Diec. zielonogórsko-gorzowska. Spotkanie informacyjne na temat Akcji Katolickiej.

W dniu 17.06.2019 r. odbyło się spotkanie informacyjne na temat AK w Gorzowie Wlkp. w Centrum Charytatywnym im. Brata Krystyna.

W spotkaniu udział wzięli: ks. Asystent DIAK Zbigniew Samociak, prezes KIAK Urszula Furtak, prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna Augustyn Wiernicki, inicjator spotkania Stanisław Samociak oraz kilkudziesięcioosobowa grupa osób zainteresowanych z gorzowskich parafii.

Po Mszy św., podczas której ks. Asystent wyjaśnił istotę naszego stowarzyszenia, przeszliśmy do sali konferencyjnej, gdzie prezes DIAK Ryszard Furtak, wspomagany przez prezes KIAK, przybliżyli różne zadania AK, możliwe do realizacji w parafiach.

Ryszard Furtak – prezes DIAK

2019-07-01

patrz – galeria