Diec zielonogórsko-gorzwska. Pożegnanie Jego Ekscelencji Bp Adama Dyczkowskiego 25.01.2021

Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, w jedności Kościoła, uczestniczyła w Zielonej Górze 25 stycznia 2021 w uroczystej Mszy Świętej żałobnej i modlitwie w intencji Jego Ekscelencji śp. Biskupa Adama Dyczkowskiego, założyciela i wielkiego przyjaciela Akcji Katolickiej.

Hołd zmarłemu Pasterzowi oddał nasz poczet sztandarowy a w imieniu wszystkich świeckich Diecezji Biskupa pożegnała Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce.

Dokonano też wpisu w okolicznościowej Księdze Kondolencyjnej.

W załączeniu zdjęcia z tej uroczystości, tekst pożegnalny prezes KIAK oraz wypowiedź do „Aspektów” – „Co budziło w nas podziw w Bp Adamie Dyczkowskim”.

Ryszard Furtak – prezes DIAK


Zielona Góra, 25 stycznia 2021 r.

 Droga Rodzino śp. Biskupa Adama,
Ekscelencje Księża Biskupi,
Czcigodni Kapłani,
Szanowni Państwo, wszystkich stopni i godności
zgromadzeni wokół zmarłego śp. Biskupa Adama Dyczkowskiego!

Jednocząc się dziś przy trumnie śp. Biskupa Adama, w imieniu laikatu diecezji a szczególnie Akcji Katolickiej, którą reprezentuję, dane mi jest wyrazić Bogu wdzięczność za dar Jego życia i pasterskiej posługi, pełnej ewangelicznej radości i troski o powierzone sprawy. Wspominamy wydarzenia i spotkania, które pozostawiły niezatarty ślad w życiu wielu z nas wiernych świeckich, ale też naszych stowarzyszeń, grup i wspólnot diecezjalnych.

Każde pożegnanie a szczególnie to ostatnie, skłania do zadumy i refleksji. Bóg wobec każdego z nas ma swój plan. A my zanurzeni przez Chrzest w Jego Kościele, staramy się go realizować. Realizował go również nasz ukochany Pasterz śp. Biskup Adam. Chrystus zaprosił go, jak kiedyś apostołów, do współtworzenia oblicza Kościoła a on odpowiedział na to powołanie w sposób szczególny: służebną postawą, konkretną pracą i pełnym radości zaangażowaniem. Przyjął i z oddaniem realizował również powierzoną mu misję Pasterza naszej zielonogórsko – gorzowskiej rodziny diecezjalnej.

Nie sposób abym dziś nie przywołała Śp. Biskupa Adama, jako przyjaciela św. Jana Pawła II, kiedy to bez zbędnej zwłoki podjął wezwanie Papieża Polaka do odrodzenia Akcji Katolickiej. Poruszył i zjednoczył wielu świeckich, od północy po krańce południowe diecezji, by ostatecznie w Święto Chrystusa Króla 1994 roku powołać pierwszą w Polsce Akcję Katolicką Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, której to pozostał przez wszystkie lata wielkim przyjacielem. Pozostają wspomnienia, filmy i zdjęcia z wielu wydarzeń i spotkań z członkami Akcji Katolickiej. Tych oficjalnych, a szczególnie tych ciepłych i pełnych patriotycznego ducha, niezliczonych spotkań osobistych. Pozostaje w nas umocniona wiara i miłość do Ojczyzny.

„Dobry Pasterz zna swoje owce.” Te słowa wiernie odnoszą się do śp. Biskupa Adama. Znał doskonale swoich diecezjan i wiedział jak nimi kierować, aby efekty pracy były trwałe.  Wiedział jak współpracować ze świeckimi, a robił to po ojcowsku, z wielką kulturą
i szacunkiem dla naszej pracy, miłości do Boga i do Kościoła, który stał się dla wielu z nas drugim domem. Czuwał abyśmy nie stali się „bojówkami”, ale poprzez właściwą formację byli wierni swojemu misyjnemu posłannictwu. Byśmy byli orężem biskupa. Dziękujemy Ci za to dobry Pasterzu.

Nie dane nam będzie już uradować się Twoją osobą i wspólnie pośpiewać. Nie usłyszymy już Tego ciepłego głosu w słuchawce telefonu. Pozostanie jednak w nas wszystkich Twoja radość i niezwykła otwartość. Żegnamy Cię Harnasiu, Czuwaj! nasz Druhu Harcmistrzu, żegnaj przyjacielu młodych, spoczywaj w pokoju wiecznym nasz ukochany Biskupie!

W imieniu laikatu Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej

Urszula Furtak
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

galeria – patrz