Diec. Zielonogórsko-Gorzowska. Przygotowanie Akcji Katolickiej do beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej.

Nasze tradycyjne jesienne rekolekcje z tematem „Jedna jest Polska – wspólna Matka”. Przesłanie Prymasa Tysiąclecia odbyły się w terminie 03-05 września 2021 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym naszej Diecezji w Kęszycy Leśnej. Rekolekcje poprowadzi ks. profesor Paweł Bortkiewicz z Poznania. Ks. Bortkiewicz jest członkiem Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, profesorem nauk teologicznych specjalizujący się w teologii moralnej. Tematy nauk i konferencji: „Prymas Wyszyński jako Odsiecz z nieba”, „Człowiek – res sacra homo”, „Rodzina Bogiem silna”, „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce” czy „Trzeba bronić spraw własnej Ojczyzny” wprost wypływały z nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na zbliżającą się beatyfikację w Warszawie w dniu 12 września 2021 r. wybiera się reprezentacja naszej Akcji Katolickiej i rekolekcje potraktowaliśmy jako nasze duchowe przygotowanie do tego wydarzenia.
W niedzielne przedpołudnie odwiedził nas nasz ks. Biskup Tadeusz Lityński, który jeszcze mocniej odniósł się do nauczania i osoby kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz podzielił się z nami bieżącymi sprawami Kościoła w naszej Diecezji. Bogu niech będą dzięki za to, że mogliśmy zrealizować zaplanowane na ten rok nasze rekolekcje!
Ryszard Furtak – prezes Zarządu DIAK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

galeria – patrz