Diecezja zielonogórsko-gorzowska. „Ojczyzno Ma”

W dniu 05 marca 2021 r. odbył się, w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, finał XI edycji Konkursu „Ojczyzno Ma”, organizowany przez Akcję Katolicką, którego pierwotny termin był zaplanowany na listopad 2020 r. Szalejąca pandemia covid-19 spowodowała, że przesunęliśmy go na marzec tego roku. Chodziło o to by zachowując rygory sanitarne przeprowadzić Konkurs, który cieszy się dużą popularnością wśród uczniów szkół podstawowych.
Zakres wiedzy, który wymagany był na Konkursie dotyczył programu nauczania z zakresu szkół podstawowych. Podkreślamy jednak, że warto by uczniowie biorący udział w Konkursie znali głębiej zagadnienia z: historii Polski, podstawowej wiedzy religijnej czy wiedzy dotyczącej naszego województwa. Do finału zgłoszonych było 40-u uczniów ze Szkół Podstawowych z: Dobiegniewa, Dąbrówki Wlkp., Gorzowa Wlkp., Lubrzy, Nowej Soli, Przylepu, Szczańca, Trzebiela, Zbąszynka, Zielonej Góry, Żagania i Żarek Wielkich. Ostatecznie ze względu na konieczność indywidualnego dowiezienia młodych uczestników na Konkurs i trudności z tym związanych, w dniu finału obecnych było 27-u uczniów.
Obecni na imprezie dziennikarze pytali nas o intencje organizacji Konkursu. Odpowiadaliśmy, że Akcja Katolicka w Polsce jest mocno ukorzeniona patriotycznie. Chcemy miłość do Ojczyzny przekazać też naszemu młodemu pokoleniu.
W naszej Diecezji, jako Zarząd DIAK, organizujemy co roku Konkurs patriotyczny ale też w Sulechowskim Domu Kultury organizowany jest Przegląd Pieśni Patriotycznych.
Warto dodać, że zarządzeniem Lubuskiego Kuratora Oświaty z 14.02.2020 r. Konkurs „Ojczyzno Ma” wpisany jest na listę wydarzeń, które mogą być wymieniane na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na następny rok szkolny. Mamy nadzieję, że naszymi działaniami zainteresujemy młodzież do umiłowania naszej Ojczyzny.
Jak powiedziała prezes KIAK – Urszula Furtak, do młodych uczestników Konkursu, przy jego podsumowaniu, „życzę wam abyście pokochali naszą Ojczyznę, abyście tak jak ja usłyszałam kiedyś na Westerplatte słów Św. Jana Pawła II – musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”, by słowa te były też waszą dewizą życiową. Imprezę zaszczycili swoją obecnością: Jego Ekscelencja ks. Biskup Paweł Socha, księża Asystenci AK: ks. kan. Zbigniew Samociak, ks. kan. Jan Pawlak i ks. Jerzy Loch, Prezes KIAK Urszula Furtak, Dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej Leszek Kania, Wicekurator Oświaty w woj. Lubuskim Katarzyna Pernal Wyderkiewicz, Bożena Majchrzak z Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Federacji Rodzin Katyńskich, Mieszko Kamiński – prezesa koła nr 5 Towarzystwa Pamięci Powstania Wlkp., nauczyciele i opiekunowie finalistów.
Dyrektor Muzeum oraz przedstawicielka Rodzin Katyńskich otrzymali od Zarządu DIAK okolicznościowe medale AK z mottem „Wstańcie chodźmy”.
Było to nasze podziękowanie za wieloletnią, owocną współpracę tych podmiotów z naszym stowarzyszeniem. Jak podkreślał dyr. Muzeum rozbudowane Muzeum z nowymi powierzchniami muzealnymi i nową przestronną salą konferencyjną, zaprasza do organizacji różnych spotkań różne podmioty w tym Akcję Katolicką.
Ks. Biskup pogratulował młodzieży wiedzy i podziękował Akcji Katolickiej za propagowanie miłości do naszej Ojczyzny. Wicekurator Oświaty a także przedstawicielka Rodzin Katyńskich wyraziły swoją radość z zaproszenia na imprezę, zauważając wysoki poziom organizacji tego wydarzenia.
Podczas Konkursu zagrali nam uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, a ich występ był możliwy dzięki uprzejmości Honoraty Górnej – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej, Maciejowi Huszczy – wicedyrektorowi ds. organizacji imprez artystycznych oraz dzięki opiekunom młodych artystów: dr hab. Anny Ulwańskiej i mgr Oleny Moroz.
Należy stwierdzić, że nasz Konkurs był bogaty w muzykę, przede wszystkim muzykę patriotyczną, a przy tym była to muzyka poruszająca w treści i pięknie zaśpiewana. Ta muzyka, którą słyszeliśmy to między innymi: piosenka żołnierska Stanisława Niewiadomskiego „Maki”, utwór Ignacego Paderewskiego „Gdy ostatnia róża zwiędła”, utwór Stanisława Moniuszki „Laudate Dominum”, wokaliza Wojciecha Kilara z filmu „9 Wrota”, kompozycja Jana Kolasińskiego „Grucha Gołąb” a na koniec pieśń partyzancka 5 Brygady Wileńskiej nieznanego autora „Już dopala się ogień biwaku”.
Wracając do Konkursu to finałową rozgrywkę wygrał Szymon Olender ze Zbąszynka, drugi był Mateusz Janczak z Zielonej Góry-Przylepu a trzeci Igor Tomkiewicz z Żagania.
Gratulujemy zwycięzcom!
W imieniu Zarządu DIAK dziękuję uczniom i opiekunom za przygotowanie do Konkursu. Dziękuję członkom AK za czynne włączenie się w organizację i przygotowanie imprezy. Szczególnie dziękuję mojej żonie Urszuli za aktywność w pozyskaniu środków od Urzędu Miasta Zielona Góra na organizację Konkursu oraz Janowi Greczycho za koordynację organizacji Konkursu.
Ryszard Furtak – prezes Zarządu DIAK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
galeria – patrz