Diec. zielonogórsko-gorzowska. XX lecie AK u Alberta.

Pod koniec listopada 2016 r. członkowie Akcji Katolickiej przy parafii św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze, wspominali dwadzieścia lat swojego istnienia. Formalny początek istnienia naszego Oddziału to data 25.10.1996 r., kiedy to mianowany został na pierwszego prezesa struktur parafialnych Ryszard Furtak. AK w naszej parafii powstała w czasie kiedy jej proboszczem był śp. ks. Czesław Kroczak ?  duszpasterz nie wyobrażający sobie istnienia parafii bez widocznego udziału świeckich. To w czasach, kiedy był proboszczem, działały z różnym natężeniem u św. Alberta: Akcja Katolicka, Caritas, Grupy Ministrantów, Koła Żywego Różańca, KSM, Neokatechumenat, Schola Parafialna, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i Zespół Redakcyjny miesięcznika ?Brat Albert?. Należałoby jeszcze wspomnieć ekipę Pawła Ratusznego, mocno włączającą się w budowę kościoła parafialnego oraz budynku parafialnego i Parafialną Radę Duszpasterską ? stanowiącą swoisty Parlament parafialny. AK współpracowała z wieloma z tych grup. Pierwszy okres działania AK w parafii to było rozeznanie naszych talentów i wykorzystanie ich na rzecz parafii. To z decydującym udziałem AK ale też z przedstawicielami innych grup parafialnych, ks. Czesław zainicjował festyny parafialne, które oprócz integracji mieszkańców parafii były wsparciem dla budującego się kościoła. Wtedy też rozpoczęły się pielgrzymki parafialne w tym członków AK, mające za cel integrację i poznawanie piękna Polski. W 1998 r. rozpoczęliśmy wydawanie miesięcznika parafialnego ?Brat Albert?, gdzie zespół redakcyjny stanowili przede wszystkim członkowie AK. Założeniem pisma było przekazywanie bieżących i planowanych informacji z życia parafii.  Nakład ?Brata Alberta? wynosił po kilkaset egzemplarzy a w okresach świątecznych nawet powyżej tysiąca. Do tylu rodzin trafiało nasze pismo!  Po zaangażowaniu się dotychczasowego prezesa w pracy Zarządu diecezjalnego, od następnej kadencji tj. od 1999 r. aż do 2011 r. prezesem Oddziału była Urszula Furtak. W tym okresie nasz Oddział niesamowicie rozwinął swoją działalność. Było to widoczne zarówno w naszej parafii jak i w diecezji. W parafii były to np.: nadzór nad budową kościoła, prowadzenie kroniki parafialnej i biura pośrednictwa pracy, organizacja ubierania przez dzieci choinki przy kościele, współorganizacja spotkań opłatkowych w parafii, dbałość o prace wykończeniowe w Sali Jana Pawła II czy Sali ks. Czesława, organizacja występów artystycznych czy spotkania z ciekawymi ludźmi, przekazywanie pozyskanych darów na rzecz Caritas parafialnego a w diecezji: zajmowanie stanowiska w ważnych sprawach  ogólnopaństwowych jak: sprzeciw związkom homoseksualnym czy odrzuceniu projektu zmiany Konstytucji RP. Mocno włączaliśmy się też w oprawę liturgii Mszy św., strojenie kościoła na Wielkanoc czy Boże Narodzenie, przystrajanie ołtarzy na Boże Ciało, prowadzenie apeli jasnogórskich czy drogi krzyżowej a także organizację Dni Papieskich. Kontynuowaliśmy nasze zaangażowanie w coroczne festyny parafialne, które poprzez bogaty program artystyczny stały się ważnym wydarzeniem ewangelizacyjnym i kulturalnym w Zielonej Górze, nawet dla kilkunastu tys. osób. Zorganizowaliśmy w naszej parafii spotkanie opłatkowe w styczniu 2004 r. dla ponad 250 członków AK i zaproszonych gości! Niespodziewana śmierć ks. Czesława w maju 2005 r. była dla nas dużym wstrząsem ale też wyzwaniem do dalszej pracy na rzecz parafii pod wodzą nowego proboszcza ks. Jana Romaniuka. W tym okresie zainicjowaliśmy Festiwale kolęd i pastorałek, których kilka edycji zorganizowaliśmy wspólnie z KSM-em, organizowaliśmy wspaniałe pielgrzymki do: Sanktuariów Europy Zachodniej, Ziemi Świętej, Włoch czy Turcji a także zainicjowaliśmy wyjazdy integracyjne do miejsc kultu w Polsce połączone ze spotkaniami integracyjnymi. W między czasie w 2007 r. nasza prezes Urszula została prezesem władz diecezjalnych AK i mocniej zaczęliśmy włączać się w inicjatywy diecezjalne jak: marsze życia, protesty w obronie TV Trwam, pielgrzymki AK na Jasna Górę czy poświęcenie pomnika Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie a także w organizację konkursu patriotycznego ?Ojczyzno Ma?. Od 2011 r. naszym prezesem parafialnym jest Marcin Szczęsny, który wcześniej był prezesem władz krajowych KSM. W czasie ostatnich lat nadal jesteśmy głównym organizatorem festynów parafialnych, uczestniczymy w przygotowania kościoła do świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, przygotowujemy ołtarz na Boże Ciało, organizujemy wyjazdy integracyjne z poznawaniem piękna Kościoła oraz okazjonalnie organizujemy koncerty w naszym kościele parafialnym. Nasi członkowie, a razem z członkami wspierającymi jest nas ponad 20 osób, uczestniczą licznie w rekolekcjach AK w okresie wielkanocnym w Domu Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie i na jesieni w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu oraz stanowią widoczną grupę na pielgrzymkach AK na Jasną Górę. Aktualny prezes Oddziału stara się abyśmy aktywnie uczestniczyli w formacji czy to poprzez comiesięczne spotkania czy indywidualną formację na podstawie książek formacyjnych. Od 2014 r. naszym asystentem kościelnym jest ks. proboszcz Zygmunt Zimnawoda. Prezes DIAK Urszula Furtak często korzysta z pomocy naszych członków przy organizacji, na poziomie diecezjalnym, różnych wydarzeń organizowanych przez AK w Zielonej Górze. Niesamowitą dumą napawa nas to, że w kwietniu 2016 r. prezesem władz krajowych AK została nasza prezes Urszula Furtak!

Wracając do naszego jubileuszowego spotkania, to przed południem członkowie AK włączyli się w oprawę Mszy św. Wieczorem prezes DIAK Urszula Furtak wręczyła prezesowi Marcinowi Szczęsnemu okazjonalny list gratulacyjny, przekazując życzenia od Zarządu diecezjalnego AK. Następnie, przy uroczystej agapie wspominaliśmy minione lata, podziwiając zdjęcia z minionego okresu. Biorąc pod uwagę bogactwo naszych dotychczasowych działań w parafii św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze, oraz temat nowego roku duszpasterskiego ?Idźcie i głoście?, zapraszamy także nowe osoby do włączenia się w pracę naszego stowarzyszenia na rzecz parafii oraz całego Kościoła.

Ryszard Furtak ? Akcja Katolicka

W załączeniu zdjęcia z historii naszego Oddziału.

??????????????????????

2016-11-28