Diec. zielonogórsko-gorzowska. Nowe władze Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

W Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu, w dniu 25.10.2014 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady DIAK naszej Diecezji. Radę stanowią prezesi parafialnych oddziałów oraz osoby mianowane do niej przez JE ks. Biskupa Stefana Regmunta.

Spotkanie  rozpoczęto Mszą Św. sprawowaną przez Asystenta diecezjalnego AK ? ks. Marka Kowala. W słowie skierowanym do zebranych ks. Asystent podziękował członkom AK za dobro uczynione przez nich Kościołowi diecezjalnemu w mijającej kadencji.

W późniejszej części spotkania Rady uczestniczył ks. Biskup Stefan Regmunt, który między innymi podziękował za niedawną uroczystość 20-lecia naszego stowarzyszenia.

Część sprawozdawczo-wyborczą rozpoczęła prezes DIAK Urszula Furtak, by następnie przekazać jej prowadzenie Markowi Rychlikowi. Zebrani przyjęli sprawozdania Zarządu DIAK i Komisji Rewizyjnej, za mijającą kadencję. Następnie wybrano trzech kandydatów na prezesa DIAK i przedstawiono te kandydatury ks. Biskupowi, który ponownie mianował na prezesa Urszulę Furtak. Wybrano Zarząd DIAK, którego skład po ukonstytuowaniu się wygląda następująco. Wiceprezesami zostali Marek Rychlik z Głogowa i Janusz Baran z Zielonej Góry. Skarbnikiem został Zbigniew Gaweł  a sekretarzem Ryszard Furtak obaj z Zielonej Góry.  Członkami zostali:  Jan Greczycho ze Zbąszynka, Krystyna Koszylowska z Nowego Kramska, Stefan Michalski z Baczyny oraz Andrzej Stankowiak ze Wschowy. Delegatem do Rady krajowej AK został wybrany Tadeusz Łoziński z Nowego Kramska.

Podczas Rady omówiono najbliższe zadania czekające Akcję Katolicką oraz projekt planu pracy na rok 2015. Jako jedno z najważniejszych zadań członkowie Rady wskazali potrzebę ożywienia współpracy z księżmi proboszczami celem powoływania kolejnych Parafialnych Oddziałów AK, na których rozwoju tak zależy ks. Biskupowi diecezjalnemu.

Ryszard Furtak ? sekretarz DIAK

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
kliknij ? powiększ

2014-10-25