Diec. zielonogórsko-gorzowska. Mocny czas rekolekcji.

W niedziele 14 lutego 2016 roku ponad 70 osobowa grupa członków Akcji Katolickiej z naszej Diecezji zakończyła tegoroczne rekolekcje wielkopostne przeżywane w Domu Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie. Poprowadził je ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka ? wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie a jednocześnie Asystent AK Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Pod redakcją ks. profesora powstają materiały formacyjne, które corocznie trafiają do naszych Oddziałów, jako pomoc w naszej pracy formacyjnej.

Oto niektóre myśli zaczerpnięte z konferencji i homilii głoszonych przez naszego doskonałego rekolekcjonistę. Bóg bogaty w miłosierdzie w czasie Wielkiego Postu przemawia do nas czy to w rekolekcjach, czy w nabożeństwach drogi krzyżowej czy w kontemplacji Pisma świętego słowami proroków. Musimy zawsze zdawać sobie sprawę z tego, że nasze grzechy przybiły Jezusa do krzyża. Ale Pan Bóg nie pozostawia nas samych. Jezus zapewniał s. Faustynę, że ?nie ma takiego grzechu, którego nie można byłoby zatopić w oceanie Bożego miłosierdzia?. Jest to dla nas olbrzymie pocieszenie!  Grzech jest największym zagrożeniem dla człowieka, gdyż wtedy człowiek występuje  przeciw Bogu, ale także przeciw sobie i całemu stworzeniu. Należy zaznaczyć, że oprócz grzechu indywidualnej osoby jest też cała gama grzechów społecznych a do najbardziej niebezpiecznych należą: żądza posiadania i żądza władzy. Dla zaspokojenia tych dwóch żądz człowiek jest w stanie uczynić każdą niegodziwość. Jak naucza Ojciec Św. Franciszek ? powinniśmy kontemplować Boże miłosierdzie.

Żeby być dobrym chrześcijaninem, należy przede wszystkim być dobrym człowiekiem, a stanie się to tylko wtedy gdy będziemy szanować drugiego człowieka. Miłość powinna być stylem życia człowieka w stosunku do drugiej osoby. W tym dziele posługuje się nami sam Chrystus. Członek AK dopiero wtedy ma szansę wzrastać w wierze gdy będzie stale się formował. Z tej formacji mamy szansę ukształtować nasze sumienia. W dobrze uformowanym sumieniu sam Pan Bóg mówi do nas co jest dobre a co złe. Współczesny świat chce tak ukształtować ludzi by wyprzeć Boga z ludzkich sumień. A człowiek często w drodze ?na skróty? wybiera to co mu odpowiada i co jest dla niego w życiu wygodniejsze.

W nabożeństwie pokutnym przywołano czytanie z Pisma Świętego dotyczące powrotu syna marnotrawnego do ojca. W postawie ojca przygarniającego syna sam Pan Bóg pokazuje nam swoje miłosierdzie. Do pojednania z Bogiem służy nam Sakrament Pokuty, ale należy do niego prawidłowo się przygotować i spełnić warunki do dobrej spowiedzi. Pan Jezus pyta nas ?po coś przyszedł i czego ode mnie oczekujesz?? Powinniśmy wtedy wyznać swoje grzechy. Jeszcze raz rekolekcjonista zwrócił nam uwagę na konieczność codziennego rachunku sumienia do kształtowania swojego wnętrza. Pan Bóg mówi do nas – nawróćcie się całym sercem! Ludzkość dopiero wtedy znajdzie uspokojenie gdy zwróci się do Bożego miłosierdzia. Warto to czynić, gdyż kto żywi ufność i nadzieję w Bożym miłosierdziu  wtedy do niego przyjdzie sam Jezus i będzie naszym adwokatem przed Bogiem by odpuścić nam nasze grzechy. Powinniśmy być takimi ludźmi by świat widział w nas sługi Chrystusa. Żeby tak jednak było potrzeba zrezygnować ze swojego egoizmu i być ludźmi modlitwy. Czas przeznaczony na modlitwę nie możemy traktować jako czas zmarnowany! Warto przed Najświętszym Sakramentem omadlać różne trudne sprawy, czekające nas w krótszej czy dłuższej perspektywie naszego życia. Członkowie AK powinni modlić się za swoich duszpasterzy, tak często atakowanych we współczesnym świecie.

Podczas  rekolekcji zastanawiano się jak rozwijać AK w naszej Diecezji. Przecież ważna jest jakość naszych członków ale również obecność w nowych parafiach! Liczymy w tym względzie na naszego Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego, który odwiedził nas w Głogowie i zapewnił o swoim wsparciu w rozwoju i działaniach podejmowanych przez AK. Ks. Biskup podziękował za nasze dotychczasowe zaangażowanie w AK, przekładające się na konkretną pomoc księżom proboszczom w parafiach, ale też między innymi za kultywowanie patriotyzmu w naszej Diecezji. Z corocznych sprawozdań poszczególnych Oddziałów AK wynika, że tam gdzie współpraca członków AK ze swoimi proboszczami jest oparta na dobrej współpracy, tam parafie zyskują olbrzymie wsparcie formacyjne, organizacyjne i materialne! Trzeba przypomnieć, że od 2013 r. AK w naszej Diecezji jest też organem prowadzącym Zespół Szkół Katolickich w Zielonej Górze. To zadanie rozwija się, ale cały czas potrzebuje naszego wsparcia.

Czas rekolekcji wielkopostnych to zawsze czas przeżyty mocno, poprzez wejście do swego wnętrza i odkrycie tego co w nim można poprawić do codziennej służby Kościołowi.

Ryszard Furtak

patrz ? galeria

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2016-02-17