Diecezja tarnowska. Kolejny sztandar Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w diecezji tarnowskiej. Poświęcenie sztandaru POAK w Okocimiu.

Kardynał Stefan Wyszyński powiedział: ?Sztandar to symbol świętości. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową?.

Dnia 7 sierpnia 2016 r. w parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu podczas uroczystości odpustowych, miała miejsce doniosła i długo oczekiwana ? bo 15 lat, chwila poświęcenia sztandaru Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Okocimiu. Poświęcenia dokonał ks. dr Jan Bartoszek ? Asystent Diecezjalny, który również celebrował sumę odpustową i wygłosił kazanie. W homilii ks. Asystent nakreślił znaczenie sztandaru, mówiąc: Dziś w uroczystość odpustową chcemy poświęcić sztandar Akcji Katolickiej, która tak pięknie i owocnie działa w tej parafii od prawie 15 lat. Dzisiejsze poświęcenie sztandaru jest jakby potwierdzeniem i umocnieniem drogi działań, które podejmujecie wraz z księdzem proboszczem dla umacniania wiary katolickiej. Sztandar w kulturze europejskiej pozostaje zawsze w wielkim poważaniu. Sztandar nie jest tylko po to, by wisiał w gablocie. Nie jest tylko po to, by go nosić w pochodach. Sztandar jest nośnikiem idei. Sztandar jest nauczycielem prawdy i wartości, które uosabia. Sztandar jest jak osoba, której oddaje się cześć. Sztandar jest jak osoba, którą się szanuje, broni, honoruje. Na sztandarze składany jest pocałunek. Na sztandar się przysięga. Sztandar zajmuje najbardziej poczytne miejsce. Kto chce poniżyć i zlekceważyć ludzi, ten lekceważy i znieważa ich sztandary. Kto chce zniszczyć ideę, wartości, ten niszczy najpierw sztandary.  Kaznodzieja nawiązał również do napisu umieszczonego na sztandarze POAK w Okocimiu: ?Ciebie Wzywamy Błogosławiona Trójco?.

            W uroczystości poświęcenia sztandaru wzięły również udział poczty sztandarowe POAK z sąsiednich parafii, parafianie, burmistrz Brzeska, sołtys wsi oraz przedstawiciele SMZO. Sztandar będzie towarzyszył POAK w Okocimiu podczas ważnych wydarzeń kościelnych.

            POAK w Okocimiu nabrał nowego ducha. Jednym z głównych punktów ich działania jest niesienie pomocy osobom chorym, samotnym i starszym, dlatego członkowie każdego roku udają się z kolędą do tych osób, zanosząc im radość i drobne upominki. Organizują pielgrzymki autokarowe jak również cyklicznie, w czerwcu koncert ?Wdzięczności dla Rodziców?. W ostatnim czasie Oddział objął również swoją pomocą mieszkańców jednego z najbiedniejszych krajów Afryki ? Burkina Faso. Członkowie wspierają ich finansowo i rzeczowo. POAK w Okocimiu główny nacisk kładzie na to, aby swoją postawą, ale i zaangażowaniem wcielać wiarę w życie.

Elżbieta Kania
Prezes POAK-u w Okocimiu

patrz – galeria

2016-09-06