Diec. zielonogórsko-gorzowska. Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej.

?Horyzontem Akcji Katolickiej jest ufna modlitwa. Ona warunkuje właściwą postawę chrześcijańską?. Bp. Tadeusz Lityński

Pod przewodnictwem ks. Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego, z udziałem kilku Asystentów parafialnych AK, uczestniczyliśmy (12.01.2019 r.) we Mszy św. w kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim, modląc się w intencji ?O jedność i dobry klimat współpracy świeckich i duchownych, by z odwagą i mocą Bożego Ducha umacniali się i zrzeszali w Akcji Katolickiej, powołując nowe Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej?. W czasie Eucharystii i głoszonego Słowa Bożego ks. Biskup poruszył aktualne i bardzo ważne sprawy dotyczące naszego uczestnictwa w życiu Kościoła Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Zwrócił między innymi uwagę na rolę świeckich w Kościele jako Oblubienicy Chrystusa. Ta funkcja podkreśla, że związek Boga z Jego ludem jest związkiem bezwarunkowej miłości. Bóg wybrał nas i odkupił, ponieważ tego właśnie pragnął. Jesteśmy przedmiotem Jego odwiecznej miłości. Kościół ze swej strony, czyli my, powinniśmy dochować wierności swemu Oblubieńcowi, być Mu całkowicie oddanym i wiernym względem Niego. Nasz Pan wymaga, byśmy miłowali Go całym sercem i ponad wszystko, bo to jest miłe Panu. Ks. Biskup zauważył też, że obecny świat proponuje wojnę kulturową także z religią i moralnością, na przykład poprzez chęć przeżywania Bożego Narodzenia bez osoby Jezusa Chrystusa. Apelował byśmy jako członkowie AK nie dopuścili do niszczenia najważniejszych wartości: Boga, honoru i miłości do Ojczyzny. Celebrans zwrócił też uwagę na bardzo ważny aspekt kulturalny spotkania opłatkowego, ze śpiewaniem kolęd i życzeniami na Nowy Rok. Na koniec Mszy św. członkowie Zarządu DIAK przekazali podziękowania ks. Biskupowi, w imieniu zgromadzonych w pięknej krośnieńskiej świątyni. Wszystkich na spotkanie opłatkowe jeszcze raz zaprosił ks. Asystent DIAK Zbigniew Samociak ? proboszcz miejscowej parafii.

Następnie udaliśmy się do restauracji hotelu Odra, gdzie po przywitaniu przez prezesa DIAK, Ewangelię o Narodzeniu Zbawiciela odczytał ks. Asystent Waldemar Sołtysiak z Nowego Kramska. Ks. Biskup Tadeusz Lityński pobłogosławił opłatki i przy akompaniamencie aktorów Teatru Lubuskiego im. Leona Kruczkowskiego z Zielonej Góry ? Joanny Wąż i Aleksandra Podolaka składaliśmy sobie życzenia. Po gorącym poczęstunku, w przerwach między śpiewanymi kolędami głos zabrali: prezes KIAK Urszula Furtak oraz prezes DIAK Ryszard Furtak. Oboje podziękowali obecnym za włączenie się w inicjatywy AK w minionym roku, na poziomie krajowym i diecezjalnym, oraz poinformowali o planach naszego stowarzyszenia na 2019 r. Szczególnie ważne będzie dla nas odpowiednie przygotowanie jubileuszu XXV-lecia naszych struktur diecezjalnych, które planujemy obchodzić w październiku bieżącego roku. Dalej popłynęły teksty znanych wszystkim kolęd:

Dzisiaj w Betlejem?
Gdy się Chrystus rodzi?
Mizerna cicha?
Pójdźmy wszyscy do stajenki?
Przybieżeli do Betlejem?
Cicha noc?
Anioł pasterzom mówił?

Upieczone przez członków AK ciasta wraz z kawą i gorącą herbatą umilały nam czas. Następnie ks. Biskup, w asyście prezesów DIAK i KIAK, wręczył okolicznościowe medale z okazji XX lecia POAK-ów z: Nowego Kramska, Sulechowa, Głogowa, Tuplic i Krosna Odrz. Jubileusze tych Oddziałów miały miejsce w 2018 r. Na koniec tego miłego dnia przedstawiali się członkowie AK z poszczególnych POAK-ów, którzy uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym. Okazało się, że bez kilku przybyli na spotkanie przedstawiciele Oddziałów AK z całej naszej Diecezji.

Ryszard Furtak ? prezes DIAK

2019-01-12

galeria – patrz