DIECEZJA EŁCKA UCZCIŁA ŚWIĘTO PATRONALNE AKCJI KATOLICKIEJ

Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej w dniu 23 listopada 2019 r. licznie i z wielką radością obchodzili uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, które jest świętem patronalnym tego stowarzyszenia świeckich w Kościele. Głównym punktem obchodów była Msza św. pod przewodnictwem J. E. Ks. Biskupa Jerzego Mazura, sprawowana w Sanktuarium  pw. Świętego Brunona w Giżycku. Na początku Mszy Świętej mowę wstępną wygłosił Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej Ks. dr Maciej Gilewski, który powitał Jego Ekscelencję Biskupa Ełckiego, Księży Asystentów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej oraz wszystkich przybyłych z całej diecezji członków AK. W wygłoszonym Słowie Bożym, Pasterz Diecezji Ełckiej stwierdził, że zgromadziła nas tutaj w świątyni wiara w Jezusa Chrystusa, który wybrał nas, abyśmy Mu służyli jako świeccy zrzeszeni w stowarzyszeniu Akcja Katolicka, pełniący różne funkcje i zadania. Dalej Biskup Ełcki głosił : ?Wszyscy zdążamy do świętości drogą prowadzącą do Królestwa Bożego. Akcja Katolicka pomaga nam w formacji i pokazuje, jak cenna jest Łaska Boża w dążeniu do świętości. Za ten dar, jaki otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, dzisiaj dziękujemy Panu Bogu w przeddzień uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata. Pragniemy, aby Pan Jezus był Królem naszych serc. Jako żołnierze Chrystusa pokonujemy wszelkie trudy, aby głosić Słowo Boże swoim życiem i dawaniem świadectwa. Kontynuujemy walkę o dobro, stając się budowniczymi miłości. Wiara, miłość i nadzieja jest siłą żołnierzy Chrystusa. Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle. Tak jak św. Wojciech i św. Brunon przynieśli na nasze ziemie wiarę, tak my, mamy dzisiaj nieść Chrystusa innym. Bycie w Akcji Katolickiej to czas formacji, umacniania się, aby iść i głosić Chrystusa Zmartwychwstałego?. W dalszej części kazania Jego Ekscelencja wyraził Swoją wdzięczność Akcji Katolickiej za aktywny udział jej członków we wszelkich wydarzeniach diecezjalnych w okresie mijającego roku liturgicznego. Biskup Ełcki życzył, aby nasza służba przyniosła bogate owoce. Po zakończonej Mszy Świętej został poświęcony sztandar Akcji Katolickiej Parafii Narodzenia NMP w Rajgrodzie. Następnie Pani Aneta Wolna ? Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej ? podziękowała Jego Ekscelencji za wsparcie, błogosławieństwo i wszelkie dobro jakie otrzymuje Akcja Katolicka przez ręce Dostojnego Pasterza.

W dalszej części uroczystości uczestnicy zostali powitani przez Panią Dorotę Grygianiec ? Prezesa POAK Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Giżycku. Pani Prezes DIAK Aneta Wolna skierowała swoje słowo do zebranych, przedstawiając cele i zadania AK                  w zakresie ewangelizacji. Następnie ks. Karol Sokołowski ? Diecezjalny Moderator Ruchów   i Stowarzyszeń Katolickich, wyraził podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie. Prelekcję pod tytułem ?Być misjonarzem w swojej małej Ojczyźnie? wygłosił ks. dr Paweł Tarasiewicz. O działalności św. Brunona z Kwerfurtu opowiedział ks. prał. Zdzisław Mazur ? proboszcz Parafii pw. Świętego Brunona w Giżycku. W części artystycznej wystąpił zespół muzyczny ?Załoga Dr Bryga?. Wspólną agapą zakończono uroczystość patronalną Akcji Katolickiej.

Sekretarz DIAK ? Cecylia Bednarek

2019-11-25

galeria – patrz