Diec. zielonogórsko-gorzowska. Rekolekcje, czas wzrostu i odwagi w wierze.

Winnica aby wydała plon musi wzrastać. Nie wydaje owocu od razu po jej założeniu.  Podobnie jest z nami. Potrzeba czasu ale przede wszystkim pokarmu do wzrostu, którym to dla nas powołanych do Akcji Katolickiej jest czas rekolekcji.

Ten wyjątkowy czas przeżywany w Lubuskim Nazarecie w Kęszycy Leśnej, pod kierunkiem rekolekcjonisty ks. dr Zygmunta Czai, uświadomił nam po raz kolejny, że w Akcji Katolickiej ważna jest jedność w formacji i kształtowaniu katolickiej nauki społecznej. W czasie tegorocznych rekolekcji przypadała uroczystość Zwiastowania NMP, a przeżywając jednocześnie rok Maryjny nie zabrakło w rozważaniach zatrzymania nad formowaniem siebie przez Maryję. Na zapytanie Elżbiety Maryja odpowiedziała słowami wiary. Wpatrzeni również w naszego patrona Św. Jana Pawła II, który całe życie zawierzył Maryi, szukaliśmy odpowiedzi na pytanie ?Czy ja daję życie tym, którzy się ze mną spotykają??

Podczas pasterskich odwiedzin  naszej rekolekcyjnej wspólnoty również, Biskup Tadeusz Lityński zwrócił naszą uwagę na wydarzenia z Nazaretu, ale też na Tego, który wzrósł pod sercem Maryi. Zachęcają nas do budzenia odpowiedzialności za życie ludzkie, podzielił się radością z otwartego kolejnego ?Okna życia?. Okna gdzie nie porzuca się ale oddaje z nadzieją. Ekscelencja zaznaczył, że każdy jest dziś równoznaczny w misji apostolskiej, jest szczególna potrzeba udziału w niej świeckich. Czas modlitwy i pokuty, czas uzbrajania w dary Ducha Świętego pozwoli obronić wiarę. Polska stoi bowiem przed zrealizowaniem misji dziejowej.

Umocnieni Słowem Bożym, uradowani sobą nawzajem i zachęceni by twórczo podchodzić do nowego czasu, by dać Bogu swoje pełnomocnictwo in blanco, wracaliśmy do swoich rodzin.

Pragnę raz jeszcze serdecznie podziękować za odwiedziny Pasterzowi naszej diecezji, Księdzu Rekolekcjoniście za trud głoszenia i okazaną radość, naszemu Asystentowi Diecezjalnemu ks. Zbigniewowi Samociakowi za okazaną pomoc i troskę oraz wszystkim blisko osiemdziesięciu uczestnikom z osiemnastu  Parafialnych Oddziałów AK naszej diecezji. Bóg zapłać!

Króluj nam Chryste!

U. Furtak

patrz -galeria

???????????????????????????????

 80 osób wzięło udział w rekolekcjach Akcji Katolickiej – relacja na tvp.info

http://gorzow.tvp.pl/29664854/80-osob-wzielo-udzial-w-rekolekcjach-akcji-katolickiej

2017-03-28