Diec. zielonogórsko-gorzowska. Śpiewamy piosenki patriotyczne.

W dniu 12 listopada bieżącego roku, w Sali Widowiskowej Sulechowskiego Domu Kultury, odbył się VII Diecezjalny Przegląd Piosenki Patriotycznej, organizowany przez Oddziały Akcji Katolickiej z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Sulechowie i Narodzenia NMP z Nowego Kramska. Imprezę wsparł Diecezjalny Instytut AK Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej oraz Sulechowski Dom Kultury. Ideą i celem Przeglądu jest popularyzowanie tradycji śpiewania piosenek patriotycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze wszystkimi jej aspektami edukacyjnymi i wychowawczymi. Dopisali dostojni goście, wśród nich: JE ks. Bp Stefan Regmunt, asystent  AK Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej ks. Kanonik Zbigniew Samociak, dziekan Dekanatu Sulechowskiego ks. Kanonik Andrzej Szkwarek, proboszcz Parafii pw. Św. Stanisława Kostki ks. Kanonik Józef  Tomiak, ks. Kapelan major Tomasz Szefliński, przedstawicielka Zarządu DIAK Pani Krystyna Koszylowska, Burmistrz Sulechowa Pan Ignacy Odważny, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Kaczmar oraz Dowódca 5 Lubuskiego Pułku Artylerii Pan pułkownik Jacek Kiliński.

W przeglądzie udział wzięło 11 solistów i 12 zespołów, ogółem 145 wykonawców. JE ks. Bp Stefan Regmunt w słowie wstępnym powiedział ,,kiedy śledzimy treść pieśni patriotycznych dostrzegamy w nich zawartą wielką mądrość i budzenie nadziei w Polakach, którzy przez 123 lata przebywali w niewoli?. W dalszych słowach mówił ,,kiedy patrzymy na młodych ludzi, którzy odtwarzają te piosenki patriotyczne, to jesteśmy pełni podziwu dla ich wychowawców, dla rodzin z których ta młodzież się wywodzi oraz dla samych wykonawców. To jest piękna nauka historii, kiedy poznajemy treści tych pieśni, melodie i kiedy dzielimy się nimi z innymi” – dodał. JE ks. Bp dziękował Akcji Katolickiej za krzewienie patriotyzmu. Prezes Parafialnego Oddziału AK Pani Liliana Kurkowiak odczytała list od Wojewody Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka skierowany do uczestników Przeglądu, który stwierdził, że ?Pieśń patriotyczna stanowi istotną część dziedzictwa kulturowego każdego narodu. przybliża historię, tradycję i wydarzenia dziejowe społeczeństwa?. W dalszej części listu stwierdził, iż ?na przełomie wieków odgrywała ona bardzo ważną rolę w pielęgnowaniu polskości, szlachetności i braterstwa  narodu polskiego?. Dyrektor Sulechowskiego Domu Kultury Pan Tomasz Furtak podzielił się refleksją, że VII Przegląd Piosenki Patriotycznej, który odbył się tradycyjnie w Sali Widowiskowej w Sulechowie, miał jak co roku aspekt środowiskowy, przez co należy rozumieć szeroki udział przedstawicieli różnych środowisk, miejskich i wiejskich, różnych organizacji, stowarzyszeń, grup artystycznych formalnych i nieformalnych, które zaprezentowały różny poziom od wysokiego na poziomie artystycznego ale też na poziomie amatorskim, gdzie ludzie mają potrzebę wyrażania się, pracy w grupie, wyrażania radości ze wspólnego działania. Co godne podkreślenia, na tegorocznym przeglądzie zagościły grupy, wykonawcy, którzy reprezentują wysoki poziom artystyczny z tytułu stażu estradowego czy też pobierając solidną edukację artystyczna na co dzień. Są to ludzie w różnym wieku. Przeglądowi towarzyszyła nuta refleksji, ale przede wszystkim radości, na co duży  wpływ miała niewątpliwie także prowadząca – Anna Gmiąt?.

Uważam, że z każdym kolejnym rokiem rośnie popularność Diecezjalnego Przeglądu. Tegoroczną imprezę zdominowali młodzi wykonawcy. Po raz pierwszy zaprezentowali się uczniowie Szkoły Katolickiej z Zielonej Góry – wielkie brawa,  oraz harcerze z Hufca Babimojsko- Sulechowskiego ZHP pod wodzą Komendanta Hufca Pani  phm. Moniki Michalak. Na końcu Przeglądu wystąpił Pan  Arkadiusz Haszler, który w skomponowanych przez siebie piosenkach krzewi pamięć o żołnierzach wyklętych. Wszystkim , którzy współorganizowali Przegląd, oraz wspaniałej widowni, która wypełniła po brzegi Salę Widowiskową, bardzo dziękuję w imieniu organizatorów za udział w tym wspaniałym widowisku.

Liliana Kurkowiak – Prezes POAK przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Sulechowie

2017-11-16

patrz – galeria