Diec. zielonogórsko-gorzowska. Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej.

Na początku roku spotkaliśmy się na tradycyjnym dzieleniu opłatkiem, tym razem w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Dychowie. Gospodarzem tej parafii jest ks. Marek Kowal ? nasz asystent diecezjalny. Spotkanie przygotował miejscowy Oddział AK pod przewodnictwem prezes Anny Kasprzyk.

Ks. proboszcz, na początku Liturgii przywitał przybyłych kapłanów, a wśród nich ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego, a prezes DIAK ? Urszula Furtak powitała wszystkich członków naszego stowarzyszenia, którzy przyjechali z różnych zakątków naszej Diecezji. Już w pierwszym czytaniu usłyszeliśmy wskazanie dla nas: ?Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu. Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał? (1 J 2,29-3,6).

Ks. Biskup Tadeusz rozpoczął swoją homilię do zgromadzonych przy ołtarzu przywołaniem przykładu sportowców, którzy starają się uzyskać jak najlepsze wyniki sportowe. Pod koniec homilii zrozumieliśmy, że jego słowo zachęca także nas, by w sposób perfekcyjny jak najbliżej przylgnąć do nowo narodzonego Jezusa, tym bardziej, że otaczający nas świat nie wpisze się w tkliwe ubóstwianie nowonarodzonego. Tak swoja drogą ta zachęta doskonale pasuje do dewizy ks. Biskupa ? ?Przyjdź Królestwo Twoje?. Nasz szacowny gość zachęcił też nas do wsłuchania się w to co do włoskiej AK powiedział w maju zeszłego roku papież Franciszek: ?nie bądźcie figurami muzealnymi, ale radosnymi głosicielami Ewangelii?. Papież zwrócił też uwagę na potrzebę ewangelizacyjnego otwarcia AK. Oparł się na trójmianie: ?trwać ? iść ? radować się?, za każdym razem odnosząc poszczególne jego człony do osobistej relacji z Chrystusem. ?Dzięki tym trzem postawom ? trwania w Chrystusie, pójścia ku granicom i przeżywania radości bycia chrześcijanami ? będziecie mogli rozwinąć wasze powołanie, a uniknąć pokusy kwietyzmu, który nie ma nic wspólnego z trwaniem w Jezusie. Należy unikać zamykania się i ucieczki w przesłodzone życie wewnętrzne, tak słodkie, że aż niesmaczne… A jeśli będziecie szli, nie popadniecie w tę pokusę. Trzeba też unikać formalnej powagi. I tak pozostając w Jezusie, idąc ku granicom i żyjąc radością, a unikając tamtych pokus, unikniecie także życia przypominającego raczej muzealne figury niż ludzi powołanych przez Jezusa, by żyć radością Ewangelii i ją szerzyć. Jeśli chcecie rady, to bądźcie osiołkami, ale nigdy figurami muzealnymi, dobrze? Nigdy!?.

Następnie udaliśmy się do Pensjonatu Dychów, gdzie po wysłuchaniu Ewangelii o narodzeniu Bożej Dzieciny, mogliśmy podziwiać malutkie dzieci, które żywiołowo zaprezentowały się w jasełkach. Później podzieliliśmy się opłatkiem a po spożyciu posiłku, w radosnym nastroju mogliśmy pokolędować. Ciepły nastrój w Pensjonacie w okresie Bożego Narodzenia oraz spotkanie wśród tylu przyjaciół dało nam pozytywną energię do dalszej pracy w AK w nowym roku!

Ryszard Furtak

kliknij – powiększ
Spotkanie Akcji Katolickiej

2015-01-05