Diec. zielonogórsko-gorzowska. Uwierzcie w Ewangelię i nawróćcie się ? rekolekcje w Głogowie.

Tegoroczne wielkopostne rekolekcje Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej odbyły się tradycyjnie w Domu Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie a poprowadził je ks. prałat Józef Niżnik ? Asystent AK Archidiecezji Przemyskiej. Nasz rekolekcjonista okazał się doskonałym znawcą naszego stowarzyszenia, rozumiejącym jego istotę i zadania.  Ks. Józef od XX lat jest asystentem AK w swojej Archidiecezji. Na co dzień pracuje jako proboszcz i kustosz Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, który jest jednym z najważniejszych patronów Polski.

Poszczególne konferencje, jakie wygłosił z wielkim zaangażowaniem, dotyczyły naszego nawrócenia, by poprzez oczyszczenie swojego serca lepiej służyć Kościołowi. W nabożeństwie odnawiającym przyrzeczenia chrztu każdy z nas wrócił do momentu, kiedy nasi rodzice z chrzestnymi przynieśli nas do świątyni by zaszczepić w nas wiarę. Teraz mogliśmy w pełni świadomie odnowić te przyrzeczenia. Temat nawrócenia przez Ewangelię zachęcał nas by częściej sięgać po Pismo Św. jako słowo pochodzące od Boga. Nawróceniu służy też uczestnictwo w Eucharystii, codzienna modlitwa i dobra spowiedź. Temat nawrócenia przez krzyż mogliśmy przeżywać przy replice krzyża św. Damiana, przy oryginale, którego św. Franciszek z Asyżu odczytał swoje powołanie. W procesie nawrócenia Biedaczyny odegrał on istotną rolę, ale jednocześnie przemawia i dzisiaj do każdego, kto naśladuje Chrystusa. W nawróceniu należy nie zapominać o nabożeństwie do Maryi, do której z miłością odnosił się Św. Jan Paweł II ? nasz patron i wielu innych np. prymas tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński. Dla nas konieczne jest też nawrócenie do Akcji Katolickiej, do jej istoty, czyli poprzez nieustanną formację, która umocni naszą wiarę i zainspiruje nas do współpracy z naszymi kapłanami.

Z rekolekcji zrozumieliśmy, że aby iść i owocnie głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu, potrzebna jest odnowiona i umocniona wiara. Musimy, zatem nieustannie się nawracać poprzez unikanie grzechu i odchodzenie od zła. Zapewne te rekolekcje, przeżyte bardzo intensywnie mogą nam w tym pomóc. Pomocny będzie też przykład życia i męczeńskiej śmierci za wiarę św. Andrzeja Boboli, który żył na przełomie XVI i XVII wieku. Jego postawa będzie dla nas dodatkową inspirację by lepiej służyć Panu Bogu.

W obliczu coraz większych przejawów eliminowania wartości chrześcijańskich w naszej Ojczyźnie, podjęto inicjatywę modlitwy w POAK-ach do św. Andrzeja Boboli o pomoc w strzeżeniu Bożych prawd, za których głoszenie zginął śmiercią męczeńską.

Ryszard Furtak

patrz ? galeria

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2015-03-10