Diec. zielonogórsko-gorzowska. VIII Diecezjalny Przegląd Pieśni Patriotycznej.

Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej oraz oddziały AK przy sulechowskiej parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i parafii p.w. Narodzenia NMP w Nowym Kramsku zorganizowały VIII Diecezjalny Przegląd Pieśni Patriotycznej.

Na scenie Sulechowskiego Domu Kultury wystąpiły 27 października 2018 r. zespoły oraz soliści od najmłodszych dzieci do dojrzałych śpiewaków. W repertuarze 32 podmiotów ? kilkuset wykonawców pojawiły się pieśni patriotyczne, wzbudzające emocje wśród zgromadzonej publiczności. Inicjatywa Akcji Katolickiej została objęta honorowym patronatem Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego, którego reprezentował asystent AK ks. kanonik Zbigniew Samociak i Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka.

?Pieśń patriotyczna będzie rozbrzmiewać w Sulechowskim Domu Kultury po raz ósmy, ale w sercach Polaków jest przez stulecie. Patriotyczna pieśń dawała wewnętrzną moc i ducha, by przetrwać lata niewoli, rozgrzewała do walki ludzi młodych i dojrzałych. Dzisiaj pieśń patriotyczna przez talenty wykonawców może być darem dla naszej ojczyzny?

? mówiła Urszula Furtak, prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Prezes KIAK przekazała też informację, że AK w Polsce organizuje wiele takich koncertów, festiwali i przeglądów w kraju, które wpisują się w krzewienie patriotyzmu przez to stowarzyszenie. Wspomniana prezes otrzymała od Wojewody Lubuskiego okolicznościową statuetkę, za jej wkład w krzewienie patriotyzmu, za życie godne i szlachetne, pełne miłości do drugiego człowieka ? jak głosi sentencja na statuetce.

Wracając do Przeglądu należy z radością zauważyć, że w większości wykonawcami byli przedstawiciele młodego pokolenia. Cieszy zainteresowanie patriotyzmem wśród dzieci i młodzieży. Gdy słuchaliśmy np. piosenek z Powstania Warszawskiego to uzmysłowiliśmy sobie, jak wielki wkład w Powstaniu miała młodzież.

W imieniu Zarządu Diecezjalnego AK dziękujemy wszystkim wykonawcom za udział w Przeglądzie. Dziękujemy sponsorom oraz dyrekcji Domu Kultury w Sulechowie za umożliwienie organizacji imprezy. Dziękujemy Oddziałom AK z

parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie i parafii p.w. Narodzenia NMP w Nowym Kramsku, na czele z paniami prezes: Lilianą Kurkowiak i Krystyną Koszylowską za organizację Przeglądu.

W imieniu Zarządu DIAK
Ryszard Furtak

galeria – patrz