od Boga: oddzielenie od rodziny, oddzielenie od Boga i zburzenie porządku, który jest wkoło danej osoby. Bóg jednak na nas czeka i tak jak trędowaty mamy szansę do Niego przyjść, upaść na kolana i prosić go o przebaczenia za nasze grzechy. Ksiądz asystent w swoich konferencjach nawiązywał też do ogólnopolskiej inicjatywy władz krajowych AK dotyczącej ochrony życia. Właśnie na 08 września w kilkunastu miejscach Polski zawieszono banery mówiące o potrzebie poszanowania życia.

Niedzielnej Mszy św. przeżywanej w kościele seminaryjnym przewodniczył ks. Biskup Paweł Socha, który na nawiązując do usłyszanych czytań zwrócił uwagę, że w oczach Boga osoby biedne, pokorne i nie wywyższające się są wyżej niż cwaniacy tego świata, dorabiający się w jakikolwiek sposób, tak by się dorobić byle mnie nie złapano. Jest to pokrzepienie dla nas, gdyż często katolicy przez swoje postawy są spychani na margines tego świata. Ks. Biskup odkrył przed nami też uniwersalną prawdę, że z wiarą człowieka jest jak z niedokończonym wnętrzem mieszkania. Wiara jest żywa, nie dana raz na zawsze, ma być pielęgnowana i rozwijana. Gdyby była dana raz na zawsze to nie byłoby np. zaparcia się apostoła Piotra w Ogrójcu. Biskup Paweł życzył nam Akcji Katolickiej żywej i pięknej, przejawiającej się w silnej wierze.

W kończącym rekolekcje podziękowaniu, prezes AK ? Urszula Furtak dziękowała ks. Biskupowi za cenne wskazówki i jasny kierunek dla stowarzyszenia, ks. Asystentowi za poprowadzenie rekolekcji a przybyłym członkom za chęć rozwijania swojej wiary by była coraz piękniejsza.

Ryszard Furtak

2018-09-12

patrz – galeria