Duchowe rozpoczęcie XX lecia Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej

Poświęcenie Ikony Chrystusa Pantokratora, która peregrynować będzie w Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej z okazji XX lecia DIAK AG.

 PEREGRYNACJA IKONY CHRYSTUSA PANTOKRATORA

?Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia?.
Napis w księdze trzymanej przez Chrystusa Pantokratora – cytat z Ewangelii wg św. Jana (J 8,12).

 13 listopada AD 2016 r. podczas uroczystej Mszy Świętej wieńczącej Rok Jubileuszowy Miłosierdzia i 1050 r. Chrztu Polski Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej rozpoczęła duchowe przygotowania do Jubileuszowego Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana połączone z  duchowym  rozpoczęciem obchodów XX lecia powołania i działania Akcji Katolickiej na terenie Archidiecezji Gdańskiej.

Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył JE Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański.  We Mszy Świętej uczestniczyli Członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej wraz z Pocztami Sztandarowymi.

Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź dokonał, w obecności Księdza Biskupa Wiesława Szlachetki Księdza Biskupa Zbigniewa Zielińskiego, Ks. Zbigniewa Cichona Asystenta DIAK AG, Prezes DIAK Joanny M. Olbert, Wiceprezesa DIAK Antoniego Kakareki, poświęcenia Ikony Chrystusa Pantokratora.

Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź zawierzał Chrystusowi Królowi Akcję Katolicką: ?spraw ? modlił się Ksiądz Arcybiskup –  ?by całe apostolstwo Akcji Katolickiej służyło dobru Kościoła i Ojczyzny. Nam zaś pozwól jak najlepiej przygotować się duchowo do Aktu przyjęcia Jezusa za Króla i Pana?.

Peregrynacja Ikony Chrystusa Pantokratora, w Archidiecezji Gdańskiej, duchowo przygotowuje członków Akcji Katolickiej do podejmowania kolejnych działań, których celem jest służba Bogu i Narodowi. Peregrynacja Ikony odbywać się będzie we wszystkich Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej. Nawiedzi parafie, rodziny i mieszkania członków Akcji Katolickiej oraz chorych członków Akcji Katolickiej, w ich miejscach pobytu.

?

  encyklice Pius XI Ubi arcato Dei (1922) pisał, ?że nie ma pokoju Chrystusowego poza Królestwem Chrystusowym i stąd nie możemy skuteczniej pracować nad utwierdzeniem pokoju Chrystusowego, jak właśnie wznawiając Królestwo Chrystusowe?. Papież zwrócił się m. in. do wiernych, do podejmowania działań w ramach dzieł akcji katolickiej, które będą przyczyniać się do budowania Królestwa Chrystusowego na ziemi.

 W swojej kolejnej encyklice Quas Primas (1925) Ojciec Święty Pius XI podkreślił odpowiedzialność wiernych za szerzenie Królestwa Chrystusowego. Papież pisał: ?byłoby to rzeczą katolików przygotować i przyspieszyć pracą swą i działalnością [sprowadzenie z powrotem społeczeństwa do Najukochańszego Zbawcy]?. ?Gdyby wszyscy wierni zrozumieli, że mają obowiązek pod sztandarami Chrystusa Króla odważnie i wciąż walczyć, wtedy by z apostolską gorliwością starali się pojednać z Bogiem zabłąkanych i nie oświeconych, aby prawa Boże były nienaruszone?.

 W 1926 r. Prymas Polski Kard. August Hlond, założyciel Akcji Katolickiej w Polsce, w dokumencie pt. O zadaniach Akcji Katolickiej pisał: ?Zadaniem Akcji Katolickiej w Polsce jest przede wszystkim uzdrowienie naszego życia publicznego duchem Chrystusowym. Polska jest katolicka w sercu swych synów, a ma być z powołania Bożego katolicką także jako Naród, jako państwo, jako społeczeństwo. Prawo Chrystusowe, będące normą moralną prywatnego sumienia polskiego, musi urobić także nasze sumienie publiczne, polityczne, społeczne. Chrystus z przyjaciela duszy polskiej stać się ma Królem Narodu. Tę chlubną misję spełnić ma Akcja Katolicka, pojęta jako nowoczesne apostolstwo laikatu katolickiego?.

Podejmujmy działania, których celem jest budowanie Królestwa Chrystusowego na ziemi w myśl wskazań kierowanych do członków Akcji Katolickiej, wczoraj i dziś.

 Chrystusowi Pantokratorowi ? Najwyższemu Władcy ? Chrystusowi Królowi oddajemy całe apostolstwo Akcji Katolickiej. Pragniemy zawierzyć siebie samych i powierzyć  działania, które podejmujemy i podejmować będziemy w służbie Kościoła i naszej Ojczyzny.

Najwyższy Władco, prowadź nas, kieruj naszymi myślami i działaniami. Błogosław naszym zamiarom i pracom, naszym zabiegom i dziełom, naszym słowom i uczynkom. Niech Twoje Królewskie Błogosławieństwo nas prowadzi i niech będzie z nami teraz i na wieki. Amen.

                                                                        Króluj nam Chryste!

Joanna M. Olbert,
prezes DIAK Archidiecezji Gdańskiej

Relacja z wydarzenia na stronie Archidiecezji ? Gdańskiej
http://gdansk.gosc.pl/gal/spis/3551849.Zakonczenie-Roku-Milosierdzia-w-diecezji

 Poniżej zdjęcia z uroczystości
Gdańsk Oliwa ? Parafia Archikatedralna ? 13 listopada AD 2016

patrz – galeria

Duchowe rozpoczęcie XX lecia Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej.045

2016-11-17