Diec. zielonogórsko-gorzowska. Rada DIAK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 10.05.2014 r. – komunikat.

Rada DIAK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, obradująca w dniu 10 maja 2014 roku w parafii Św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze, w której uczestniczył biskup diecezjalny dr Stefan Regmunt, spotkała się w czasie trwającej wciąż radości z kanonizacji Jana Pawła II. Papież Polak podkreślał wielką rolę apostolstwa ludzi świeckich dlatego wezwał do odnowienia Akcji Katolickiej w Polsce, po rozwiązaniu jej przez władze komunistyczne. Nad postacią Św. Jana Pawła II pochylono się szerzej w związku z przygotowaniami do Jubileuszu XX lecia Akcji Katolickiej w naszej diecezji, którego obchody zaplanowano na październik tego roku. To biskup dr Adam Dyczkowski powołał naszą Akcję Katolicką jako pierwszą w powojennej Polsce.

Rada wśród wielu innych, podjęła tematy duszpasterskie naszej diecezji, rozszerzone słowem pasterskim biskupa diecezjalnego.  Zauważono, że część z nich już znalazła się
a inne zostaną zainicjowane w programie działań AK w naszej diecezji najbliższym czasie.  Przybliżono działania związane z propagowaniem świętowania niedzieli oraz pielęgnowania wartości patriotycznych.

Pochylono się również nad potrzebą kształtowania dzieci i młodzieży w duchu Bożych wartości. Zapoznano się ze stanem Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze, którego Akcja Katolicka jest organem prowadzącym. Jako priorytet uznano promocję naboru do szkoły podstawowej i gimnazjum.

Ponadto członkowie Rady, podzielili się podejmowanymi działaniami lokalnymi oraz zapoznali się z szeregiem informacji na temat inicjatyw realizowanych na poziomie diecezjalnym, między diecezjalnym i krajowym Akcji Katolickiej.

Wiosenne spotkanie Rady na jej umocnienie i dalszą działalność pobłogosławił biskup Stefan Regmunt. Zgromadzeniem wokół ołtarza podczas Mszy Św. zakończono obrady.

Urszula Furtak, Prezes Zarządu DIAK

patrz – galeria
OLYMPUS DIGITAL CAMERA