Diec. Zielonogórsko-Gorzowska. XI finał Konkursu „Ojczyzno Ma”. Muzeum Ziemi Lubuskiej 05 listopad 2021 r.

W Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej staramy się być cały czas aktywni, szczególnie w okresie poprzedzającym Święto Niepodległości 11.11.2021 r. Nasza Ojczyzna zasługuje na to aby celebrować w najróżniejszy sposób miłość do niej.

Już po raz XI Zarząd Diecezjalny AK, przy czynnej pomocy członków z Oddziałów Parafialnych z Zielonej Góry, zorganizował Konkurs Patriotyczny „Ojczyzno Ma”, dedykowany uczniom ostatnich klas ze szkół podstawowych z terenu Województwa Lubuskiego.

W maju tego roku rozpoczęły się eliminacje parafialne i szkolne, mające na celu wyłonić po trzech najlepszych reprezentantów na listopadowy finał. Na finałową rozgrywkę przyjechali uczniowie z: Dobiegniewa, Dąbrówki Wlkp., Gorzowa Wlkp., Lubrzy, Nowej Soli, Szczańca,  Zbąszynka, Zielonej Góry, Żagania, Żar i Żarek Wielkich.

Miejscem przeprowadzenia finałowego Konkursu była Sala Konferencyjna w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Sala ta idealnie nadawała się do tego wydarzenia, gdyż pozwalała na zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami, opiekunami i zaproszonymi gośćmi.

Przed południem, w formie pisemnych testów, wyłoniliśmy dziesięciu najlepszych uczestników Konkursu. Później, po posileniu się słodkim poczęstunkiem oraz zwiedzaniu Muzeum, to właśnie oni byli pytani w kilku turach pytań tekstowych i obrazkowych by w końcu wyłonić tych najlepszych. Rewelacyjnie odpowiadał Marcin Górski z Dobiegniewa, który okazał się zwycięzcą Konkursu, następne miejsca zajęli: Kacper Klaczak z Żarek Wielkich i Bartosz Mituła z Dobiegniewa.

Gratulujemy! Konkurs nie byłby możliwy bez pomocy Miasta Zielona Góra. Partnerem Projektu w postaci Konkursu było PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze.

W przerwach w czasie Konkursu wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze. Ich występ był możliwy dzięki uprzejmości Pani mgr Honoraty Górnej – dyrektora i Pana mgr Macieja Huszczy – wicedyrektora tej Szkoły. Spośród zaproszonych gości głos zabrali: Wicekurator Oświaty w Lubuskim Pani Katarzyna Pernal, Bożena Majchrzak z Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Federacji Rodzin Katyńskich, Ksiądz kanonik Zbigniew Samociak – Asystent AK i Pan Mieszko Kamiński – prezes Koła nr 5 Towarzystwa Pamięci Powstania Wlkp. Jak co roku patronat nad imprezą objął JE ks. bp Diecezjalny Tadeusz Lityński ale też otrzymaliśmy patronat Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Warto dodać, że Zarządzeniem Nr 9/2021 Kuratora Oświaty nasz Konkurs wpisany jest na listę wydarzeń, jakie mogą być wymieniane na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na następny rok szkolny. W całym przedsięwzięciu warto podkreślić przychylność Dyrektora Muzeum Pana Leszka Kani, który co roku umożliwia nam wynajęcie Muzeum do przeprowadzenia Konkursu.

Jako prezes władz diecezjalnych AK dziękuję członkom naszego stowarzyszenia, w tym przedstawicielom Zarządu Diecezjalnego, za zaangażowanie się w organizację Konkursu. Koordynatorem tegorocznej edycji był wiceprezes DIAK Jan Greczycho, który też czuwał nad fachowym przygotowaniem pytań. Olbrzymią pracę w zakresie: umów ze sponsorami, zamówień nagród i powstania dyplomów wykonała Urszula Furtak – członek Zarządu DIAK. Na koniec tego radosnego dnia mieliśmy wręczenie nagród i dyplomów a także pamiątkowe wspólne zdjęcie wszystkich uczestników i zaproszonych gości. Króluj nam Chryste! Niech żyje Niepodległa!

Ryszard Furtak – prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK

galeria – patrz