Diec. Zielonogórsko-Gorzowska. Rekolekcje w Kęszycy Leśnej

Rekolekcje międzydiecezjalne, organizowane przez DIAK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, odbędą się w dniach 25-27.03.2022 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Lubuski Nazaret” w Kęszycy Leśnej. Jest to nowoczesny Ośrodek, otwarty na potrzeby formacyjno-wypoczynkowe w lutym 2017 r. Dokładny adres Ośrodka: Kęszyca Leśna 21, 66-300 Międzyrzecz.

Zapisy na rekolekcje prowadzi drogą mailową sekretarz Zarządu DIAK Marek Witkowski, adres mailowy: marek.witkowski@hotmail.com. Warunkiem dokonania zapisu będzie dokonana wpłata na konto bankowe Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, ul. Aliny 5, 65-329 Zielona Góra na nr konta 50 1090 1535 0000 0001 0781 0846 w Santander Bank Polska S.A., z informacją: imię, nazwisko, diecezja. Wielkość opłaty za rekolekcje to 260 zł od osoby. Termin zgłoszenia i dokonanej wpłaty – 16.03.2022 r.

Rekolekcje poprowadzi: ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego Katedry Teologii Systematycznej. Temat rekolekcji: „Dyscyplina umysłu, powściągliwość woli i czystość serca. O życiu i nauczaniu bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego”.

Nasze spotkanie rekolekcyjne rozpoczniemy kolacją o godz. 17.30 w dniu 25.03.2022 r. a zakończymy obiadem o godz. 12.45 w dniu 27.03.2022 r.

W imieniu Zarządu DIAK zapraszam, radując się ze wspólnego przeżycia rekolekcji.

Ryszard Furtak – prezes Zarządu DIAK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, tel. 694454454

P.s. Po zakończeniu rekolekcji jest możliwość odwiedzenia we własnym zakresie Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie, czas dojazdu własnym samochodem około 0,5 godz.

DIAK proponuje też alternatywnie zwiedzanie, z zamówionym przez nas przewodnikiem, Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego w miejscowości Pniewo 1. Dojazd we własnym zakresie, a czas dojazdu to około 14 min. Czas zwiedzania zamówioną krótką trasą to około 1,5 godz. Cena wejścia w grupie za dodatkową opłatą 23 zł od osoby. Informacje na temat MRU są na stronie https://bunkry.pl/. Należy wziąć cieplejszą odzież, gdyż w bunkrach panuje temp +10°C. Chętni do zwiedzenia MRU proszeni są o podanie tej informacji dla Marka Witkowskiego.

 


PROGRAM REKOLEKCJI AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ
Lubuski Nazaret „Kęszyca Leśna” – 25-27.03.2022

„Dyscyplina umysłu, powściągliwość woli i czystość serca. O życiu i nauczaniu bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego”.

Piątek – 25.03.2022
18.00 – Kolacja
19.00 – Msza św. z homilią (do Ewangelii: Łk 1,26-38)
21.00 – Apel Jasnogórski wraz ze wspomnieniem Dnia Świętości Życia (przygotuje AK)

Sobota – 26.03.2022
7.30 – Modlitwy poranne
7.50 – Śniadanie
8.45 – Konferencja: „10 fundamentalnych prawd w życiu Prymasa Tysiąclecia”
10.15 – Przygotowanie do spowiedzi. Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Spowiedź
12.00 – Zakończenie Adoracji. Anioł Pański
12.15 – Msza św. z homilią (do Ewangelii: Łk 18,9-14)
13.30 – Obiad
14.00 – Rada DIAK dla członków Rady Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej;
pozostali –przerwa kawowa ze słodkim poczęstunkiem
15.00 – Różaniec
17.00 – Konferencja: „Program Społecznej Krucjaty Miłości”
18.00 – Kolacja
18.45 – Spotkanie integracyjne
20.00 – Konferencja: „Jak wychowywać młode pokolenie?”
21.00 – Apel Jasnogórski

Niedziela – 27.03.2022
7.30 – Modlitwy poranne
7.50 – Śniadanie
8.45 – Konferencja: „Jak zachować wolność wewnętrzną?”
10.00 – Spotkanie z ks. Bp Tadeuszem Lityńskim
11.30 – Msza Święta z homilią (do Ewangelii: Łk 15,1-3.11-32)
12.45 – Obiad
13.15 – Rozesłanie

 Rekolekcje poprowadzi: ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedry Teologii Systematycznej