Diecezja ełcka. Misterium Męki Pańskiej w Giżycku.

Historyczne Wzgórze św. Brunona w Giżycku już po raz trzeci zostało wpisane w scenerię Drogi Krzyżowej Pana Jezusa. W wigilię Niedzieli Palmowej, na historycznym Wzgórzu św. Brunona w Giżycku, w godzinach wieczornych, odbyło się Misterium Męki Pańskiej. Kolejny raz mieszkańcy Giżycka i okolic przybliżyli prawdę zawartą w Drodze Krzyżowej.

Widowisko na podstawie wizji  bł. Anny Katarzyny Emmerich było przygotowywane pod okiem ks. Wojciecha Kondratowicza, wikariusza z parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Giżycku. Jak podkreśla młody reżyser, Jezus przyjął Krzyż, poniósł śmierć i Zmartwychwstał dla każdego z nas i o tej prawdzie trzeba nam głosić wszelkimi sposobami.

Wyrażając wdzięczność za ofiarną pracę całego zespołu powiedział, że wystawienie Misterium w dniu poprzedzającym Niedzielę Palmową i Wielki Tydzień ma na celu wprowadzenie w głębsze przeżycie tych dni, a zwłaszcza Triduum Paschalnego i później Zmartwychwstania.

?Praca nad Misterium była dla mnie sprawdzianem samego siebie. Najtrudniejsze było napisanie scenariusza. Trochę rozwiązań zaczerpnęliśmy z poprzednich scenariuszy, ale chcieliśmy też stworzyć coś nowego. Wykorzystałem okazję, że leżałem w szpitalu i to była chyba ta potrzebna okoliczność do duchowego przygotowania się. Tam przeczytałem dokładnie zapiski bł. Katarzyny  Emmerich, skupiłem się też na opisie męki Pana Jezusa w Piśmie Świętym. Główkowałem jak to ująć i udało się. Wielką pomocą byli ludzie, którzy w ostatnich latach angażowali się w to dzieło. Jestem pod wielkim wrażeniem naszych aktorów, bo to z ich strony było to ogromne pragnienie przeżywania Wielkiego Postu w ten sposób. Otrzymałem od nich wiele wsparcia. Tegoroczne Misterium jest takim zobrazowaniem wydarzeń Drogi Krzyżowej, aby uczestnicy mogli ujrzeć jak Jezus z miłości do nas i za nas przyjął na siebie krzyż, oddał życie i zmartwychwstał, abyśmy mieli życie wieczne. Chcieliśmy pomóc współczesnemu człowiekowi odnaleźć się na ich drodze z Chrystusem, aby zobaczył naocznie jak Bóg ukochał człowieka? ? wyjaśnia ks. Wojciech Kondratowicz reżyser i opiekun grupy teatralnej.

Praca nad Misterium było ogromnym przeżyciem duchowym dla aktorów, jak również dla wszystkich zaangażowanych

?Dla mnie taki sposób przeżywania Wielkiego Postu są swoistymi rekolekcjami. Oddany czas Bogu, przygotowanie i wchodzenie w rolę postaci jest dla mnie nie tylko uczestnictwem w czymś wielkim, ale przede wszystkim odnajdywaniem drogi do Jezusa. Odkąd zacząłem grać Jezusa, Wielki Post przeżywam głębiej, więcej mam przemyśleń, więcej potrzeby kontemplacji. To dostarcza mi dużo pięknych emocji, dużo przemyśleń przede wszystkim nad sobą, nad wiarą? ? mówił Jarosław Danilewicz, odtwórca roli Jezusa w Misterium.

?Misterium Męki Pańskiej na Wzgórzu św. Brunona w Giżycku to przede wszystkim ukazanie historii miłości Boga do człowieka. Niech to Misterium da nam ten impuls, aby sięgnąć po Pismo Święte w Wielkim Tygodniu i przeczytać Mękę Pańską, wsłuchać się w głos Boga do nas. Niech to Misterium również pomoże nam przeżywać Triduum Paschalne. Stańmy pod krzyżem i powtórzmy za św. Augustynem: ?uznaj człowieku coś wart, że Bóg z miłości do ciebie oddał życie. Uznaj człowieku coś winien, jeżeli Bóg z miłości to uczynił do mnie, do ciebie, winniśmy odpowiedzieć miłością na Miłość? ? mówił podczas realizacji Misterium bp Jerzy Mazur.

Na zakończenie bp Jerzy Mazur udzielił pasterskiego błogosławieństwa oraz życzył uczestnikom, aby przeżycie tego Misterium Męki Pańskiej pomogło w osobistym spotkaniu z Chrystusem: ?Niech Chrystus żyje w waszych sercach. Obyśmy wszyscy wyśpiewali w Poranek Wielkanocny: Radością moją jest Chrystus Zmartwychwstały?.

Głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Akcja Katolicka przy parafii św. Maksymiliana Kolbe w Giżycku. W powstanie spektaklu bezpośrednio zaangażowało się ponad sto osób, którzy poświęcili swój czas i talent Bożej Miłości. Wanda Kazimierczak, z parafialnego Oddziału AK, dzieląc się swoimi doświadczeniami z tegorocznego przygotowania misterium pasyjnego p. Wanda zauważyła: ?Każdy Wielki Post wnosi coś nowego. Staram się przeżyć ten czas szczególnie. Niepokoi mnie, że gdy Wielki Post się kończy, wracamy do tego samego życia. A tak naprawdę to całe nasze życie powinno być przeżywaniem takiego Wielkiego Postu, takim stałym przemienieniem naszego serca. Nieustanie powinniśmy zaczynać coś od nowa, coś zmieniać, iść dalej. To Misterium jest jednym z takich wydarzeń, w którym coś z siebie trzeba dać, swój czas, swoje talenty,  pozwolić, aby Pan Bóg się nami posłużył. Można powiedzieć, że to nasze zaangażowanie to taka nasza jałmużna wielkopostna. Przygotowując się do tego Misterium wgłębiałam się w objawienia bł. Kathariny  Emmerich, czy św. s. Faustyny. Tam jest zawarta cała głębia tego co się wydarzyło. Wcześniej jakby nie zdawałam sobie sprawy z tego wszystkiego. Fakty zawarte w Misterium są tak bolesne i tak przepojone miłością do nas, że tego się nie da wyrazić. To jest prawda, która nie przemija, która cały czas się dokonuje. Każda Msza św. jest uobecnieniem tych wydarzeń. Tylko potrzebna jest nasza świadomość, która musi być wsparta łaską Bożą, bo sami z siebie nawet tej świadomości nie jesteśmy w stanie wykrzesać?.

Oprawę muzyczną Misterium przygotował jego reżyser – ks. Wojciech Kondratowicz wraz z panem Tomaszem Augustynowiczem. Patronat honorowy nad Misterium objął ks. bp Jerzy Mazur Biskup Ełcki oraz  Jarosław Iwaszkiewicz, burmistrz Miasta Giżycka. Patronatem medialnym to wydarzenie m.in. objęli Martyria,  Nasz Dziennik, TV TRWAM, Radio Maryja.

Renata Różańska

2019-04-14

galeria – patrz