Diecezja sandomierska. Dzień skupienia i Rada DIAK.

3 września w Sandomierzu odbył się dzień skupienia i rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Miejscem spotkania było: Diecezjalne Centrum Kultury, Edukacji i Formacji Chrześcijańskiej ?Quo Vadis?.

Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem do Niepokalanego Serca Matki Bożej i konferencją, którą wygłosił ks. dr Marek Kumor. ? Przez cały rok wszystkie spotkania formacyjne Akcji Katolickiej były prowadzone zgodnie z duchem Roku Miłosierdzia, dlatego przewodnia myślą i tego dnia skupienia będą słowa ?Jezus. Miłosierdzie. Przypowieści? ? powiedział ks. Rekolekcjonista.

Po konferencji i wspólnej kawie rozpoczęła się druga część spotkania ? Rada DIAK, na która przyjechali wszyscy prezesi POAK. Podczas rady zatwierdzono protokół z czerwcowej rady POAK, wręczono nowe nominacje prezesom POAK, omówiono udział i organizację Międzydiecezjalnego nocnego czuwania Akcji Katolickiej na Świętym Krzyżu w dniach 16-17 września br., a także udział w uroczystościach odpustowych ku czci bł. Wincentego Kadłubka w Karwowie miejscu urodzenia i Radę DIAK we Włostowie. Asystent AK podziękował za czynny udział w organizacji Światowych Dni Młodzieży, oraz za wakacyjną praca z młodzieżą i dziećmi w świetlicach i na zorganizowanych obozach itp..Poruszono też wiele spraw organizacyjnych.

Centralnym spotkaniem dnia skupienia była Eucharystia, która przewodniczył i słowo wygłosił bp. Edward Frankowski. Była to Msza św. jubileuszowa z okazji 55 rocznicy świeceń kapłańskich bpa Seniora.

Ostatnim akcentem spotkania członków AK, było zwiedzanie Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, spotkanie z alumnami i ks. Rektorem Rafałem Kułagą oraz konferencja, którą wygłosił ks. dr Marek Kumor w kościele seminaryjnym pw św. Michała Archanioła. Tam też na zakończenie wszyscy zebrani zawierzyli się Miłosierdziu Bożemu, modląc się Koronką do Miłosierdzia w intencji Rektora i alumnów oraz o nowe i liczne powołania z naszej diecezji.

patrz – galeria